Självförtroende Ordförråd
Uppdaterad: 8/11/2017
Självförtroende Ordförråd
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
High Self-Esteem

Självkänsla

Lektionplaner av Patrick Healey

När barn har hög självkänsla kan de fatta positiva beslut som förbättrar sig själva. Låg självkänsla kan leda till mer destruktiva beslut. Dessa beslut kan vara lika små som att inte gå med i ett lag / klubb, eller så riskabla som att smula under grupptrycket. Följande aktiviteter hjälper eleverna att förstå värdet av självkänsla, bygga ett positivt självkoncept och sätta mål.


Självkänsla

Storyboard Beskrivning

Självförtroende Ordförrådets aktiviteter - självkänsla menande för arbetsblad för hälsoutbildning

Storyboard Text

  • POSTIV SJÄLVKONCEPT
  • 
  • IDEALISKT SJÄLV
  • 
  • NEGATIVT SJÄLVKONCEPT
  • 
  • Positiv självkoncept är när någon gillar vem de är och kan tendera att fatta beslut för att förbättra sig själva baserat på värdet av jaget.
  • Det ideala jaget är när någon har en uppfattning om vem de vill vara.
  • Negativ självkoncept är när någon inte gillar vem de är och kan tendera att fatta beslut som inte är i deras bästa intresse.
  • ORDFÖRRÅD