https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/jag-har-en-dröm-av-martin-luther-king-jr
Jag har en Dröm Lektionsplaner

Pastor Martin Luther King Jr.s "I Have a Dream"-tal är ett kraftfullt budskap till det afroamerikanska samhället att vara stark och hålla ut under en tid av stor ojämlikhet i USA. Martin Luther King Jr. var en av de mest ikoniska figurerna i Civil Rights Movement. För det här talet riktade han sig till 200 000 amerikaner i Washington DC och önskade ett berömt Amerika där hans barn "inte kommer att bedömas efter färgen på deras hud, utan efter innehållet i deras karaktär."


Studentaktiviteter för Jag har en Dröm
Viktiga frågor för "Jag har en dröm"

  1. Hur påverkade Martin Luther King Jr. USA:s framtid?
  2. Varför är icke-våldsprotester mer kraftfulla än våldsamma?
  3. Varför är uthållighet en viktig egenskap för människor att ha?

En snabb sammanfattning av "I Have Dream"-talet

Kings "I Have a Dream"-tal börjar med att hänvisa till Emancipation Proclamation som ett "stort ledarljus av hopp" för slavar som upplevde orättvisa; trots detta hopp påpekade King att ytterligare arbete krävdes för att afroamerikaner skulle vara verkligt fria i sina eget land.

King använder metaforen om en dålig kontroll för att beskriva hur Amerika har misshandlat afroamerikaner, trots orden i den amerikanska konstitutionen och självständighetsförklaringen som ger alla människor rättigheterna till liv, frihet och strävan efter lycka.

King säger till publiken att nu är det dags att kämpa för demokrati och för broderskap. Det kan inte finnas någon avhopp eftersom det bara är början på kampen. Han påminner sina lyssnare om att kampen måste genomföras med värdighet och icke-våld; människor bör inte ta till våldsamma handlingar, utan förbli disciplinerade och fortsätta att gå framåt med det slutliga målet i åtanke.

King uppmanar människor att fortsätta att ha tro och inte "välja sig i förtvivlans dal". Han konstaterar att även om vi upplever stora problem har han en dröm om att denna nation ska resa sig och bli verkligt jämställd. En dag, över hela USA, kommer det inte längre att finnas orättvisor eller förtryck.


Köp I Have a Dream på Amazon
Varför använda Storyboard That?

Storyboard That är det perfekta verktyget för nya lektionsplaner och aktiviteter eftersom det är så lätt att använda och extremt mångsidigt. Med Storyboard That kan du skapa ett brett utbud av storyboards, till exempel historien från huvudpersonens perspektiv, eller någon annan karaktärs synvinkel.

Du kan också använda Storyboard That för att skapa en sammanfattning av boken, en filmaffisch eller analysera teman och händelser. Dessutom gör våra utskrivbara arbetsblad det enkelt att ta det roliga offline.


Varför är storyboarding den bästa metoden för undervisning?

Storyboarding är ett otroligt kraftfullt verktyg för lärare eftersom det hjälper elever att bearbeta och förstå informationen på ett djupt och meningsfullt sätt. När eleverna storyboard är de aktivt engagerade i lärandeprocessen och kan skapa kopplingar mellan texten och sitt eget liv.

Storyboards främjar också tänkande på högre nivå genom att uppmuntra eleverna att syntetisera information och tänka kritiskt om det de har läst. Slutligen är storyboards ett utmärkt sätt att bedöma elevernas förståelse eftersom de ger en visuell representation av elevers lärande.Hur man Uppmuntrar Eleverna att Reflektera Över Relevansen av Dessa Teman i Sina Egna liv och Samhällen.

1

Introducera Talet och Teman

Introducera Martin Luther King Jr.s "I Have a Dream"-tal och de teman som det tar upp, såsom rasjämlikhet, rättvisa, frihet och enhet. Förklara att dessa teman inte är begränsade till det historiska sammanhanget utan fortfarande är relevanta idag.

2

Utforska Personliga Kontakter

Engagera eleverna i en diskussion om hur talets teman relaterar till deras egna liv och samhällen. Uppmuntra dem att reflektera över fall av ojämlikhet, orättvisa eller utmaningar som de har sett eller upplevt.

3

Främja Kritiskt Tänkande

Guide eleverna i att kritiskt analysera det aktuella tillståndet i deras samhällen i förhållande till talets teman. Uppmuntra dem att överväga om framsteg har gjorts, identifiera pågående problem och utforska möjliga lösningar eller åtgärder.

4

Främja Empati och Förståelse

Uppmuntra eleverna att kliva in i andras skor och känna empati med individer eller grupper som utsätts för diskriminering eller orättvisa. Diskutera vikten av att förstå olika perspektiv och erfarenheter för att främja ett mer inkluderande och rättvist samhälle.

5

Underlätta Personlig Reflektion

Ge eleverna möjligheter att individuellt reflektera över hur de kan bidra till att föra fram talets teman i sina egna liv och samhällen. Uppmuntra dem att överväga åtgärder som de kan vidta för att främja jämlikhet, rättvisa och enhet.

6

Uppmuntra Dialog och Handling

Underlätta diskussioner eller aktiviteter som gör att eleverna kan dela sina reflektioner och idéer med sina kamrater. Uppmuntra dem att lyssna aktivt, respektfullt utmana eller utöka varandras tankar och samarbeta i projekt eller initiativ som tar upp talets teman i deras samhällen.

Vanliga frågor om "I Have a Dream", av Martin Luther King, Jr.

Hur kan lektionsplanen "Jag har en dröm" integreras i klassrummet?

Lektionsplanen "Jag har en dröm" kan integreras i olika aspekter av läroplanen. I engelska eller Language Arts kan eleverna analysera de retoriska redskapen och kraftfull användning av språket i talet. Inom samhällskunskap eller historia kan talet fungera som ett primärt källdokument för att studera medborgarrättsrörelsen. Lektionerna om etos, patos och logotyper kan också kopplas till lektioner om övertalning i medievetenskap.

Vilka färdigheter utvecklar eleverna med lektionsplanen "Jag har en dröm"?

Lektionsplanen "Jag har en dröm" hjälper eleverna att utveckla kritiskt tänkande genom analys av talets innehåll och retorik. Det förbättrar också deras förståelse för historiska händelser och sociala frågor, främjar empati och social medvetenhet. Ordförrådsaktiviteterna stöder språkutveckling, medan utforskandet av etos, patos och logotyper introducerar dem till nyckelbegrepp i övertygande skrift och tal.

Är lektionsplanen "Jag har en dröm" lämplig för alla årskurser?

Även om lektionsplanen "Jag har en dröm" kan anpassas för olika årskurser, är den mest lämplig för mellan- och gymnasieelever som kan engagera sig i en djupare analys av talets teman och retorik. Men även yngre elever kan ha nytta av diskussioner om talets centrala budskap om jämlikhet och frihet.

Bild~~POS=TRUNC Erkännanden
Hitta fler storyboardingaktiviteter som dessa i våra K-5 och 6-12 ELA-kategorier!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/jag-har-en-dröm-av-martin-luther-king-jr
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office