Specialized Cells Ordförrådsexempel

Specialized Cells Ordförrådsexempel
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Lektionsplaner för Specialiserade Celler

Specialiserade Celler: Definition och Studentaktiviteter

Av Oliver Smith

Människokroppen innehåller hundratals olika typer av celler som var och en tjänar ett annat syfte. Varje cell har anpassningar som gör att den kan arbeta effektivt inom levande varelser. Följande aktiviteter syftar till att hjälpa eleverna att skilja mellan specialiserade celler genom visuella hjälpmedel och ordförråd!
Specialiserade Celler

Storyboard Beskrivning

Specialized Cells Vocabulary

Storyboard Text

 • CILIER
 • FLAGELLUM
 • YTA
 • Cilia är små, hårliknande delar av en cell som finns i cellerna som sitter i luftstrupen. De flyttar för att sopa slem och smuts bort från lungorna.
 • En flagellum är en piskliknande svans som tillåter vissa celler att röra sig.
 • Yta är mängden yta på utsidan av en form, ofta uppmätt i m2.
 • HAPLOIDA
 • Specialiserade Celler Ordförråd
 • DENDRIT
 • En haploidkärna är en kärna som innehåller endast en enda uppsättning kromosomer som inte är parade. Detta är hälften av antalet kromosomer som en vanlig cell.
 • En dendrit är en gren vid slutet av en nervcell som förbinder med andra celler.
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen