Sikhism Helgdagar

Sikhism Helgdagar
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Vad är Sikhism? | Sikh Lektionsplan

Vad är Sikhism?

Lektionsplaner av Liane Hicks

Sikhism utövas av cirka 26 miljoner människor och är den femte största religionen i världen. Det är också en av världens yngsta religioner eftersom det grundades omkring 1500 CE i Punjab -regionen i norra Indien och Pakistan av religiösa läraren Guru Nanak. Ordet Sikh i Punjabi betyder Guds lärjunge. En anhängare av sikhismen dyrkar en Gud och strävar efter att leva ett fredligt liv med ärlighet, välgörenhet, jämlikhet och tro.
Världens Religionsaktiviteter | Vad är Religion?

Undervisning i Världsreligioner

Lektionsplaner av Liane Hicks

Undervisning om olika världsreligioner är en viktig komponent för att studera världshistoria, geografi och kultur. Många pedagoger undviker att undervisa i religioner av rädsla för att oavsiktligt kränka någon, föreställa en religion felaktigt eller för att undvika att främja en uppsättning religiösa övertygelser framför en annan, vilket skulle vara olämpligt i en sekulär utbildning. Men när det undervisas på ett respektfullt, opartiskt och akademiskt sätt är studiet av religion ett kraftfullt sätt för studenter att lära sig mer om världshistorien och de trossystem som har påverkat den mänskliga kulturen i årtusenden.


Sikhism

Storyboard Beskrivning

Studenter kan illustrera historien och vikten av olika sikh -helgdagar

Storyboard Text

 • HAPPY VAISAKHI!
 • HAPPY VAISAKHI!
 • GURU NANAK'S BIRTHDAY
 • Hindus actually only believe in one God, Brahman, the eternal origin who is the cause and foundation of all existence. The gods of the Hindu faith represent different forms of Brahman. These gods are sent to help people find the universal God (Brahman). Most Hindus have a personal god or godess such as Shiva, Krishna or Lakshmi to whom they pray regularly. The three most important Hindu gods (forms of Brahman) are: Brahma - known as the Creator. Vishnu - Known as the Preserver Shiva (Siva)- known as the Destroyer. Other Hindu gods include: Saraswathi - Goddess of Wisdom - Wife of Lord Brahma. Saraswathi is the Hindu goddess of knowledge, music and all the creative arts. Lakshmi - Goddess of Wealth - Wife of Lord Vishnu. Lakshmi is the goddess of light, beauty, good fortune and wealth. Parvati - regarded as a representation of Shakti. Parvati is the wife of Lord Shiva and the Godess of household and motherhood. (Shakti is by literal definition sacred force, power, or energy. Shakti is the personnification of Brahman as feminine) Ganesha - Son of Shiva and Parvati. The Hindu god in a human form but with the head of an elephant.Click To EditHindus actually only believe in one God, Brahman, the eternal origin who is the cause and foundation of all existence. The gods of the Hindu faith represent different forms of Brahman. These gods are sent to help people find the universal God (Brahman). Most Hindus have a personal god or godess such as Shiva, Krishna or Lakshmi to whom they pray regularly. The three most important Hindu gods (forms of Brahman) are: Brahma - known as the Creator. Vishnu - Known as the Preserver Shiva (Siva)- known as the Destroyer. Other Hindu gods include: Saraswathi - Goddess of Wisdom - Wife of Lord Brahma. Saraswathi is the Hindu goddess of knowledge, music and all the creative arts. Lakshmi - Goddess of Wealth - Wife of Lord Vishnu. Lakshmi is the goddess of light, beauty, good fortune and wealth. Parvati - regarded as a representation of Shakti. Parvati is the wife of Lord Shiva and the Godess of household and motherhood. (Shakti is by literal definition sacred force, power, or energy. Shakti is the personnification of Brahman as feminine) Ganesha - Son of Shiva and Parvati. The Hindu god in a human form but with the head of an elephant.HelpEscapeInsert ParagraphUndo the last commandRedo the last commandTabUntabSet a bold styleSet a italic styleSet a underline styleSet a strikethrough styleClean a styleSet left alignSet center alignSet right alignSet full alignToggle unordered listToggle ordered listOutdent on current paragraphIndent on current paragraphChange current block's format as a paragraph(P tag)Change current block's format as H1Change current block's format as H2Change current block's format as H3Change current block's format as H4Change current block's format as H5Change current block's format as H6Insert horizontal ruleShow Link DialogSummernote 0.8.18 · Project · Issues
 • VAISAKHI
 • Guru Nanak's birthday is celebrated by Sikhs to honor the founder of Sikhism. It is the most important holiday and falls around October or November. The Guru Granth Sahib is decorated with flowers and carried through the streets by five men. Sikhs attend services and langar at gurdwaras, pray, and celebrate together.
 • Vaisakhi, or Baisakhi, is the Sikh New Year festival and one of the most important holidays. It is the start of the Punjabi New Year and celebrates 1699 - the year when Sikhism was born as a collective faith. It is usually celebrated mid April. It is also a spring harvest festival. It is celebrated with prayers, processions, and raising the Nishan Sahib flag
 • HOLA MOHALLA
 • Happy Hola Mohalla!
 • SIKH HOLIDAYS
 • BANDI CHHOR DIVAS
 • Hola Mohalla is an annual festival in February or March where Sikhs hold contests in athletics, horsemanship, and martial arts. It is near and sometimes coincides with the Hindu festival of Holi and also includes spraying colored powders. It means "mock fight" and it honors fighting against religious persecution.
 • Celebrates the day in 1619 when Guru Hargobind was released from prison along with 52 kings who were imprisoned by Mughal Emperor Jahangir. When he was welcomed home to Amritsar, thousands of lights illuminated the Golden Temple. Today, it is celebrated by illuminating temples and eating sweets. It coincides with the Hindu festival of Diwali.
Över 20 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen