https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/bilim-gözlem

Bunu öğrencilerinize atıyorsanız, çalışma sayfasını hesabınıza kopyalayın ve kaydedin. Bir ödev oluştururken, onu şablon olarak seçmeniz yeterli!
Bilimsel Gözlem Çalışma Sayfaları

Bilim Gözlem Çalışma Sayfaları nedir?

Bilimsel gözlem çalışma sayfaları, öğrencilerin bilimsel araştırmalar veya deneyler sırasında gözlemlediklerini belgelemeleri için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayan eğitim kaynaklarıdır. Tipik olarak niteliksel ve niceliksel bulguların yanı sıra herhangi bir ilgili arka plan bilgisini veya veri analizini kaydetmek için bölümler içerirler. Öğrencilerin gözlemlerini sistematik olarak kaydetmeleri, verileri organize etmeleri ve bulgularına dayalı olarak sonuçlar çıkarmaları için bir araç olarak hizmet ederler. Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine, bilimsel okuryazarlığın geliştirilmesine ve bilimsel yöntemin daha derinden anlaşılmasına yardımcı olurlar. Çeşitli sınıf seviyeleri için tasarlanabilirler ve çok çeşitli bilimsel konuları ve kavramları kapsarlar. Bilimsel gözlem çalışma sayfaları, öğrencilerin deney sorularını, hipotezlerini, materyallerini, eskizlerini ve daha fazlasını kaydetmelerine olanak tanır. Bir klasöre yerleştirilebilir, bir not defterine yapıştırılabilir veya öğrencilerin istedikleri zaman başvurabilmeleri için bir klasöre konabilirler!

Bilimde Gözlem Nedir?

Titiz metodolojiler ve araçlar kullanarak verilerin dikkatli bir şekilde toplanmasını, analiz edilmesini ve yorumlanmasını kapsayan karmaşık süreçleri içerirler. Bilimsel gözlemlerin ayrıntılara, nesnelliğe ve niteliksel ve niceliksel bilgilerin sistematik olarak kaydedilmesine dikkat edilmesini gerektirdiğini kabul eder. Dahası, arka plan bilgisinin, deneysel koşulların ve insan algısının sınırlamalarının etkisini kabul ederek, bilim adamlarını gözlemlenen verilerden anlamlı içgörüler elde etmek için eleştirel düşünme ve titiz analizler uygulamaya teşvik eder. Bilgi toplamak ve sistematik olarak kaydetmek için duyularımızın veya özel araçlarımızın kullanılmasını gerektirir. Bu yazılı notlar, eskizler veya fotoğraflar aracılığıyla yapılabilir. Bir örnek, suyun kaynama noktasının gözlemlenmesidir. Bilim adamları, kontrollü bir deneyde suyu ısıtarak ve bir termometre kullanarak sıcaklığı dikkatlice izleyerek, suyun deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynadığını gözlemleyebilirler. Bu gözlem, sıvı halden gaz haline geçen suyun, kabarcıkların oluşumu ve buharın salınması ile birlikte görsel değişimine dayanmaktadır.

Yazdırılabilir bilimsel gözlem çalışma sayfaları, öğrencilerin veya araştırmacıların gözlemlerini gözlemlemeleri ve belgelemeleri için yapılandırılmış bir format sağlayarak hiçbir ayrıntının gözden kaçırılmamasını sağlar ve verilerin organizasyonunu ve analizini kolaylaştırır.

Neden Önemlidirler ve En İyi Nasıl Kullanılırlar?

Bilimsel deneyler sırasında gözlem yapmak çok önemlidir. Bir ders sırasında, öğrenciler baştan sona deney sürecine daha derinden dahil olmayı öğrenirler ve onlara tahminlerde bulunma ve sonuçları analiz etme fırsatı verir. Gözlem çalışma sayfaları, öğrencilerin deneyin tüm aşamalarını ve başından sonuna kadar düşünme süreçlerini takip etmeleri için önemlidir.

Fen Çalışma Sayfalarını Sınıfta Birleştirme

Okul Öncesi ve Erken İlköğretim için

Net görseller ve istemler içeren basit çalışma sayfaları sağlayarak genç öğrencilere gözlem kavramını tanıtın. Beş duyularını kullanmaları ve gözlemlediklerini düzenli bir şekilde yazmaları için onları teşvik edin. Çalışma sayfaları ve bilim günlükleri, renkler, şekiller, dokular ve maddenin hallerindeki değişiklikler gibi temel kavramlara odaklanabilir.

Üst İlkokul ve Ortaokul için

Öğrenciler ilerledikçe, uygulamalı deneyler yapmalarına izin veren daha karmaşık çalışma sayfaları sağlayın. Bu çalışma sayfaları, ilk gözlemlerin kaydedilmesi, izlenen adımların belgelenmesi, verilerin kaydedilmesi ve sonuçların çıkarılması için bölümler içermelidir. Bu süreç, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine ve doğru veri toplamanın önemini anlamalarına yardımcı olur.

Lise ve Ötesi İçin

Bu seviyede, bilimsel gözlem çalışma sayfaları belirli bilimsel disiplinlere göre uyarlanabilir. Öğrenciler, verilerini kaydetmek ve analiz etmek için gözlem tablolarını kullanırken deneylerini tasarlamaya ve yürütmeye davet edilebilir. Bu yaklaşım bağımsız düşünmeyi, bilimsel okuryazarlığı ve gelişmiş veri analizi becerilerini destekler.

Bir Bilimsel Gözlem Çalışma Sayfası Planlamak İçin İpuçları

Bilimsel deneyler için bir gözlem kağıdı hazırlamak, öğrencilerin bulgularını belgelemeleri, verileri analiz etmeleri ve anlamlı sonuçlar çıkarmaları için bir çerçeve sağlayan, niteliksel ve niceliksel gözlemlerin sistematik olarak kaydedilmesine izin veren yapılandırılmış bir belge tasarlamayı içerir.

  1. Amacı Belirleyin: Belirli bir deney sırasında verileri kaydetmek veya belirli bir bilimsel kavramı keşfetmek için bir bilim gözlem sayfası şablonu kullanmak gibi gözlem çalışma sayfasının amacını açıkça tanımlayın.
  2. Bölümleri Belirleyin: Çalışma sayfasını "Başlık", "Amaç", "Malzemeler", "Prosedür", "Gözlemler", "Veriler", "Analiz" ve "Sonuç" dahil olmak üzere bölümlere ayırın. Bu bölümler, çalışma sayfasının yapılandırılmasına yardımcı olur ve öğrencilerin gözlemlerini kaydetmelerine rehberlik eder.
  3. Tasarım Düzeni ve Biçimi: Bilim gözlem şablonu için okunması ve anlaşılması kolay, görsel olarak çekici bir düzen oluşturun. Net başlıklar, alt başlıklar, madde işaretleri kullanın ve verileri etkili bir şekilde sunmak için tablolar, çizelgeler veya grafikler eklemeyi düşünün.
  4. İstemleri ve Talimatları Dahil Edin: Öğrencilerin gözlemlerini ve veri toplamalarını yönlendirmek için gözlem kağıdının her bölümünde net istemler ve talimatlar sağlayın. Niteliksel ve niceliksel bulgular elde etmeleri ve arka plan bilgilerini kullanmaları için onları teşvik edin.
  5. Görsel Öğeleri Dahil Edin: Öğrencilerin gözlemlenen deneyi veya kavramı anlamalarını destekleyen ilgili resimler, diyagramlar veya illüstrasyonlar ekleyerek çalışma sayfasının görsel çekiciliğini artırın.
  6. Farklılaştırmayı Düşünün: Fen gözlem kağıdı farklı sınıf seviyelerindeki veya yeteneklerindeki öğrenciler için tasarlandıysa, farklı öğrencilerin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını karşılamak için farklı düzeylerde karmaşıklık veya isteğe bağlı uzantılar eklemeyi düşünün.
  7. Tamamlama İçin Net Talimatlar Verin: Öğrencilerin bireysel veya grup halinde çalışma sayfasını nasıl tamamlamaları gerektiğine dair açık talimatlar ekleyin. Tutarlılığı sağlamak için tam cümlelerle yazmak veya belirli ölçü birimlerini kullanmak gibi ek gereksinimleri belirtin.
  8. Erişilebilir Hale Getirin: Öğrencilerin erişilebilirlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun ve farklı öğrenme ortamlarına uyum sağlamak için yazdırılabilir sürümler ve dijital formatlar gibi çeşitli formatlarda bilim gözlemi çalışma sayfası sağlayın.
  9. Paylaşın ve Dağıtın: Çalışma sayfası tamamlandıktan sonra öğrencilerle ve diğer eğitimcilerle paylaşın veya bir web sitesinde veya öğrenim yönetim sisteminde ücretsiz olarak indirilmesini sağlayın. Sınıfta faydalarını en üst düzeye çıkarmak için gözlem kağıdının nasıl ve ne zaman kullanılacağını net bir şekilde anlatın.

Bilim Gözlemi Çalışma Sayfası Nasıl Yapılır?

1

Hazır Şablonlardan Birini Seçin

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok şablonumuz var. İlham almak için örneğimize bir göz atın!

2

“Şablonu Kopyala”ya tıklayın

Bunu yaptığınızda, storyboard oluşturucuya yönlendirileceksiniz.

3

Çalışma Sayfanıza Bir Ad Verin!

Gelecekte kolayca bulabilmeniz için konuyla ilgili bir şey olarak adlandırdığınızdan emin olun.

4

Çalışma Sayfanızı Düzenleyin

Function host is not running.
5

"Kaydet ve Çık"ı tıklayın

İşiniz bittiğinde, film şeridinizden çıkmak için sağ alt köşedeki bu düğmeyi tıklayın.

6

Sonraki Adımlar

Buradan yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, bir ödeve ekleyebilir ve dijital olarak kullanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!


Daha Fazla Storyboard That Kaynakları ve Ücretsiz BasılabilirlerMutlu Yaratmalar!


Bilim Gözlem Çalışma Sayfaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bilimsel gözlem çalışma sayfalarındaki nitel ve nicel gözlemler arasındaki fark nedir?

Niteliksel gözlemler doğası gereği tanımlayıcıdır ve bir nesnenin, organizmanın veya olgunun özelliklerini, niteliklerini veya özelliklerini içerir. Bu gözlemler tipik olarak sayısal ölçümler yerine tanımlayıcı bir dil kullanılarak kaydedilir. Niteliksel gözlemler, gözlemlenen öznenin niteliklerine, görünümlerine, dokularına, renklerine, kokularına, tatlarına, seslerine veya diğer öznel özelliklerine odaklanır. Öznel bilgi sağlarlar ve genellikle duyular kullanılarak yapılırlar.

Bilimsel gözlem çalışma sayfaları öğrencilerin öğrenmesine nasıl katkıda bulunur?

Bilimsel araştırmaya aktif katılımı teşvik ederek, eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek, veri analizini teşvik ederek ve bilimsel yöntemin anlaşılmasını güçlendirerek katkıda bulunurlar. Öğrencilerin bilimsel okuryazarlığı geliştirmeleri ve uygulamalı öğrenme deneyimlerine katılmaları için yapılandırılmış bir çerçeve sağlarlar.

Sınıfta bilim gözlemi çalışma sayfalarını kullanmak için özel yönergeler var mı?

Öğrencileri gözlem yapmaya teşvik etmek söz konusu olduğunda, eğitimciler yaklaşımlarında esnekliğe sahiptir. Müfredat standartlarıyla uyumlu olmalarını sağlayarak, çalışma sayfalarını tamamlamak için açık yönergeler sağlayabilirler. Ayrıca eğitimciler, öğrenciler arasında işbirliğini ve tartışmayı teşvik ederek gözlemlerinin sonuçları üzerinde düşünmelerine ve bunları tartışmalarına olanak tanır. Eğitimciler, bu stratejileri dahil ederek, gözlem yapma süreci aracılığıyla aktif katılımı ve anlamlı öğrenmeyi destekleyen bir ortam yaratabilirler.

Tüm Çalışma Sayfası Şablonlarını Görüntüle !
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/bilim-gözlem
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.