Vad är detta vatten?
Uppdaterad: 4/5/2017
Vad är detta vatten?
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Earth Day

Jorddagens Aktiviteter

Lektionplaner av Anna Warfield

Earth Day är en dag för att uppskatta vår planet och påminna oss om goda vanor. Använd mindre energi, producera mindre avfall och hjälpa till att återställa svindlande arter av växter och djur. Hur ska du rädda planeten? Frågor som klimatförändringar, förbrukning av fossila bränslen, industriföroreningar, skräp, utrotningshotade djur och så vidare, påverkar framtida generationer. Eleverna behöver veta vilka miljöproblem det finns så att de som en kommande generation kan vidta åtgärder för att lösa dessa problem.


Jorddagens Aktiviteter

Storyboard Beskrivning

Earth Day offentlig servicemeddelande exempel - spara planet PSA