https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/ayar-haritası-çalışma-sayfaları

Bunu öğrencilerinize atıyorsanız, çalışma sayfasını hesabınıza kopyalayın ve kaydedin. Bir ödev oluştururken, onu şablon olarak seçmeniz yeterli!Çalışma Sayfalarını Ayarlama | Harita Şablonlarını Ayarlama

Ayar Haritası Çalışma Sayfaları nedir?

Bir ayar haritası çalışma sayfası, ortaya çıktıkça kurgusal yazıdaki bir hikayedeki çeşitli ayarları takip etmek için mükemmel bir kaynaktır. Bu çalışma sayfasını kullanmak, özellikle birden çok veya alışılmadık ortamlar içeren edebiyat için faydalıdır. Örneğin, bir örnek, sınıfınızın bir roman, kısa öykü veya oyundaki ortamı daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Öğrenciler bu çalışma sayfalarını kullanarak, hikayenin geçtiği yerin görsel bir temsilini oluşturabilir ve bu da onların hikayenin tüm unsurlarını anlamalarını ve analiz etmelerini kolaylaştırır. Bir çalışma sayfası oluşturmak için, öğrencilerin çeşitli öğeleri düzenlemesine yardımcı olan bir ayar haritası oluşturma aracı kullanılabilir. Karakter ve ortam çalışma sayfalarını kullanarak, öğrenciler bilgileri düzenleyebilir ve bir öykünün ortamının ana karakterlerin ve olay örgüsünün eylemlerini nasıl etkilediğini daha iyi anlayabilir.

Neden Önemlidirler ve En İyi Nasıl Kullanılırlar?

Bir hikayenin ortamı, karakter eylemleri, olay örgüsü ve beklentiler üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Beşinci yüzyıl Çin'inde geçen bir hikaye, modern zaman hikayesinden tamamen farklı bir atmosfer anlamına gelir. Ayarlar değiştiğinde, az da olsa karakterler farklı davranabilir veya çatışma gelişebilir. Alışılmadık bir ortamda literatürü veya birden çok ayara sahip literatürü okurken ayar haritası çalışma sayfalarını kullanın.

Bu çalışma sayfaları, hikayenin geçtiği yerin görsel bir temsilini sağlar ve öğrenmeyi geliştirmek için çeşitli konularda ve sınıf düzeylerinde kullanılabilir.

Bir Hikaye Çalışma Sayfasının Ayarını Oluştururken Dikkate Alınacak Unsurlar

Etkili bir harita oluşturmak için zaman dilimi, hava durumu ve iklim, coğrafya, mimari ve kültürel bağlam gibi dahil edilmesi gereken çeşitli ayrıntılar ve unsurlar vardır. Örneğin, zaman dilimi, karakterlerin ve ortamın modasını, teknolojisini ve sosyal normlarını etkileyebilirken, hava ve iklim bir atmosfer ve gerilim duygusu yaratabilir. Ek olarak, coğrafya ve mimari, ortamın tarihi ve kültürü hakkında ipuçları verebilirken, kültürel bağlam, karakterlere ve hikayeye derinlik ve zenginlik katabilir. Bu öğelerin her birinin, ortamın genel havasına, tonuna ve temasına nasıl katkıda bulunduğunu düşünmek önemlidir. Bu ayrıntıları ve öğeleri dahil ederek çocuklar, bir hikayenin dünyasını veya bir dönemin tarihsel bağlamını daha derinden anlayabilir ve takdir edebilir ve yaratıcı yazma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir.

Bir hikaye haritalama alıştırması, öğrencilerin bir hikayenin yapısını ve önemli kısımlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Bu, özellikle bir hikayenin unsurlarını yeni öğrenen ilkokul çocukları için yararlıdır. Sınıfınızı hikayenin geçtiği yer hakkında yaratıcı düşünmeye teşvik etmenin bir yolu, hikaye yapısı hakkında fikir veren bir hikaye haritasıyla birlikte bir çalışma sayfası kullanmaktır.

Öğretmenler, bir ayar çalışma sayfası oluşturmak için adım adım bir harita şablonu sağlayarak, öğrencilerin düşüncelerini ve fikirlerini düzenleme sürecini basitleştirmelerine yardımcı olabilir. Özellikle görsel öğrenenler, bir hikayenin konumunun farklı düzeylerini net ve öz bir şekilde görmelerine izin verdiği için bu alıştırmadan yararlanabilir.

Hikaye haritalama alıştırmasına bir senaryo grafik düzenleyicisinin dahil edilmesi, öğrencilerin, ortamın karakter eylemlerini ve olay örgüsünü nasıl etkilediğini anlamalarını daha da geliştirebilir. Bu alıştırma, öğrencilerin zaman dilimi, coğrafya ve kültür gibi ortamın temel unsurlarını ve bunların hikayenin yapısına ve anlamına nasıl katkıda bulunduğunu öğrenmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, öğretmenler bu çalışma sayfalarını, hikaye haritalarını ve senaryo grafik düzenleyicilerini kullanarak öğrencileri edebiyatta sahnenin rolü hakkında yaratıcı ve eleştirel düşünmeye teşvik edebilir. Bu alıştırmalar, bir hikayenin geçtiği ortamın karmaşıklıklarını keşfetmek ve hikayenin geçtiği dünyayı daha derinden takdir etmek ve anlamak için bir çerçeve sağlar.

Ayar Türleri

Farklı ortam türlerini anlamak, bir anlatının karmaşıklığını anlamak için çok önemlidir çünkü ayarlar hikayeye, türe ve kültürel bağlama göre büyük ölçüde değişebilir. Yaratıcı düşünme, edebiyatta var olabilecek kırsal, kentsel, banliyö, tarihi, fütüristik, fantezi ve distopik gibi çeşitli ortamları belirleme ve analiz etmede temel bir bileşendir. Öğrencileri bir hikayedeki farklı ortam düzeylerini keşfetmeye teşvik etmek, bir hikayenin aktardığı temalar ve önemli kısımlar için daha derin bir takdir kazanmalarına yardımcı olabilir. Bu, haritalama şablonları, hikaye haritalama ve komut dosyası grafik düzenleyicileri gibi görsel yardımcıların kullanılmasıyla yapılabilir. Okuyucuların karşılaşabileceği çeşitli ayar türleri şunlardır:

 1. Kırsal Ortamlar: Kırsal ortamlar genellikle daha küçük, daha izole toplulukları içerir ve gelenek, aile ve basitlik temalarını vurgulayabilir. Kentsel ortamlar ise tipik olarak daha büyük, daha kalabalık ortamlardır ve modernlik, çeşitlilik ve şehir yaşamının zorluklarını vurgulayabilir.
 2. Banliyö Ayarları: Banliyö ortamları, hem kırsal hem de kentsel ortamların unsurlarını birleştirebilir ve genellikle topluluk, uygunluk ve Amerikan Rüyası temalarını keşfedebilir.
 3. Tarihsel Ortamlar: Tarihsel ortamlar, eski uygarlıklardan daha yakın dönemlere kadar değişebilir ve geçmişin gelenekleri, değerleri ve olayları hakkında fikir verebilir.
 4. Fütüristik Ayarlar: Fütüristik ortamlar genellikle hayali dünyaları ve teknolojileri keşfeder ve çağdaş sosyal sorunları spekülatif veya alegorik bir şekilde ele alabilir.
 5. Fantezi Ayarları: Fantezi ayarları, büyülü veya doğaüstü unsurlar içerebilir, bu da onu yaratıcı düşünme ve hikaye haritalama alıştırmaları için ilgi çekici bir tür haline getirir. Sınıfınızı kendi fantastik dünya haritalarını oluşturmaya teşvik etmek, ortamı oluşturan benzersiz manzaralar, yaratıklar ve büyülü eserler gibi farklı unsurları görselleştirmelerine yardımcı olabilir ve genellikle kahramanlık, mitoloji ve iyi ile arasındaki savaş temalarını vurgulayabilir. fenalık.
 6. Distopik Ortamlar: Distopik ortamlar genellikle kasvetli, baskıcı bir toplumla karakterize edilir ve güç, kontrol ve isyan temalarını keşfedebilir.

Ayar Haritası Çalışma Sayfaları Neden Etkilidir?

Bu çalışma sayfaları etkilidir çünkü öğrencileri okudukları veya hakkında bilgi edindikleri hikayeyle aktif olarak ilgilenmeye teşvik ederler. Çocuklar, ortamın görsel bir temsilini oluşturarak, hikayenin bağlamını ve bunun karakterler ve olay örgüsüyle nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anlayabilirler. Ek olarak, bir ayar haritası oluşturmak, okuyucuların görselleştirme, eleştirel düşünme ve uzamsal akıl yürütme gibi önemli becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.

Ayar Haritası Çalışma Sayfaları Derslere Nasıl Dahil Edilebilir?

Ayar haritası çalışma sayfaları, farklı konularda ve sınıf seviyelerinde derslere dahil edilebilir.

İngiliz Dili Sanatlarında, öğrenciler okudukları romanlar, kısa öyküler veya şiirler için bunları oluşturabilirler. Bu, yazarın ruh hali ve atmosfer yaratmak için ortamı nasıl kullandığını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Sosyal Bilgilerde öğrenciler, çalıştıkları tarihsel olaylar veya zaman dilimleri için ortam haritaları oluşturabilirler. Bu, dönemin bağlamını ve coğrafyasını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Bilimde, öğrenciler bunları öğrendikleri ekosistemler veya habitatlar için oluşturabilirler. Bu, ekosistemdeki farklı öğeler arasındaki bağlantıları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Ayar Haritası Çalışma Sayfalarını Yaparken Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

yapılacaklar

 • Bu çalışma sayfalarının, zengin ve ayrıntılı ayarlara sahip hikayelerle kullanım için en uygun olduğunu düşünün.
 • Talimatların açık olduğundan ve yaratıcılıklarını ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmaları için teşvik edildiğinden emin olun.
 • Öğrencilerin kendilerinden ne beklendiğini anlamalarına yardımcı olacak örnekler verin.
 • Öğrencileri ortamın farklı unsurlarını temsil etmek için çeşitli renkler ve semboller kullanmaya teşvik edin.
 • Sınıfın haritalarını birbirleriyle paylaşması ve tartışması için fırsatlar sağlayın.

yapılmaması gerekenler

 • Olay örgüsü için çok basit veya önemsiz ayarlara sahip bir hikaye seçmeyin.
 • Yalnızca ortamla ilgili olgusal ayrıntılara odaklanmayın, bunun yerine öğrencileri ortamın hikaye ve karakterler üzerindeki duygusal ve psikolojik etkisini düşünmeye teşvik edin.
 • Ayar haritaları için belirli bir biçim veya tasarımla sınırlamayın. Yaratıcı olmalarına ve fikirlerini kendi yöntemleriyle ifade etmelerine izin verin.
 • Yalnızca binalar ve manzaralar gibi fiziksel öğelere odaklanmayın. Öğrencileri zaman aralığı, sosyal normlar ve kültürel bağlam gibi unsurları dahil etmeye teşvik edin.
 • Herkesin ortama aynı düzeyde aşina olacağını varsaymayın. Ortamı daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için haritalar, resimler veya metin alıntıları gibi kaynaklar sağlayın.

Ayar Çalışma Sayfaları Oluşturmak İçin Ders Planı Fikirleri

Literatürde Ortamı İncelemek

Bir roman veya kısa hikaye okuduktan sonra, öğrencilere ortamın farklı öğelerini görsel olarak temsil etmek için bir ortam haritası çalışma sayfası oluşturmalarını sağlayın. Zaman dilimi, hava durumu, coğrafya ve kültürel bağlam gibi ayrıntıları dahil etmeleri için onları teşvik edin.

Tarihsel Ortam Çalışması

Farklı zaman dilimleri ve kültürleri öğretmek için ayar haritası çalışma sayfalarını kullanın. Sınıfınıza Antik Roma veya Rönesans gibi belirli bir tarihsel dönemi temsil eden bir çalışma sayfası araştırmasını ve oluşturmasını söyleyin. Bu, okuyucuların dönemin kültürel ve sosyal bağlamını ve bunun yaşamın farklı yönlerini nasıl etkilediğini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.

Çevre Çalışması

Çevre bilimi ve coğrafyayı öğretmek için ayar haritası çalışma sayfalarını kullanın. Yağmur ormanı veya çöl gibi belirli bir ekosistemi veya coğrafi bölgeyi temsil eden bir çalışma sayfası atayın. Bu, öğrencilerin bir ekosistemin çeşitli unsurlarını ve bunların birbirleriyle nasıl etkileşim kurduklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.

Yaratıcı Yazarlık

Yaratıcı yazmaya ilham vermek için ayar haritası çalışma sayfalarını kullanın. Öğrencilere, yarattıkları kurgusal bir dünya veya bir hikayedeki belirli bir sahne için bir çalışma sayfası yapmalarını sağlayın. Bu, öğrencilerin ortamı daha iyi görselleştirmelerine ve okuyucular için daha sürükleyici bir deneyim oluşturmalarına yardımcı olacaktır.

Sosyal çalışmalar

Dünyadaki farklı bölgeler ve ülkeler hakkında öğretmek için ayar haritası çalışma sayfalarını kullanın. Öğrencilere, yemek, müzik ve gelenekler gibi kültürel unsurları içeren, belirli bir ülke veya bölgeyi temsil eden bir çalışma sayfası oluşturmalarını sağlayın. Bu, öğrencilerin dünyadaki farklı kültürlerin çeşitliliğini daha iyi anlamalarına ve takdir etmelerine yardımcı olacaktır.


Ayar Haritası Çalışma Sayfası Nasıl Yapılır

1

Hazır Şablonlardan Birini Seçin

Renkli, siyah beyaz, dikey veya yatay şablonlarımız var. İlham almak için örneğimize bir göz atın!

2

"Şablonu Kopyala"ya tıklayın

Bunu yaptığınızda, storyboard oluşturucuya yönlendirileceksiniz.

3

Çalışma Sayfanıza Bir Ad Verin!

Gelecekte kolayca bulabilmeniz için konuyla ilgili bir şey olarak adlandırdığınızdan emin olun.

4

Çalışma Sayfanızı Düzenleyin

Yönergeleri, belirli soruları ve resimleri ekleyeceğiniz ve istediğiniz estetik değişiklikleri yapacağınız yer burasıdır. Seçenekler sonsuzdur!

5

"Kaydet ve Çık"ı tıklayın

Çalışma sayfanızla işiniz bittiğinde, film şeridinizden çıkmak için sağ alt köşedeki bu düğmeyi tıklayın.

6

Sonraki Adımlar

Buradan yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, bir ödeve ekleyebilir ve dijital olarak kullanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!


Daha Fazla Storyboard That Kaynakları ve Ücretsiz BasılabilirlerMutlu Yaratmalar!


Harita Ayarı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ayar haritası çalışma sayfaları grup projelerinde nasıl kullanılabilir?

Ayar haritası çalışma sayfaları, grup projelerinde, grubun her üyesinin haritanın bir şehrin farklı bölgeleri veya tarihi bir ortamın farklı bölümleri gibi bir bölümünü oluşturmasını sağlayarak kullanılabilir. Daha sonra grup, hikayenin nerede geçtiğine dair daha eksiksiz bir anlayış oluşturmak için haritaları uyumlu bir bütün halinde birleştirebilir. Bu çalışma sayfalarını grup projelerinde kullanmak, bireysel katkılarının sorunsuz bir şekilde birbirine uymasını sağlamak için birlikte çalıştıkları için grup üyeleri arasındaki işbirliğini ve iletişimi de teşvik edebilir. Ek olarak, bir harita şablonu kullanmak, işleri basit ve düzenli tutmaya yardımcı olabilir ve grup üyelerinin takip etmesi için adım adım bir süreç sağlayabilir. Bu, özellikle ilkokul öğrencileri veya net ve yapılandırılmış rehberlikten yararlanan görsel öğrenenler için yararlı olabilir. Öğrenciler, bu görev üzerinde birlikte çalışarak, farklı ayrıntı düzeylerini ve ortamın dahil edilmesi gereken önemli kısımlarını göz önünde bulundurarak yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini de geliştirebilirler.

Harita oluşturma çalışma sayfaları öğrenme farklılıkları olan öğrenciler için nasıl uyarlanabilir?

Bu çalışma sayfaları, ek destek sağlayarak veya görevi basitleştirerek öğrenme farklılıkları olan öğrenciler için uyarlanabilir. Örneğin, öğrencilerin doldurmaları için önceden çizilmiş bir harita sağlamak, öğrencilerin düşüncelerini organize etmelerine yardımcı olmak için cümle başlatıcılar veya yönlendirmeler sağlamak veya görsel-mekansal muhakeme ile mücadele edebilecek öğrenciler için fiziksel bir 3B harita oluşturmak.

Kurgusal olmayan metinler için harita çalışma sayfalarını ayarlamak kullanılabilir mi?

Evet, harita çalışma sayfalarını ayarlama, tarihsel anlatılar, biyografiler veya seyahat yazıları gibi kurgusal olmayan metinler için kullanılabilir. Öğrenciler, metinde açıklanan konumların ve ortamların haritasını çıkarabilir ve tarihsel bağlam, kültürel unsurlar veya çevresel faktörler gibi ek bilgiler ekleyebilir.

Ayar haritası çalışma sayfaları sanal veya çevrimiçi öğrenme için nasıl kullanılabilir?

Bu çalışma sayfaları, çevrimiçi beyaz tahtalar, etkileşimli haritalar veya sanal gerçeklik platformları gibi dijital araçlar kullanılarak sanal veya çevrimiçi öğrenmeye uyarlanabilir. Bu, öğrencilerin fiziksel olarak sınıfta bulunmasalar bile ortamı daha sürükleyici bir şekilde keşfetmelerine ve ortamla etkileşim kurmalarına olanak tanır. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin bağlamı daha iyi anlamalarını sağlamak için sanal turlar veya videolar sağlayabilir.

Tüm Çalışma Sayfası Şablonlarını Görüntüle !
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/ayar-haritası-çalışma-sayfaları
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.