Produktkarta

Skapa en Storyboard
Kopiera denna storyboard
Produktkarta
Storyboard That

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Skapa en produktfärdplan

Skapa en Produktkarta

En produkt färdplan är en visuell bild av hur en produkt kommer att växa eller mogna över en viss tidslinje. Produktkartan innehåller vanligtvis de viktigaste aspekterna av den produkt som företaget planerar att utveckla. Detta ställs in längs en tidslinje så att intressenterna kan spåra tillväxten för att se till att allt är på rätt spår. Vägkartan bryts ofta in i mindre underavsnitt så att intressenter kan se vad företaget arbetar på under en viss vecka. Att ha en stark produkt färdplan är nödvändig för att hålla ett nytt företag på rätt väg för framgång.
Kolla in några av våra andra affärsresurser!


Storyboard Text

  • mål
  • Epics (Big Ideas)
  • Handlingsbara Föremål
  • Tidslinje
  • 
  • 
  • 
  • 
Över 30 miljoner storyboards skapade