Sök
  • Sök
  • Mina Storyboards

Cask av Amontillado Literary Elements

Visa Lektionsplan
Kopiera denna storyboard
Cask av Amontillado Literary Elements
Storyboard That

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
The Cask of Amontillado Lektionsplaner

The Cask of Amontillado av Edgar Allan Poe

Lektionsplaner av Rebecca Ray

"The Cask of Amontillado" av Edgar Allan Poe, är en kort historia inspirerad av sanna händelser som ägde rum på Castle Island, ett tidigare militärt fort utanför Boston Harbor, i Massachusetts. När Poe stod där som ung kadett i armén, hittade han en märklig gravsten. Efter en förfrågan lärde han sig en berättelse om en man som hade blivit uppvuxen levande. Förbudet av sin befälhavare att någonsin upprepa uppgifterna tog Poe handlingen, ändrade inställningen och karaktärerna och skrev "The Cask of Amontillado".
The Cask of Amontillado

Storyboard Beskrivning

Cask av Amontillado Literary Elements

Storyboard Text

  • FORESHADOWING
  • ÖVERDRIFT
  • LIKNELSE
  • ”Han hade en svag punkt --this Fortunato --although i andra avseenden var han en man som ska respekteras och även fruktade. Han berömde sig på sin connoisseurship vin.”
  • ”De tusen skador av Fortunato jag hade fött som jag bäst kunde ...”
  • ”Han vände sig mot mig och såg mig i ögonen med två filmy klot som destilleras den rheum av berusning."
  • "The Cask of Amontillado" litterära Elements
Över 30 miljoner storyboards skapade