Fraktioner - Att äta en Pizza
Uppdaterad: 4/29/2017
Fraktioner - Att äta en Pizza
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Advanced Fractions Lesson Plans

Undervisning Avancerade Fraktioner

Lektionplaner av Anna Warfield

När studenterna har behärskat grunderna i bråk kan de introduceras till mer komplexa koncept. Att lägga till och subtrahera bråk, samt att känna igen och manipulera felaktiga bråk, är ämnen som är avgörande under grundskolorna och in i gymnasiet.


Avancerade Fraktioner

Storyboard Beskrivning

Fun Math lektioner - Fraktion lektionsplan med Pizza Storyboard

Storyboard Text

  • Kvällens pepperoni pizza är uppdelad i 8 stycken. Dennis äter 2 bitar pizza och Larry äter 3 bitar. Vilken bråkdel av pizza äter de två pojkarna?
  • Varje bit är 1/8 av hela pizzaen. Dennis åt 2/8 och Larry åt 3/8 av pizzaen.
  • 2/8 + 3/8 = 5/8 Dennis och Larry åt 5/8 av pizzaen.