Discussion Storyboard - MS - Specialiserade Celler

Discussion Storyboard - MS - Specialiserade Celler
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Lektionsplaner för Specialiserade Celler

Specialiserade Celler: Definition och Studentaktiviteter

Av Oliver Smith

Människokroppen innehåller hundratals olika typer av celler som var och en tjänar ett annat syfte. Varje cell har anpassningar som gör att den kan arbeta effektivt inom levande varelser. Följande aktiviteter syftar till att hjälpa eleverna att skilja mellan specialiserade celler genom visuella hjälpmedel och ordförråd!
Specialiserade Celler

Storyboard Beskrivning

Specialiserade celler diskussions storyboard

Storyboard Text

  • Root Hair Cell
  • Den långa delen hjälper cellen att hitta vatten.
  • Den långa delen hjälper cellen att röra sig.
  • Den långa delen ökar ytan.
  • Den långa delen är där fotosyntes äger rum.
  • Varför är cellen formad på det sättet?
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen