https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/anlayış-duygular-çalışma-sayfaları

Duyguları Anlama Çalışma Sayfalarını Özelleştirme


Bunu öğrencilerinize atıyorsanız, çalışma sayfasını hesabınıza kopyalayın ve kaydedin. Bir ödev oluştururken, onu şablon olarak seçmeniz yeterli!feelings-example

Çalışma Sayfalarını Kullanarak Duyguları Keşfetmek

Duygular insan deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır; düşüncelerimizi, davranışlarımızı ve etkileşimlerimizi şekillendirir. Bunları anlamak ve benimsemek, genel refahımız ve olumlu zihinsel sağlığımız için çok önemlidir. Günümüzün eğitim ortamında duygusal zekayı geliştirmek, akademik mükemmellik kadar önemlidir. Eğitimciler olarak her yaştan öğrencinin güçlü bir duygusal farkındalık ve duygu düzenleme duygusu geliştirmesine yardımcı olma fırsatına sahibiz. Bunu başarmanın etkili bir yolu, farklı sınıf düzeylerinde ders notlarının müfredata entegre edilmesidir. Bu çalışma sayfaları, çocuğun karmaşık duygu dünyasını keşfetmesi ve kavraması için yapılandırılmış bir çerçeve sunar. Ayrıca çocukların kendilerini ve nasıl hissettiklerini ifade ederken kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olurlar.

Duygusal Farkındalığın Önemi

Duyguları anlamanın temelinde duygusal farkındalık yatar. Bu, başkalarının olduğu kadar kendi duygu ve duygularımızı da tanıma, tanımlama ve anlama yeteneğini ifade eder. Duygusal farkındalık geliştirmek, daha iyi duygusal düzenlemeye, daha iyi iletişime ve daha sağlıklı ilişkilere yol açabilir. Nasıl hissettiğimizi kabul ettiğimizde etkili duygu düzenleme ve baş etme becerilerine kapıyı açmış oluruz.

Farklı Sınıflarda Duygular Çalışma Sayfalarının Tanıtımı

İlköğretim Sınıfları: Temel Atma

İlk yıllarda öğrencilere duygu ve hislerin bir listesi sunulur. Eğitimciler etkileşimli çalışma sayfaları kullanarak ikisinin arasındaki farkı anlamalarına ve "Duygular ve duygular nedir?" gibi soruları yanıtlamalarına yardımcı olabilir. Duyguların tanımlanması, yüz ifadelerinin tanınması ve mutluluk, üzüntü, öfke, korku ve şaşkınlık gibi temel duyguların öğrenilmesi üzerinde durulmaktadır. Çalışma sayfaları, öğrencilerin farklı örnekleri ve kendi deneyimlerini resmettiği çizim etkinliklerini içerebilir.

Ortaokul: Duygusal Kelime Dağarcığı Oluşturma

Çocuklar ortaokula geçtikçe odak noktası daha geniş bir duygusal kelime dağarcığı oluşturmaya yönelir. Duyguları anlama örnekleri ve çalışma sayfaları, çocukları daha incelikli kelimeler kullanarak hissettiklerini ifade etme konusunda pratik yapmaya yönlendiren senaryolar içerebilir. Güçlü duygular ve bunların beden dili ve yüz ifadeleri aracılığıyla fiziksel olarak nasıl tezahür ettiğine ilişkin tartışmalar, bu çalışma sayfaları kullanılarak bir şekilde kolaylaştırılabilir.

Lise: Karmaşık Duyguları Keşfetmek

Lisede öğrenciler bu konuyu daha derinlemesine keşfetmeye hazırdır. Duyguların tek boyutlu olmadığı fikrini kavramalarına yardımcı olarak, kişisel deneyimler üzerinde öz değerlendirmeyi teşvik eden çalışma sayfalarıyla meşgul olabilirler. Olumsuz duyguların ve duygu düzenleme kavramının tartışılması daha karmaşık hale gelir ve öğrencilere duygularını etkili bir şekilde yönetebilmeleri için stratejiler geliştirmede rehberlik eder.

Neden Mantıklı?

Bunun gibi konuları anlamak için çalışma sayfalarını kullanmak yalnızca görevleri tamamlamakla ilgili değildir; insan gelişiminin hayati bir yönünü beslemekle ilgilidir. Mantıklı çünkü:

 • Çocuklar deneyimler ve etkileşimler yoluyla öğrenirler. Çalışma sayfaları, teorinin ötesine geçen, duyguları öğrenmeye yönelik uygulamalı bir yaklaşım sağlar.

 • Bir duygu listesi ve duygular ve hisler çalışma sayfaları, öğrencilere kendilerini doğru bir şekilde ifade etmeleri için bir referans noktası sağlar.

 • Duygu deneyimi tüm insanların hissettiği bir şeydir ve bu da onu her kökenden öğrenciler için kapsayıcı ve ilişkilendirilebilir bir konu haline getirir.

Başarı Örnekleri

Duygularla ilgili çalışma sayfalarıyla tutarlı bir şekilde ilgilenmesi sayesinde, duygularını tanımlama ve stresli zamanlarda duygu düzenleme tekniklerini kullanma konusunda yetkin hale gelen bir lise öğrencisi hayal edin. Veya öğrencilerin akranları arasında empati ve anlayış duygusunu geliştirerek duygularını açıkça tartıştıkları bir ilkokul sınıfını hayal edin. Bunlar, çalışma sayfalarının birleştirilmesinin öğrencilerin yaşamlarını nasıl olumlu yönde etkileyebileceğine dair gerçek dünyadan örneklerdir.

Duyguları Birleştirme Çalışma Sayfaları: Yaratıcı Bir Yaklaşım

Eğitimciler müfredat hedeflerine uygun çalışma sayfaları tasarlayabilirler. Örneğin bir edebiyat öğretmeni, karakterlerin duygusal yolculuklarını tartışmalar için bir sıçrama tahtası olarak kullanabilir. Bir fen bilgisi öğretmeni duyguların fizyolojik yönlerini ve beyinle olan bağlantılarını keşfedebilir. Olasılıklar çok geniştir ve biraz yaratıcılıkla duygusal eğitimi mevcut ders planlarınıza kusursuz bir şekilde dahil edebilirsiniz.

Öğrenciler, duygular çalışma sayfasıyla etkileşime geçerek, duygusal manzaralarının inceliklerini keşfedebilir, hayatın zorluklarını daha büyük bir anlayışla aşmalarına yardımcı olacak içgörüler kazanabilirler.

Duygular ve Duygular Çalışma Sayfası Hazırlama İpuçları

 1. Evrensel Bir Tema veya Senaryo Seçin: "Parkta Bir Gün" veya "Yeni Bir Arkadaşla Buluşmak" gibi evrensel olarak duygularla yankılanan bir tema veya senaryo seçin. Bu tema her yaştan öğrenci için bağ kurulabilir ve ilgi çekici olmalıdır.
 2. Temel Duyguları Tanıtın: Mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş, şaşırmış ve tiksinmiş gibi temel duyguları tanıtarak başlayın. Basit tanımlar ve durum örnekleri verin.
 3. Etkinlikleri Farklı Sınıflara Uyarlayın: Aynı temayı ele alırken farklı sınıf düzeylerine hitap eden etkinlikler oluşturun.
 4. Sanatı ve İfadeyi Birleştirin: Sınıf düzeyine bağlı olarak çizim, yazı veya her ikisi için alanlar ekleyin. Sanatsal ifade, genç öğrencilerin duygularını iletmelerine yardımcı olabilirken, yazma, daha büyük öğrencilerin duygularını daha kapsamlı bir şekilde ifade etmelerini teşvik eder.
 5. Kendini Düşünmeyi Destekleyin: Öğrencileri duygusal tepkileri üzerinde düşünmeye teşvik eden soruları dahil edin.
 6. Empatiyi Teşvik Edin: Öğrencileri, başkalarının belirli durumlarda nasıl hissedebileceğini düşünmeye teşvik eden yönlendirmeleri ekleyin. Bu empatiyi ve perspektif almayı teşvik eder.
 7. Ek Kaynaklar Sağlayın: Daha fazla araştırma için kaynakları içeren kısa bir bölüm ekleyin. Bu, duyguları ve duygusal zekayı tartışan önerilen kitapları, web sitelerini veya videoları içerebilir.
 8. Yaşa Uygun Dil Kullanın: Dilin karmaşıklığını sınıf düzeyine göre ayarlayın. Küçük öğrenciler için basit bir dil, daha büyük öğrenciler için ise daha karmaşık sözcükler kullanın.

Etkinlik Çalışma Sayfaları Fikirleri

Dil sanatları

 • Duygu Hikayeleri: Öğrencilerin farklı duyguları deneyimleyen bir karakterin bakış açısından kısa öyküler veya günlük yazıları yazmalarını sağlayın. Onları bu duygulara yol açan durumları tanımlamaya teşvik edin.

 • Duygu Şiirleri: Öğrencilerden farklı duyguların özünü yakalayan şiirler yazmalarını isteyin. Duyguları etkili bir şekilde aktarmak için betimleyici bir dil ve metaforlar kullanabilirler.

Bilim

 • Duygu Beyin Fırtınası: Bir sınıf tartışmasında duyguların beynin işleviyle nasıl bağlantılı olduğunu keşfedin. Öğrencileri farklı duygular yaşarken meydana gelen fizyolojik değişiklikleri tartışmaya teşvik edin.

 • Beden Dili Gözlemi: Beden dilleri aracılığıyla çeşitli duyguları ifade eden insanların videolarını izleyin veya resimlerini izleyin. Bu örneklerle ilişkili ortak fiziksel ipuçlarını tartışın.

Sosyal çalışmalar

 • Tarihte Duygu: Duyguların önemli bir rol oynadığı tarihsel figürleri veya olayları araştırın. Öğrencilerin bulgularını sunmalarını ve sonuçların nasıl şekillendiğini tartışmalarını sağlayın.

 • Kültürel Duygular: Farklı kültürlerin duyguları nasıl ifade ettiğini ve yorumladığını keşfedin. Çeşitli toplumlardaki duygusal normları ve uygulamaları karşılaştırın ve karşılaştırın.

Matematik

 • Duygu Grafikleri: Öğrencilere duyguların bir listesini verin ve onlardan bir hafta veya ay boyunca sıklıklarını grafiklendirmelerini isteyin. Bu, duygusal deneyimlerini yansıtacakları basit bir çubuk grafik etkinliği olabilir.

 • Duygu Veri Analizi: Öğrencilerden en sevdikleri ve en az sevdikleri konular veya konular hakkında anonim duygusal veriler toplayın. Duygusal tepkilerde kalıplar olup olmadığını görmek için verileri analiz edin.

Sanat

 • Duygu Sanat Çalışmaları: Öğrencilerin farklı duyguları temsil eden görsel sanatlar (çizimler, resimler, kolajlar) yaratmalarını sağlayın. Duyguları iletmek için renkleri, şekilleri ve kompozisyonları kullanabilirler.

 • Duygu Heykelleri: Modelleme kili veya diğer heykel malzemeleri sağlayın ve öğrencilerden farklı duyguları tasvir eden figürler veya formlar yapmalarını isteyin. Yaptıkları sanatsal seçimleri tartışın.

Beden Eğitimi

 • Duygu Hareketi: Her öğrenciye bir duygu atayın ve onların bu duyguyu vücut hareketleriyle ifade etmelerini sağlayın (örn. zıplayarak neşe, yavaş hareketlerle üzüntü).

Daha Fazla Storyboardthat Kaynakları ve Çalışma Sayfaları


Duyguları ve Duyguları Anlamak Çalışma Sayfası Nasıl Yapılır?

1

Hazır Şablonlardan Birini Seçin

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok şablonumuz var. İlham almak için örneğimize bir göz atın!

2

“Şablonu Kopyala”ya tıklayın

Bunu yaptığınızda, storyboard oluşturucuya yönlendirileceksiniz.

3

Çalışma Sayfanıza Bir Ad Verin!

Gelecekte kolayca bulabilmeniz için konuyla ilgili bir şey olarak adlandırdığınızdan emin olun.

4

Çalışma Sayfanızı Düzenleyin

Yönlendirmeleri, belirli görüntüleri ekleyeceğiniz ve istediğiniz estetik değişiklikleri yapacağınız yer burasıdır. Seçenekler sonsuzdur!

5

"Kaydet ve Çık"ı tıklayın

İşiniz bittiğinde, film şeridinizden çıkmak için sağ alt köşedeki bu düğmeyi tıklayın.

6

Sonraki Adımlar

Buradan yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, bir ödeve ekleyebilir ve dijital olarak kullanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!Mutlu Yaratmalar!


Duyguları Anlamak Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Çalışma Sayfaları

Duygular ve duygular arasındaki fark nedir ve neden önemlidir?

Duygular ve duygular sıklıkla birbirinin yerine kullanılır, ancak farklı anlamları vardır. Duygular, uyaranlara verilen daha karmaşık fizyolojik tepkiler olan duygulara yanıt olarak ortaya çıkan bilinçli deneyimlerdir. Bu ayrımı anlamak öğrencilerin kendilerini daha doğru ifade etmelerine yardımcı olur.

Duygular çalışma sayfaları öğrenciler arasında empatiyi ve anlayışı geliştirmede nasıl bir rol oynuyor?

Öğrencileri deneyimlerini ve duygularını paylaşmaya teşvik ederek akranları arasında empatiyi ve anlayışı teşvik ederler. Öğrenciler kendi duygularını tartışarak ve başkalarını dinleyerek daha şefkatli bir sınıf topluluğu oluştururlar. Duyguları anlama çalışma sayfası, kendini yansıtmayı ve iç gözlemi teşvik eden yönlendirmeler ve aktiviteler sunan bir rehber haline gelir. Bu kaynaklar aracılığıyla öğrenciler hisler ve duygular arasındaki farkı kavramaya, duygusal tepkilerini renklendiren çeşitli nüansları ayırt etmeye ve duygu düzenleme stratejileri geliştirmeye başlarlar.

Duygu çalışma sayfalarını eğitime dahil etmenin uzun vadeli etkisi nedir?

Bu çalışma notlarını kullanmanın güzelliği, bunların farklı sınıf seviyelerine ve konulara uyarlanabilmesidir. Dil sanatlarında, bilimde, sosyal bilgilerde, matematikte, sanatta veya beden eğitiminde bu çalışma sayfaları yankı bulur. Uzun vadeli etki, yalnızca akademik açıdan yetenekli değil aynı zamanda duygusal açıdan da zeki bireylerden oluşan bir nesildir.

Tüm Çalışma Sayfası Şablonlarını Görüntüle !
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/anlayış-duygular-çalışma-sayfaları
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.