https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/silas-marner-av-george-eliot
Silas Marner Lektionsplaner

In George Eliot’s British classic, Silas Marner, students follow the protagonist, Silas, through his life’s journey of despair and enlightenment. Forsaken and feeling the deepest despair of his life, Silas is forced to suppress his past when he finds a mysterious gift on his hearth. Silas, an old miser full of hate and mistrust, is given the most precious gift, a new life.


Studentaktiviteter för Silas MarnerSilas Marner Summary

Silas Marner is a tale of love and overcoming setbacks. In the beginning of the novel, the protagonist, Silas, loses his friends, his faith, and his fiancé when he is framed for theft. Exiled, he moves from Lantern Yard to the idyllic English country side of Raveloe, a farming community. There, he replaces people and human interaction with money. He works at his trade, weaving, and isolates himself so that he can never be hurt like he was before.

Later in the story, plots converge when Silas has all his money stolen from him by Dunstan Cass, a conniving aristocrat from town. Dunstan, the Squire's son, had been in the business of blackmailing his older brother Godfrey. However, when money ran short, he offered to sell Godfrey’s horse, Wildfire. He ended up killing the horse before delivering it and receiving the money, leading him to steal from Silas.

On New Year’s Eve, leaving his door open, Silas gets an unlikely visitor. A small child, having left her dying mother's arms, toddles into his cottage. Silas, awaking from a trance, at first thinks the child is his gold returned to him. Seeing the tracks in the snow and then discovering the dead body, Silas goes to the Cass house to fetch the doctor. When he arrives, Godfrey recognizes the child as his from his secret marriage to a woman named Molly, a fact which Dunstan was using as blackmail. Godfrey, hoping the woman is dead, follows the doctor and Silas. His hopes are realized; Molly overdosed and died in the snow. Godfrey hated this marriage, and with his wife dead, he realizes he has the ability to marry his true love, Nancy Lammiter. However, there is still the issue of the child. Godfrey hopes it will remain a secret, and he is asured when Silas fights to keep her. Godfrey is relieved and secretly vows to always provide for Silas as a secret benefactor.

Many years pass and Eppie, the golden hair child, is now grown up. Silas and Eppie are inseparable. However, on the other side of Raveloe, Godfrey and Nancy Cass are unhappy and childless, an unspoken source of contention. One day, while Godfrey was draining the Stone Pits, a shocking discovery is made: the skeleton of Dunstan Cass is uncovered, and Silas’ missing money is next to him. This leads Godfrey to come clean about his past with his wife Nancy. Nancy becomes angry with Godfrey and suggests that they go and claim Eppie as their daughter so that he may have the child he has always wanted. This, again, could take everything Silas loves away from him! Eppie remains by Silas' side. She knows that Silas would never have forsaken her the way Godfrey did. In the end, Silas get his gold returned and gets to keep his daughter. Learning to trust and believe in others again, Silas and Eppie live happily ever after.


Essential Questions for Silas Marner

  1. What are the consequences of being a victim of lies, gossip, or rumors?
  2. How do people cope with extreme despair?
  3. How does social upbringing influence personal characteristics and behaviors?
  4. Does money bring happiness?

Check Out These Other Silas Marner Lesson Plan Ideas

  1. Use Storyboard That to show specific causes and effects of events in the novel.
  2. Create a storyboard showing how Silas changes every five chapters.
  3. Create a storyboard that depicts what life was like in the Eliot’s time.
  4. Add a presentation to any storyboard project.

Hur man Underlättar en Diskussion om Huvudkonflikten i Silas Marner

1 Bestäm den Primära Konflikten

Se till att eleverna är bekanta med romanens centrala konflikt innan diskussionen. I "Silas Marner" är Silas Marners ensamhet och stölden av hans rikedomar i centrum för den primära konflikten. Det finns också några andra mindre konflikter kring andra karaktärer som Godfrey. Eleverna bör vara medvetna om dessa konflikter i detalj.

2 Främja Gruppsamtal

Låt eleverna uttrycka sina åsikter och tankar. Uppmuntra dem att vara uppmärksamma på varandras bidrag och att svara på dem. Eleverna kan bygga på varandras idéer och få insikter om olika ämnen från sina klasskamrater.

3 Diskutera Intern och Extern Konflikt

Berätta om de interna och externa frågor som Silas Marner upplever som hans känslor av att ge upp eller den yttre konflikt han hade med Godfrey om Eppie. Eleverna kan skapa ett diagrampapper och dela upp det i två sektioner. De kan använda en sektion för inre konflikter och den andra för yttre konflikter. De kan skriva ner eller rita händelseförloppet kring dessa konflikter.

4 Diskutera Konfliktlösning

Undersök romanens lösning av tvisten. Detta inträffar i "Silas Marner", när Silas adoptivdotter, Eppie, hjälper honom att upptäcka ett nytt syfte och en känsla av tillhörighet. Eleverna kan också diskutera några alternativa lösningar och prata om lektionen som uppfattas av effekten av slutet.

5 Reflektera och Tillämpa

Uppmuntra dina elever att överväga de livsläxor de kan lära sig av Silas Marners erfarenheter och hur man omsätter dessa lärdomar i praktiken.

Vanliga Frågor om Silas Marner av George Eliot

Vem är huvudpersonen i "Silas Marner"?

Huvudpersonen i "Silas Marner" är Silas Marner. Han är en enstöring vävare som går igenom betydande förändringar under berättelsens gång. Till en början är Silas omgiven av sina egna negativa tankar efter att ha förlorat allt men snart hittar han ett syfte med livet och möter sina inre konflikter.

Vilken roll spelar Silas Marners guldrån i berättelsen?

De väsentliga handlingspunkterna i berättelsen sätts igång av stölden av Silas Marners rikedom. Det får Silas att bli ensam i Raveloe och banar väg för hans personliga tillväxt genom sin vänskap med Eppie.

Vilka sociala och moraliska frågor tas upp i "Silas Marner"?

Romanen "Silas Marner" undersöker frågor som hur industrialiseringen påverkar landsbygden, betydelsen av klass och social ställning, samhällets natur och de moraliska konsekvenserna av ens beteende. Dessa frågor utforskas med hjälp av åtgärder som stöld, utpressning, överdosering och bedrägeri.

Hitta fler lektionsplaner och aktiviteter som dessa i vår English Language Arts Category!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/silas-marner-av-george-eliot
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office