Aramak
  • Aramak
  • Storyboardlarım
https://www.storyboardthat.com/tr/genres/beton-şiir
x
Storyboard That Logo

Bunun gibi bir storyboard oluşturmak ister misiniz?

Use Storyboard That!

Storyboard That Deneyin!

Bir storyboard oluşturun

Beton şiir, anlamını yansıtmak ya da sanatsal bir amacı yerine getirmek için biçimini ve görsel yapısını kullanır. Beton şiirler çoğunlukla kelimeleri bir resim şeklinde düzenliyor. Ayrıca, büyük harf kullanımını ve noktalama işaretlerini değiştirerek, beklenmedik yerlerde sözcükleri ve cümleleri kırarak, kelimeleri sayfanın her yerine yayarak ve anlam ve güzelliği iletmeye yardımcı olmak için beyaz alana güvenerek şiirin fiziksel görünümüyle oynayabilirler.

Beton şiir, biçimini ve görsel yapısını anlamını yansıtmak ya da sanatsal bir amacı yerine getirmek için kullanan herhangi bir şiirdir. Bazen bu, bir şiirin kelimelerinin kuğu gibi özel bir şekil oluşturduğu ve John Hollander'ın "Swan and Shadow" şiirindeki yansıması olduğu anlamına gelir. Diğer somut şiirler, olağandışı büyük harf kullanımı ve noktalama işareti kullanmaları, beklenmedik yerlerde kelimeleri ve cümleleri kırarak, kelimeleri sayfaya önemli ölçüde yayarak ve anlam ve güzelliğin taşınmasına yardımcı olmak için boşluklara dayanarak şiirin fiziksel görünümüyle oynayabilir. Beton şairler, bir şiirin sözleri hakkında olduğu gibi bir şiirin görünüşüyle ​​ilgilidir. Dolayısıyla, somut şiirlerin genel anlamda, salt sözlü bir anlatımla kaybolacağından, yüksek sesle okunması amaçlanmamıştır.

Eski Yunanlıların nesneleri temsil edecek şekilde şekillendirilmiş şiirler yazdıklarına dair kanıtlar olmasına rağmen, modern dünyadaki somut şiir göreceli olarak yeni bir edebi formdur. Modernist şairler, Ezra Pound gibi imgelemlerin eserlerinde olduğu gibi 20. yüzyılın başında biçim ve boşluklarla oynuyorlardı. EE Cummings'in deneysel şiiri, geleneksel şiirin yapısal normlarından kopardığı ve şiirlerinin mesajına kelime molaları ve boşluklar eklediği birçok somut unsuru somutlaştırdı. Tematik içeriğe sahip fiziksel formatın bir araya getirilmesi bu güne kadar bazı şiirlerde de devam etmektedir. Birçok 20. ve 21. yüzyıl şairleri, şiirlerinde somut unsurlar örüyor. Örneğin, Langston Hughes'un ünlü "Anne-Oğlu", şiirin mecazlı merdivenlerinin kaba, kırık merdiven basamaklarını temsil eden kısa pürüzlü çizgileri içerir.

1950'lerden sonra, somut şiir, daha da imge tabanlı bir biçime dönüştü. Bir anlamda, sözler sanatsal imaja tabi oldu. Bu sonraki şairler resimsel resimler yaratmak için kelimeleri, heceleri, harfleri ve noktalama işaretlerini aralıklarla yerleştirdiler. Bu şiir türü, sözel ve görsel öğelerin sanatsal bir sentezini teşvik eder. Yaratıcı şairler bugün şiir sanatına fotografik ve hatta ses unsurları ekleyerek bu formla oynamaya devam ediyorlar.


Storyboard That

Kendi Storyboard'unuzu oluşturun

Ücretsiz deneyin!

Kendi Storyboard'unuzu oluşturun

Ücretsiz deneyin!

Beton Şiir Örnekleri

  • Eugen Gomringer tarafından "Sessizlik"
  • Langston Hughes'ın " Anne-Oğlu "
  • "Forsythia" Mary Ellen Solt tarafından
  • John Hollander'ın "Kuğu ve Gölge"
  • Lewis Carroll'ın "The Mouse's Tale"
  • Stephen Neville'in "Star Light"
Learn more about genres of literature in our Picture Encyclopedia of Literary Genres!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/genres/beton-şiir
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.