https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/öncesi-ve-sonrası-çalışma-sayfaları

Bunu öğrencilerinize atıyorsanız, çalışma sayfasını hesabınıza kopyalayın ve kaydedin. Bir ödev oluştururken, onu şablon olarak seçmeniz yeterli!Çalışma Sayfası Şablonlarından Önce ve Sonra

Öncesi ve Sonrası Çalışma Sayfaları nedir?

Öncesi ve sonrası çalışma sayfaları, öğrencilerin bir şeyin veya bir kişinin zaman içinde veya bir olaydan sonra nasıl değiştiğini takip etmesine yardımcı olan grafik düzenleyicilerdir. Çeşitli konular ve üniteler için mükemmeldirler. Sıralama veya kronolojik sıra kavramını pekiştirmek için tasarlanmış eğitim araçlarıdır. Çocuklara bir dizi olay, sayı veya nesnenin görsel bir temsilini sağlarlar ve verilen dizideki belirli bir öğeden önce ve sonra gelenleri belirlemeleri için onları zorlarlar. Bu çalışma sayfaları, eleştirel düşünme alışkanlıklarının geliştirilmesine, bilişsel yeteneklerin geliştirilmesine ve mantıksal muhakemenin güçlendirilmesine yardımcı olur.

Neden Önemlidirler ve En İyi Nasıl Kullanılırlar?

Romandaki bir olaydan sonra bir karakterin, bir grubun veya bir ortamın nasıl değiştiğini, tarihte bir yerin zaman içinde nasıl değiştiğini, bilimde moleküllerin nasıl değiştiğini vb. göstermek için kullanılabilirler. Matematikte sayı duyusu için bile kullanılabilirler!

Birkaç nedenden dolayı eğitim yolculuğunda hayati bir rol oynarlar. Onlar:

  • Sıralama Becerilerini Teşvik Edin: Öğrenciler, sıralama ve düzen kavramı hakkında temel bir anlayış geliştirir. Bu beceri, matematik, okuduğunu anlama, bilim ve hikaye anlatımı gibi çeşitli dersler için çok önemlidir.
  • Eleştirel Düşünmeyi Geliştirin: Bu çalışma sayfaları, öğrencileri bilgileri analiz etmeye ve değerlendirmeye teşvik ederek eleştirel düşünme yeteneklerini harekete geçirir. Verilen sırayı dikkatle gözlemlemeli, öğelerin konumunu belirlemeli ve mantıksal bağlantılar kurmalıdırlar.
  • Problem Çözme Becerilerini Güçlendirin: Problem çözmeyi gerektiren bir meydan okuma sunarlar. Belirli bir öğeden önce ve sonra gelenleri yanıtlayabilen çocuklar, kalıpları analiz etmeyi, mantıksal akıl yürütmeyi ve bağımsız olarak çözümler bulmayı öğrenirler.
  • Destekleyici Dil Gelişimi: Bu çalışma sayfaları dil zenginleştirme için fırsatlar sunar. Öğrenciler sekanslar üzerinde çalıştıkça ve anladıklarını ifade ettikçe kelime dağarcığını geliştirir, cümle yapısını güçlendirir ve iletişim becerilerini geliştirir.

Çalışma Sayfalarından Önce ve Sonra Kullanmanın Yararları

Bu bildirileri sınıfta kullanmak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda fayda sağlar:

  • Kavramsal Anlama: Sıralamanın somut bir temsilini sağlayarak, öğrencilerin kavramı daha kolay kavramasını ve mantıksal sırayla sağlam bir temel geliştirmesini sağlar.
  • Bilişsel Gelişim: Çocuklar, gözlem, analiz ve problem çözme dahil olmak üzere bilişsel yeteneklerini çalıştırarak entelektüel büyümeyi teşvik eder.
  • Beceri Aktarımı: Öncesi ve sonrası çalışma sayfaları aracılığıyla elde edilen sıralamadaki yeterlilik matematik, dil sanatları, bilim ve tarih gibi çeşitli akademik konulara aktarılabilir ve genel akademik performansı artırır.
  • Bağımsız Öğrenme: Çocukları kendi hızlarında çalışmaları için güçlendirir, özerkliği, kendi kendine öğrenmeyi ve çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesini teşvik eder.
  • İlgi Çekici ve Etkileşimli Öğrenme: Bu çalışma sayfaları, öğrencilerin dikkatini çekerek ve eğitim deneyimini daha eğlenceli ve akılda kalıcı hale getirerek öğrenmeye etkileşimli bir yaklaşım sunar.

Sayılardan Önce ve Sonra Çalışma Sayfalarıyla Erken Matematik Becerilerini Geliştirme

Okul öncesi çocuklar için sayılardan önce ve sonra çalışma sayfaları, okul öncesi ve anaokulu çocuklarına sayısal kavramları öğretmek için değerli matematik çalışma sayfalarıdır. Bu çalışma sayfaları, sayıları tanımayı, sayıları sıralamayı ve sayısal sırayı anlamayı geliştirmek için uygulama fırsatları sunar. Tamamlanması gereken çeşitli etkinlikler ve alıştırmalarla, çocukları matematiğe hazırlık için temel becerileri geliştirmede desteklerler.

Sayılardan önce ve sonra çalışma sayfalarından yararlanmanın bir yolu, ücretsiz şablonlar, bir öncesi ve sonrası oluşturucu veya çevrimiçi kaynaklar kullanarak öncesi ve sonrası çalışma sayfaları oluşturmaktır. Öncesi ve sonrası şablonlarını ücretsiz olarak bulabilir veya özel öğretim hedeflerinize uygun çalışma sayfaları tasarlamak için çalışma sayfası oluşturucuları veya öncesi ve sonrası oluşturucuyu kullanabilirsiniz. Bu araçlar, sayıları girmenize, biçimi seçmenize ve ek etkinlikler veya talimatlar eklemenize olanak tanır.

Öncesi ve sonrası çalışma sayfalarını kullanırken, tüm öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını ve yeteneklerini dikkate almak önemlidir. Okul öncesi ve anaokulu çocukları, eksik sayıları doldurmayı, sayı satırlarını kullanarak sayılardan önce ve sonrayı belirlemeyi veya sayı tanımayı güçlendiren etkileşimli oyunlar oynamayı içeren uygulamalı etkinliklerden yararlanabilir. Bu etkinlikler, kavramlardan önce ve sonra öğretime pratik ve ilgi çekici bir yaklaşım sağlar.

Çocuklara sayılardan önce ve sonrayı etkili bir şekilde öğretmek için, sayı çalışma sayfalarının ötesinde çeşitli etkinlikleri dahil etmek yararlıdır. Sayı doğrusu oyunları, eksik diziyi doldurma alıştırmaları ve etkileşimli çalışma sayfaları gibi sayıların öncesi ve sonrası öğretimi için uygulamalı etkinliklere katılmak, etkileşimli ve etkili bir öğrenme deneyimini teşvik eder.

Konular Arasında Öğrenmeyi Geliştirme

Öğretmenlerin bu araçları farklı konu alanlarında kullanabilmelerinin birkaç yolu vardır. Öğretmenler, öncesi ve sonrası çalışma sayfalarının müfredatlar arası uygulamalarını göstererek, çok yönlülüklerini sergileyebilir ve farklı konu alanlarındaki önemli kavramları pekiştirebilir. Bu yaklaşım, öğrencilerin çeşitli disiplinlerde önce ve sonra kavramının alaka düzeyini görmelerine izin vererek, öğrenmeye bütünsel ve entegre bir yaklaşımı teşvik eder. Aynı zamanda öğrencilere farklı bağlamlarda önce ve sonraya ilişkin anlayışlarını uygulama ve uygulama fırsatları sunarak, kavramı genel olarak anlamalarını ve akılda tutmalarını güçlendirir.

Öğretmenler, öncesi ve sonrası çalışma sayfalarının çok yönlü kullanımını farklı konu alanlarında aşağıdaki şekillerde gösterebilirler:

Matematik

Öğretmenler, sayı sıralaması, sayısal sıra ve eksik sayılar gibi sayısal kavramları öğretmek için bu ücretsiz çalışma sayfalarını kullanabilir. Öğrenciler belirli bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıları belirleme, eksik bir sayı dizisini tamamlama veya sayıları sırayla düzenleme alıştırmaları yapabilirler. Bu etkinlikler öncesi ve sonrası kavramını pekiştirirken matematiğini de güçlendirir.

Dil sanatları

Hikaye anlatma veya yazmada kronolojik sıra kavramını güçlendirmek için dil sanatları derslerine dahil edilebilirler. Öğrenciler, yazılarında mantıklı bir akış ve tutarlılık sağlayarak, bir öykü veya anlatımdaki olayları doğru sırada düzenlemek için çalışma sayfalarını kullanabilirler. Bu, yazılarını ve edebi bir bağlamda öncesi ve sonrası kavramını anlamalarını geliştirmeye yardımcı olur.

Bilim

Neden-sonuç kavramını öğretmek için fen derslerinde değerli olabilirler. Öğrenciler, farklı değişkenlerin veya değişikliklerin önceki ve sonraki etkilerini belirleyerek senaryoları veya deneyleri analiz edebilir. Bu, bilimsel sorgulamada gerekli olan eleştirel düşünmeyi ve neden-sonuç ilişkilerini anlamayı geliştirmeye yardımcı olur.

Sosyal çalışmalar

Tarihsel zaman çizelgelerini ve olayları keşfetmek için sosyal bilgilerde kullanılabilirler. Çocuklar, tarihi olayları veya figürleri doğru kronolojik sıraya yerleştirmek için çalışma sayfalarını kullanabilir, bu da tarihsel gerçeklerin ve sekansların anlaşılmasına ve akılda tutulmasına yardımcı olur. Bu aktivite, tarihsel bağlamları ve olayların sırasını anlamalarını geliştirir.

Müzik

Müzik eğitiminde, nota ve ritim öğretmek için bu bildirilerden yararlanılabilir. Öğrenciler, belirli bir nota veya dinlenmeden önce ve sonra gelen vuruşları belirleme alıştırması yaparak, güçlü bir müzikal zamanlama ve ritmik doğruluk duygusu geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu aktivite, müzik bağlamında öncesi ve sonrası kavramını pekiştirirken, onların müzikal anlayışlarını geliştirir.

Beden Eğitimi

Bu araçlar beden eğitiminde hareket dizilerini veya egzersizleri öğretmek için kullanılabilir. Öğrenciler çalışma sayfasındaki talimatları takip edebilir, eylemleri doğru sırada gerçekleştirebilir, koordinasyonu geliştirebilir ve sıralı hareketler kavramını pekiştirebilir. Bu aktivite, fiziksel bir bağlamda öncesi ve sonrası kavramını pekiştirirken motor becerilerini geliştirir.


Çalışma Sayfalarından Önce ve Sonra Nasıl Yapılır

1

Hazır Şablonlardan Birini Seçin

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok şablonumuz var. İlham almak için örneğimize bir göz atın!

2

“Şablonu Kopyala”ya tıklayın

Bunu yaptığınızda, storyboard oluşturucuya yönlendirileceksiniz.

3

Çalışma Sayfanıza Bir Ad Verin!

Gelecekte kolayca bulabilmeniz için konuyla ilgili bir şey olarak adlandırdığınızdan emin olun.

4

Çalışma Sayfanızı Düzenleyin

Yönlendirmeleri, belirli görüntüleri ekleyeceğiniz ve istediğiniz estetik değişiklikleri yapacağınız yer burasıdır. Seçenekler sonsuzdur!

5

Function host is not running.

Function host is not running.
6

Sonraki Adımlar

Buradan yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, bir ödeve ekleyebilir ve dijital olarak kullanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!


Daha Fazla Storyboard That Kaynakları ve Ücretsiz BasılabilirlerMutlu Yaratmalar!


Çalışma Sayfalarından Önce ve Sonra Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Öncesi ve sonrası çalışma sayfaları çocukların sayıları öğrenmesine nasıl yardımcı olur?

Belirli bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıları belirleme, eksik sayıları doldurma ve sayıları sıralama konusunda uygulama sağlayarak çocukların sayıları öğrenmelerine yardımcı olurlar. Sayıları tanımayı, sayısal sıralamayı güçlendirir ve okul öncesi ve anaokulu çocuklarında sayma, sayı tanıma ve sıralama becerilerini geliştirmeye yardımcı olurlar.

Günlük yaşamda öncesi ve sonrası kavramlarını pekiştirmenin bazı pratik yolları nelerdir?

Günlük yaşamda öncesi ve sonrası kavramlarını pekiştirmenin pratik yolları arasında günlük etkinliklerin sırasını tartışmak, nesneleri veya oyuncakları sırayla düzenlemek ve çocukları aşağıdaki adımları veya talimatları gerektiren etkinliklere dahil etmek yer alır. Bu, çocukları öncesi ve sonrası kavramlarını gerçek yaşam durumlarına uygulamaya teşvik eden oyunlar, günlük rutinler ve uygulamalı deneyimler yoluyla yapılabilir.

Öncesi ve sonrası çalışma sayfaları daha büyük öğrenciler için sayı duyusu ve aritmetik becerilerini pekiştirmek için kullanılabilir mi?

Evet, daha büyük öğrenciler için sayı duyusu ve aritmetik becerilerini güçlendirmek için kullanılabilirler. Sayı kalıplarını, sayı işlemlerini uygulamak veya eksik sayılarla denklemleri çözmek için uyarlanabilirler. Çalışma sayfalarından önce ve sonra daha karmaşık sayıları ve matematiksel işlemleri birleştirerek daha büyük öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilir ve sayısal kavramları anlamalarını güçlendirebilir. Bugün kendi yaratıcılığınızı yaratmak için öncesi ve sonrası yaratıcımızı kullanın!

Tüm Çalışma Sayfası Şablonlarını Görüntüle !
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/öncesi-ve-sonrası-çalışma-sayfaları
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.