https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/alan-çevre-çalışma-sayfaları

Bunu öğrencilerinize atıyorsanız, çalışma sayfasını hesabınıza kopyalayın ve kaydedin. Bir ödev oluştururken, onu şablon olarak seçmeniz yeterli!Alan ve Çevre Çalışma Sayfası Şablonları

Alan ve Çevre Çalışma Sayfaları Nelerdir?

Matematik problem çözme, eleştirel düşünme ve mantıksal akıl yürütme becerilerini geliştirmede çok önemli bir rol oynar. Öğrencilerin erken sınıfta öğrendikleri temel kavramlar arasında pratik uygulamaları olan ve sağlam bir matematiksel temele katkıda bulunan çevre ve alan yer alır. Öğrenmeyi desteklemek ve bu kavramları güçlendirmek için alan ve çevre çalışma sayfaları hem öğretmenler hem de ebeveynler için paha biçilmez kaynaklar sağlar. Alan ve çevre çalışma sayfaları, öğrencilerin çeşitli şekillerin alanlarını ve çevrelerini belirlemelerine yardımcı olur. Her öğrenci, şekillerin alanları ve çevreleriyle ilgili çeşitli problemleri çözerek geometrik ölçümler ve bunların pratik uygulamaları konusunda sağlam bir anlayış geliştirecektir.

Alan ve Çevre Nedir?

Geometride hem alan hem de çevre, şekillerin farklı yönlerini anlamak için kullanılan temel ölçümlerdir. Bir dikdörtgen göz önüne alındığında, dikdörtgenin alanı, uzunluğu ve genişliği çarpılarak hesaplanan, sınırları içinde kalan alan miktarını ifade eder. Öte yandan, bir dikdörtgenin çevresi, dört kenarın toplanmasıyla elde edilen tüm kenarların toplam uzunluğunu, yani sınırını temsil eder. Geometri anlayışlarını güçlendirmek için çocuklar çalışma sayfalarını kullanarak dikdörtgenlerin alanını ve çevresini hesaplama konusunda pratik yapabilirler. Öğrenciler etkileşimli alıştırmalar ve problem çözme görevleri aracılığıyla geometri bilgilerini dikdörtgen, üçgen ve daire gibi 2 boyutlu şekillerin alanını ve çevresini hesaplamak için uygulama fırsatına sahip olurlar. Etkili öğrenmeyi ve ekstra uygulamayı kolaylaştırmak için eğitimciler sıklıkla, kenarları etiketlenmiş alıştırmalar ve örnekler sunan alan çevresi çalışma sayfalarından yararlanır.

Alan ve Çevre Çalışma Sayfaları Neden Önemlidir ve En İyi Nasıl Kullanılır?

Alan ve çevre arasındaki farkı ve her birinin nasıl belirleneceğini hatırlamak zor olabilir. İlk sınıflarda bir şeklin alanını ve çevresini hesaplamak, öğrencilerin büyüdükçe pratik bulacağı becerilerdir. Bol bol pratik yapma fırsatı vermek, kavramı daha kolay kavramalarına yardımcı olacaktır. Örneğin, kare geometrisi anlayışlarını güçlendirmek için çocuklara, çeşitli karelerdeki kenarların toplamını hesaplayacakları bir kare çalışma sayfasının çevresini doldurma görevi verilebilir. Bu alan ve çevre çalışma sayfası şablonları tamamen özelleştirilebilir ve tüm beceri ve sınıf düzeylerinde kullanılabilir. Çevre ve alan çalışma sayfaları, geleneksel öğretim yöntemlerini geride bırakarak öğrenmeye etkileşimli bir yaklaşım sunar. Bu çalışma sayfalarında dikdörtgenler, kareler, üçgenler ve daireler gibi farklı şekiller ve bunlara eşlik eden ölçümler bulunur. Bu şekilleri görsel olarak temsil eden çalışma sayfaları, öğrencilerin çevre ve alan kavramlarını daha etkili bir şekilde kavramalarına yardımcı olur.

Öğrencilere Faydaları

Geliştirilmiş Kavramsal Anlama

Çevre ve alan çalışma sayfaları bu matematiksel kavramların pratik olarak anlaşılmasını kolaylaştırır. Çocuklar çeşitli şekillerin ve hatta bileşik şekillerin çevresini ve alanını hesaplayarak uygulamalı pratik yaparlar. Çalışma sayfalarındaki görsel temsiller, formüller ile gerçek dünya senaryoları arasında bağlantılar kurarak kavramların ilişkilendirilebilir ve anlaşılmasını kolaylaştırır.

Gelişmiş Problem Çözme Becerileri

Kesirler ve çarpma gibi konuların yanı sıra problem çözme de matematiğin kalbinde yer alır ve alan ve çevre çalışma sayfaları öğrencilere bu önemli beceriyi geliştirmeleri için sayısız fırsat sunar. Çalışma sayfalarındaki problemlerin çeşitliliği, öğrencileri analitik düşünmeye, matematiksel stratejiler uygulamaya ve bileşik şekiller, düzensiz şekiller ve farklı geometrik özellikler arasında bağlantı kurmaya zorlamaktadır. Bu onların problem çözme yeteneklerini güçlendirir ve onları daha karmaşık matematiksel zorluklarla baş edebilecek şekilde donatır.

Bireyselleştirilmiş Öğrenme

Tüm sınıflardaki öğrencilerin benzersiz öğrenme ihtiyaçları ve tercihleri ​​olduğu kabul edilerek alan ve çevre çalışma sayfaları bireyselleştirilmiş öğrenme için esneklik sunar. Bu çalışma sayfaları çeşitli beceri düzeylerine ve öğrenme stillerine uyum sağlayacak şekilde özelleştirilebilir. Öğretmenler, ileri düzeydeki öğrencilere meydan okumak için farklılaştırılmış çalışma sayfaları sağlayabilir ve ihtiyacı olanlara ek destek sunabilir. Bu kapsayıcı yaklaşım, kişiselleştirilmiş öğrenmeyi teşvik eder ve öğrencilerin kendi hızlarında ilerlemelerine olanak tanır.

İşbirliği ve Sınıf Dinamikleri

Alan ve çevre çalışma sayfaları, bireysel öğrenme deneyimlerinin ötesine geçerek sınıf içinde işbirliğini ve akranlar arası öğrenmeyi teşvik eder. Öğretmenler, öğrencilerin sorunlara çözüm bulmak, stratejileri tartışmak ve bulgularını paylaşmak için birlikte çalıştıkları grup etkinlikleri atayabilir. Bu işbirlikçi yaklaşım, destekleyici bir öğrenme ortamını besler, aktif katılımı teşvik eder ve öğrencilerin iletişim ve takım çalışması becerilerini güçlendirir.

Evde Çalışma Sayfalarını Kullanma

Minimal hazırlık alanı ve çevre çalışma sayfalarının faydaları sınıfın ötesine geçerek onları evde matematik öğrenimi için değerli araçlar haline getirir. Ebeveynler, bu çalışma sayfalarını ek kaynak olarak kullanarak çocuklarının matematik eğitimine aktif olarak katılabilir. Ebeveynler, çalışma sayfaları üzerinde birlikte çalışarak kavramları güçlendirebilir, kavram yanılgılarını belirleyip giderebilir ve değerli destek ve rehberlik sağlayabilir.

Ebeveynler, çevrimiçi olarak uygun çalışma sayfalarını bulmak için, ortak temel standartlarla uyumlu ücretsiz kaynaklara erişmek amacıyla "yazdırılabilir çevre çalışma sayfaları" veya "geometri çalışma sayfaları" arayabilir. Ayrıca, teknolojiyi geleneksel öğrenme yöntemleriyle birleştirerek ilgi çekici çalışma sayfası benzeri deneyimler sağlayan etkileşimli çevrimiçi platformları keşfedebilirler.

Etkili Çalışma Sayfası Kullanımına İlişkin İpuçları

Alan ve çevre çalışma sayfalarının etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:

 • Yapı Çalışma Sayfası Etkinlikleri: Müfredatın uygun noktalarına çalışma sayfaları ekleyin ve öğrencileri zorlayacak şekilde problemlerin karmaşıklığını kademeli olarak artırın.
 • Zamanında Geri Bildirim ve İnceleme: Tamamlanan çalışma sayfaları hakkında hızlı geri bildirim sağlayın, alanı ve çevreyi bulmak ve hataları ele almak için doğru yöntemleri vurgulayın. Öğrenmeyi güçlendirmek ve yanlış anlamaları açıklığa kavuşturmak için tamamlanmış çalışma sayfalarını düzenli olarak gözden geçirin.
 • Teknoloji ve Uygulamalı Materyallerle Entegrasyon: Geometrik kavramların görselleştirilmesini ve keşfedilmesini geliştirmek için çalışma sayfalarının kullanımını geometri yazılımı veya sanal manipülatifler gibi etkileşimli teknolojiyle birleştirin. Ek olarak, desen blokları veya ölçüm araçları gibi uygulamalı materyaller, çalışma sayfası etkinliklerini destekleyerek dokunsal bir öğrenme deneyimine olanak tanıyabilir.
 • Alan ve Çevre Çalışma Sayfası Oluşturmaya İlişkin İpuçları

  Disiplinler arası çalışmayı bütünleştiren bir alan ve çevre çalışma sayfası örneği oluşturmak, öğrencilerin öğrenme deneyimini geliştirebilir ve bu matematiksel kavramların pratik uygulamalarını görmelerine yardımcı olabilir. Etkili bir alan ve çevre çalışma sayfası oluşturmak için adımların numaralandırılmış bir listesi:

  1. Gerçek Dünya Bağlamını Seçin: Alan ve çevre hesaplamayı gerektiren, matematik, bilim veya mimariyle ilgili gerçek dünya senaryosunu tanıtın. Uzay kavramını ve senaryoyla ilişkisini dahil edin. Örneğin bir bahçe tasarlamak, oda yerleşimini planlamak veya oyun alanı inşa etmek.
  2. Parametreleri Tanımlayın: Verilen senaryonun boyutlarını, ölçümlerini ve ilgili ayrıntılarını belirtin. Hem alanı hem de çevreyi hesaplamak için dikdörtgen, kare ve daire gibi farklı şekiller ekleyin. Problem çözme becerilerini zorlamak için düzensiz şekiller veya bileşik şekiller kullanın.
  3. Diğer Konularla Bağlantı Kurun: Matematik, fen bilimleri ve mimarlık gibi diğer konulardaki kavramları birleştirin. Alan ve çevrenin geometri, peyzaj veya çevre bilimi gibi konularla nasıl ilişkili olduğunu keşfedin. Mühendislik veya iç tasarım gibi alanlarda doğru ölçümlerin önemini tartışın.
  4. Problem Çözme Aktiviteleri: Öğrencilerin alanı, çevreyi veya her ikisini birden hesaplamasını gerektiren problem çözme aktivitelerini içerir. Ondalık sayıları veya karmaşık hesaplamaları sunarak eleştirel düşünmeyi teşvik edin.
  5. Etkileşimli Öğeleri Bütünleştirin: Tıklanabilir şekiller veya sanal manipülatifler gibi öğeleri çalışma sayfasına ekleyin. Alanı ve çevreyi keşfetmek için ilgi çekici bir deneyim sağlayan çevrimiçi kaynakları veya uygulamaları kullanın.
  6. Açık Talimatlar Sağlayın: Görevi net bir şekilde açıklayın ve alan ve çevrenin nasıl hesaplanacağına ilişkin adım adım talimatlar verin. Uygun formüllerin ve ölçü birimlerinin kullanılmasına ilişkin rehberlik sunun. Alan ve çevre ile ilgili matematik kelimeleri ve tanımları hakkında bir bölüm ekleyin.
  7. Cevap Anahtarını ve Açıklamaları Dahil Edin: Öğrencilerin çalışmalarını bağımsız olarak kontrol edebilmelerini sağlayacak bir cevap anahtarı sağlayın. Öğrencilerin süreci ve çözümlerin arkasındaki mantığı anlamalarına yardımcı olmak için ayrıntılı açıklamalar ve hesaplamalar ekleyin.
  8. Uzatma Faaliyetlerine İzin Verin: Öğrencileri alan ve çevre hakkındaki bilgilerini yaratıcı bir şekilde uygulamaya teşvik eden genişletme faaliyetleri sunun. Plan tasarlama veya gerçek dünya mimari planlarını analiz etme gibi daha fazla disiplinler arası araştırma fırsatları sağlayın.

  Daha Fazla Storyboardthat Kaynağı ve Ücretsiz Basılabilirler


  Alan ve Çevre Çalışma Sayfası Nasıl Yapılır

  1

  Hazır Şablonlardan Birini Seçin

  Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok şablonumuz var. İlham almak için örneğimize bir göz atın!

  2

  “Şablonu Kopyala”ya tıklayın

  Bunu yaptığınızda, storyboard oluşturucuya yönlendirileceksiniz.

  3

  Çalışma Sayfanıza Bir Ad Verin!

  Gelecekte kolayca bulabilmeniz için konuyla ilgili bir şey olarak adlandırdığınızdan emin olun.

  4

  Çalışma Sayfanızı Düzenleyin

  Yönlendirmeleri, belirli görüntüleri ekleyeceğiniz ve istediğiniz estetik değişiklikleri yapacağınız yer burasıdır. Seçenekler sonsuzdur!

  5

  "Kaydet ve Çık"ı tıklayın

  İşiniz bittiğinde, film şeridinizden çıkmak için sağ alt köşedeki bu düğmeyi tıklayın.

  6

  Sonraki Adımlar

  Buradan yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, bir ödeve ekleyebilir ve dijital olarak kullanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!  Mutlu Yaratmalar!


  Alan ve Çevre İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

  Alan ve çevre arasındaki fark nedir?

  Her ikisi de geometride önemli roller oynasa da ölçtükleri şey bakımından farklılık gösterirler. Bir şeklin alanı, birim kare olarak ifade edilen şeklin kapladığı alanı ölçer. Şeklin sınırlarıyla çevrelenen yüzey miktarını ortaya çıkararak şeklin boyutu hakkında değerli bilgiler sağlar. Buna karşılık çevre, şeklin sınırlarının toplamını tipik olarak doğrusal birimler halinde ölçer. Şeklin dış kenarları etrafındaki mesafeyi temsil eder ve sınırını vurgular. Alan ve çevre çalışma sayfaları, kare, daire veya düzensiz çokgenler gibi çeşitli şekilleri birleştirerek, her sınıftaki öğrencilere bu temel geometrik ilkelere ilişkin anlayışlarını güçlendirmek için değerli uygulama fırsatları sunar.

  Öğrencilerin alan ve çevre hesaplama formüllerini hatırlamaları için bazı stratejiler veya ipuçları nelerdir?

  İlk olarak, formüllerle ilişkilendirmek için anımsatıcılar veya akılda kalıcı ifadeler oluşturulabilir. Örneğin, "Alan Uzunluk çarpı Genişliktir" veya "Çevre, tüm kenarların toplamıdır." Bu akılda kalıcı ifadeler, öğrencilerin formülleri hızlı bir şekilde hatırlamaları gerektiğinde zihinsel ipuçları görevi görebilir. Ek olarak, sınıfta formülleri gösteren posterler veya bağlantı çizelgeleri gibi görsel yardımcılar, öğrenciler için sürekli bir referans sağlayabilir. Çocukların pratik yapmak için tam sayıları ve kesirleri kullanarak soru ve cevap yazmalarını sağlamak faydalıdır. Diğer bir etkili strateji, formülleri sık sık uygulayarak pekiştirmektir. Öğrencileri düzenli olarak alan ve çevre ile ilgili çeşitli problemleri çözmeye teşvik edin. Öğrenciler formülleri tekrar tekrar uygulayarak hafızalarını güçlendirir ve bunları kullanmada akıcılık kazanır.

  Sınıfımın alanı ve çevreyi daha iyi anlamasına yardımcı olmak için uygulamalı etkinlikleri veya manipülatifleri nasıl dahil edebilirim?

  Uygulamalı etkinlikleri ve manipülatifleri birleştirmek, alan ve çevre anlayışını büyük ölçüde geliştirebilir. Etkili bir yaklaşım, kare karolar, desen blokları veya ölçüm araçları gibi çeşitli malzemeler sağlamaktır. Örneğin, gruplar veya bireyler, şekiller oluşturmak için kare karoları kullanabilir ve alanı bulmak için karoları sayabilir. Eksik kenarların uzunluklarını ölçmek ve çevreyi hesaplamak için cetvel veya şerit metre gibi ölçüm araçlarını da kullanabilirler. Başka bir ilgi çekici aktivite, sınıfın kesilmiş şekillerle çalışmasını sağlamak ve uzunlukları değiştirerek alan ve çevrenin nasıl değiştiğini keşfetmek için bunları yeniden düzenlemektir. Öğrenciler, bu nesneleri fiziksel olarak manipüle ederek, alan ve çevre kavramlarını bir sayfadaki açılara ve çizgilere bakmaktan daha etkili bir şekilde görselleştirebilir ve içselleştirebilirler. 2B şekillerin alanını ve çevresini keşfetmek, öğrencilerin geometride sağlam bir temel geliştirmelerine ve gerçek dünya bağlamlarında ölçümler hakkında pratik bir anlayış kazanmalarına olanak tanır.

Tüm Çalışma Sayfası Şablonlarını Görüntüle !
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/alan-çevre-çalışma-sayfaları
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.