https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/fantastic-mr-fox-av-roald-dahl
Fantastiska Mr. Fox Lesson Plans

Written by Roald Dahl, one of the greatest story tellers of all time, Fantastic Mr. Fox is a hilarious book that readers in Grades 2-5 will adore. Three horribly cruel, but also entertaining farmers are out for revenge against Mr. Fox, who has been stealing their livestock to provide for his wife and four baby foxes. Students will love to cheer on Mr. Fox and his family as he hatches a plan to outwit the farmers. This short and delightful novel is full of rich vocabulary that will leave readers and teachers hungry for more. It is the perfect book to introduce young readers to Roald Dahl and all of his delightful works.


Studentaktiviteter för Fantastic Mr FoxA Quick Synopsis of Fantastic Mr. Fox

The story begins by introducing three horribly gluttonous farmers who are being robbed of their livestock by a clever fox trying to provide for his family. The farmers, Boggis, Bunce, and Bean, decide they must come up with plan to catch the fox. They stake out the fox’s hole, but only manage to shoot off Mr. Fox's tail. Unwilling to give up easily, they plan to dig the foxes out. In desperation, Mr. Fox and his family begin their own excavations, attempting to out-dig the farmers. Things begin to look bleak when the farmers fetch their caterpillar tractors, but they still can’t catch the foxes.

The fanatical pursuit continues as the three farmers vow that they will not give up until they have the fox strung up. They decide they will starve him out and immediately set up camp by the hole and call for all the farm workers to surround the hill. The plan is working – the foxes are getting weaker and hungrier by the minute. Right when it looks like they might give up, Mr. Fox comes up with a fantastic plan. Leaving Mrs. Fox behind to rest, Mr. Fox and his young foxes begin frantically digging in one specific direction – Boggis’ Chicken House. They carefully steal some chickens and then are off to raid Bunce’s storehouse of ducks, geese, and vegetables, as well as Bean’s apple cider cellar.

On the way, they come across Badger who is also digging for his life and he tells the foxes that many digging animals are in danger because of the farmers’ plot against the foxes! Mr. Fox proves he is not just clever but also generous by inviting all the other animals for the greatest feast of all time, prepared from their recently stolen loot. He then has even grander plans to build an underground town and never have to go above ground again! The story ends with the farmers waiting in the pouring rain. It looks like they will be here for a long, long time.


Essential Questions for Fantastic Mr. Fox

  1. What makes Mr. Fox so "fantastic"?
  2. What does it mean to persevere?
  3. Is stealing ever okay?
  4. How is kindness rewarded?

Hur man Vägleder Eleverna i att Identifiera och Analysera hur Teman Utvecklas Genom Hela Berättelsen

1

Introducera Begreppet Teman

Förklara för eleverna vilka teman är och deras betydelse i litteraturen. Hjälp dem att förstå att teman är centrala idéer eller budskap som författaren vill förmedla till läsaren.

2

Läs och Diskutera Berättelsen

Läs "Fantastic Mr. Fox" tillsammans i klass eller i mindre grupper. Uppmuntra eleverna att aktivt engagera sig i texten och notera viktiga händelser, karaktärshandlingar och dialog som bidrar till utvecklingen av teman.

3

Identifiera Potentiella Teman

Guide eleverna i brainstorming och identifiera potentiella teman i berättelsen. Uppmana dem att överväga återkommande idéer, karaktärsmotivationer, konflikter och lärdomar som förmedlas genom hela boken. Skriv ner deras förslag på en gemensam tavla eller diagrampapper.

4

Analysera Stödjande Bevis

Arbeta med eleverna för att analysera och samla in bevis från texten som stöder deras identifierade teman. Uppmuntra dem att hitta specifika exempel som dialog, karaktärshandlingar eller handlingshändelser som hjälper till att utveckla och förstärka de teman de har valt.

5

Diskutera Utveckling av Teman

Engagera eleverna i en klassdiskussion eller aktiviteter i små grupper där de kan analysera hur de identifierade teman utvecklas genom berättelsen. Uppmuntra dem att diskutera bevisen de hittade och dess betydelse för att förstärka teman. Uppmana dem att utforska hur författaren använder litterära anordningar, karaktärsbågar eller handlingsförlopp för att förbättra utvecklingen av teman.

6

Reflektera och Sammanfatta

Hjälp eleverna att reflektera över sin analys och sammanfatta sina resultat. Låt dem individuellt eller i grupp skriva korta stycken eller skapa visuella representationer som lyfter fram utvecklingen av de identifierade teman i "Fantastic Mr. Fox". Uppmuntra dem att dra kopplingar mellan teman och deras eget liv eller världen omkring dem.

Vanliga frågor om Fantastic Mr. Fox

Vilken är den föreslagna betygsnivån för att läsa Fantastic Mr. Fox?

Fantastic Mr. Fox är idealiskt lämpad för läsare i årskurs 2-5. Bokens rika ordförråd och engagerande berättelse gör den till en förtjusande läsning för unga elever.

Varför är Fantastic Mr. Fox ett bra val för en lektionsplan?

Fantastic Mr. Fox är en underbar bok för att introducera unga läsare till Roald Dahls verk. Berättelsen är inte bara underhållande utan ger också möjligheter att diskutera teman som uthållighet, smarthet och familjevärderingar. Berättelsens rika ordförråd kan också förbättra elevernas språkkunskaper.

Vilka lärdomar kan eleverna dra av Fantastic Mr. Fox?

Elever kan lära sig värdefulla lektioner om motståndskraft, smarthet och familjens betydelse från Fantastic Mr. Fox. Berättelsens huvudperson, Mr. Fox, visar dessa egenskaper när han överlista de tre bönderna för att hålla sin familj säker och matad. Berättelsen främjar också empati och generositet, vilket kan ses när Mr. Fox bjuder in andra djur att ta del av festen han skaffar.

Hitta fler storyboardaktiviteter som dessa i vår K-5-litteraturkategori!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/fantastic-mr-fox-av-roald-dahl
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office