https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/bir-yetişkinle-ne-zaman-konuşulmalı-çalışma-sayfaları

Yetişkinlerle Ne Zaman Konuşulacağını Özelleştirin


Bunu öğrencilerinize atıyorsanız, çalışma sayfasını hesabınıza kopyalayın ve kaydedin. Bir ödev oluştururken, onu şablon olarak seçmeniz yeterli!talk-to-adult-example

Yetişkinlerle Konuşmak için Konuşma Farkındalığı Nedir?

Çocuklar büyüme sürecinde etkili iletişimin ve güçlü sosyal becerilerin hayati önem taşıdığı birçok durumla karşılaşırlar. Çoğunlukla dile getirilmeyen beceriler arasında, farklı konuşmalar için yetişkinlere ne zaman yaklaşılması gerektiğini bilmek temel bir husus olarak ortaya çıkıyor. Bu beceri yalnızca sınırlara saygı göstermekle kalmaz, aynı zamanda duygusal zekayı besler, sosyal becerilere ince ayar yapar ve kendine güveni teşvik eder. Öğretmenler, öğrencileri dil akıcılığını ve etkili becerileri geliştiren etkileşimli etkinliklere dahil etmek için konuşma İngilizcesi çalışma sayfalarını kullanır.

Yetişkinlerle Konuşmalar için Konuşma Çalışma Sayfaları

Eğitimde ve kişisel gelişimde konuşma çalışma sayfalarını kullanmak, yetişkinlerin etkileşimlerine olan güveni artırır. Dil ve üslup üzerine senaryolar, alıştırmalar ve anında yansımalar sunarlar. Bu çalışma sayfaları aracılığıyla konuşma farkındalığında uzmanlaşmak, yetişkinlerin anlama becerisini geliştirir, saygılı ve anlamlı alışverişi teşvik eder. Konuşma yapıcıları sınıf çalışma sayfalarında stratejik olarak kullanmak, öğrencilerin tartışma başlatmasına, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve işbirlikçi öğrenmelerine yardımcı olur. Her çalışma sayfası özgün konuşma örnekleri sunarak öğrencilere öğrenebilecekleri pratik modeller sunabilir ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Konuşma Çalışma Sayfalarını Kullanmanın Yararları

 1. Sınırları Tanımak ve Saygı: Bir sohbete başlamak için uygun zamanı bilmek, bir odaya girmeden önce kapıyı çalmaya benzer şekilde yetişkinlerin programlarına saygı gösterir. Bu, olumlu bir tutumla birlikte olumlu bir ilişkinin ve saygılı etkileşimlerin temelini oluşturur.

 2. Etkili İletişim: Okul başarılarını meşgul bir ebeveynle paylaşan bir çocuğu hayal edin. Zamanlama mesaj alımını etkiler. Önemli konularda zamanında yapılan görüşmeler daha iyi bir çözüme yol açar.

 3. Yetişkinlerin Uygunluğunu Fark Etmek: Çocuklara, yetişkinlerin sohbet için ne zaman uygun olacağını ölçmeyi öğretmek, bu tartışmaların verimliliğini artırır. Programların sıklıkla çakıştığı hızlı tempolu bir dünyada, ne zaman iletişim kuracağınızı anlamak çok önemli hale geliyor. Konuşma pratiği çalışma sayfalarının dahil edilmesi, bu inceliklerin anlaşılmasında pratik destek sunabilir.

 4. Duygusal Zekayı Geliştirmek ve Zor Duygularla Başa Çıkmak: Uygun zamanlama, duygusal zekanın gelişimiyle karmaşık bir şekilde iç içe geçmiştir. Çocukları zor duyguları doğru zamanda tanıma ve ele alma konusunda eğiten bir çalışma sayfası sunmak, onları çok değerli yaşam becerileriyle donatır. Duyguları yapıcı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmek, sosyal kaygıyı ve olumsuz davranışları hafifletebilir ve akranlar ve arkadaşlarla gerçek bağlantılar kurmayı kolaylaştırabilir.

 5. Konuşmayı Başlatmanın Olumlu Yollarında Ustalaşmak: Konuşmak için doğru zamanı seçme becerisi, olumlu iletişimin ve güçlü bir ilişkinin temelini oluşturur. Bir tarif için en iyi malzemeleri seçmeye benzer şekilde, konuları tartışmak için uygun anı belirlemek, anlamlı bir konuşma için çok önemlidir. Konuşma egzersizleri pratik bilgiler sunarak çocukların bu nüansları anlamalarını sağlar ve onları derin diyaloglara girmeye teşvik eder. Konuşma oluşturucunun yönlendirmelerini çalışma sayfalarına dahil ederek, öğrencilere anlamlı diyaloglar oluşturma ve bu kavramları anlama ve uygulama becerileri geliştirilir.

 6. Güveni Artırmak ve Kişisel İmajı Geliştirmek: Çocuklar, yetişkinlere uygun zamanda yaklaşmanın önemini içselleştirerek, düşüncelerini ve endişelerini paylaşma konusunda güven ve rahatlık geliştirirler. Bu olumlu deneyim, onların öz imajını ve öz saygısını önemli ölçüde etkiler. Üstelik ihtiyaç duydukları destek ve rehberliğe sahip olduklarını bilerek, önemli kararları güvenle almalarını sağlar.

 7. Sosyal Becerileri Geliştirmek ve İlişkiler Kurmak: Sosyal beceriler başarılı insan etkileşimlerinin temelini oluşturur. Bir konuşmayı ne zaman ve nasıl başlatacağını ayırt etme kapasitesi bu becerilerin çok önemli bir yönüdür. Bu yeterlilik, çocukların başkalarıyla bağlantılar kurmasını ve ilişkileri geliştirmesini sağlar. Özellikle İngilizce öğrenen genç öğrenciler için ESL konuşma çalışma sayfaları, konuşma yeteneğini geliştirmede çok önemli bir rol oynayabilir.

 8. Zamanlama Yoluyla Kaygılı Duyguları Hafifletmek: Uygun zamanlama, kaygıyla boğuşanlar için cankurtaran halatı görevi görebilir. Kaygı anlarında duyguları tartışmak için doğru zamanı beklemek gibi bir strateji kullanmak çok değerli olabilir. Bu yaklaşım kaygıyı hafifletmeye yardımcı olur ve etkili iletişime olanak sağlayan bir ortamı teşvik eder.

 9. Perspektif Kazanmak ve Anlayışı Derinleştirmek: Uygun zamanlamaya hakim olmak, geri adım atmanın ve perspektif kazanmanın değerini kazandırır. Bazen doğru anı beklemek, durumun daha net anlaşılmasını sağlayabilir ve daha verimli tartışmalara yol açabilir.

Konuşma Çalışma Sayfaları için Etkinlik Örnekleri

 • Etkinlik 1: Senaryoları Sıralama: Öğrencilere senaryoların bir listesini verin ve her senaryoyu "Bir Yetişkinle Konuşmak" veya "Bir Yetişkinle Konuşmaya Gerek Yok" kategorilerine göre sıralamalarını sağlayın. Daha sonra gerekçelerini tartışın.

 • Etkinlik 2: Rol Oynama: Öğrencileri eşleştirin ve onlara farklı senaryolar verin. Bir öğrenci çocuk gibi davranır, diğeri yetişkin gibi davranır. Bir yetişkinle ne zaman konuşacaklarını gösteren bir rol yapma senaryosunda etkileşime girmelidirler. Bu tür çalışma sayfaları öğretmenleri yetişkin yardımı arama konusunda dikkatli düşünmeye teşvik eder.

 • Etkinlik 3: Hikaye Oluşturma: Öğrencilerden verilen senaryolara göre kısa hikayeler oluşturmalarını isteyin. Bir yetişkinle ne zaman konuşulacağı fikrini de dahil etmelidirler. Bu tür çalışma sayfaları çeşitli durumlarda sorumlu karar almayı teşvik eder.

 • Faaliyet 4: Sınıf Tartışması: Senaryolarla ve bir yetişkinle ne zaman konuşulacağıyla ilgili açık uçlu sorular sorun. Çalışma sayfaları çok çeşitli konuları kapsayabilir. Farklı bakış açılarını ve nedenlerini keşfetmek için sınıfı bir grup tartışmasına dahil edin.

 • Faaliyet 5: Gerçek Hayat Senaryoları: Öğrencileri, bir yetişkinle ne zaman konuşulacağını bilmenin önemli olduğu kendi gerçek hayat senaryolarını oluşturmaya teşvik edin. Bu senaryoları anlatmak için kısa paragraflar yazabilir veya resimler çizebilirler.

 • Faaliyet 6: Karar Ağacı Oluşturun: Öğrencilere bir karar ağacı şablonu sağlayın. Dalları senaryolarla ve bir yetişkinle konuşup konuşmama konusundaki kararlarıyla doldurmalarını sağlayın. Bu görsel temsil, konseptin güçlendirilmesine yardımcı olabilir.

Konuşma Çalışma Sayfası Hazırlama İpuçları

 1. Hedefi Tanımlayın: Konuşma çalışma sayfasının amacını netleştirin. Bunun konuşma becerilerini öğretmekle mi, belirli senaryoları keşfetmekle mi yoksa dil inceliklerini pratik etmekle mi ilgili olduğuna karar verin.

 2. Hedef Kitleyi Seçin: Çalışma sayfasının hedeflendiği yaş grubunu veya öğrencileri belirleyin. Anlama düzeylerini göz önünde bulundurun ve içeriği buna göre düzenleyin.

 3. Tasarım Senaryoları veya Konuları: Çalışma sayfasının amacına uygun senaryolar veya konular geliştirin. Konuşma ve karar verme gerektiren gerçek hayattaki durumları seçin.

 4. Sorular ve Yönergeler Oluşturun: Her senaryoyla ilgili sorular ve istemler oluşturun. Bunlar eleştirel düşünmeyi, yansıtmayı ve konuşma ilkelerinin uygulanmasını teşvik etmelidir. Bu, güven oluşturmaya yardımcı olduğu için özellikle konuşma çalışma sayfaları hazırlarken yararlı olabilir.

 5. Rehberlik ve İpuçları Dahil Edin: Her senaryoya nasıl yaklaşılacağı konusunda rehberlik sunun. Uygun dil, ses tonu, beden dili ve etkili iletişim stratejileri hakkında ipuçları verin.

 6. Düşünme ve Tartışmayı Birleştirin: Her senaryodan sonra yansıma bölümleri ekleyin. Öğrencileri öğrendiklerini düşünmeye ve içgörülerini akranları veya mentorlarıyla tartışmaya teşvik edin.

Daha Fazla Storyboard That Kaynaklar ve Basılabilirler


Konuşma Çalışma Sayfası Nasıl Yapılır?

1

Hazır Şablonlardan Birini Seçin

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok şablonumuz var. İlham almak için örneğimize bir göz atın!

2

“Şablonu Kopyala”ya tıklayın

Bunu yaptığınızda, storyboard oluşturucuya yönlendirileceksiniz.

3

Çalışma Sayfanıza Bir Ad Verin!

Gelecekte kolayca bulabilmeniz için konuyla ilgili bir şey olarak adlandırdığınızdan emin olun.

4

Çalışma Sayfanızı Düzenleyin

Yönlendirmeleri, belirli görüntüleri ekleyeceğiniz ve istediğiniz estetik değişiklikleri yapacağınız yer burasıdır. Seçenekler sonsuzdur!

5

"Kaydet ve Çık"ı tıklayın

İşiniz bittiğinde, film şeridinizden çıkmak için sağ alt köşedeki bu düğmeyi tıklayın.

6

Sonraki Adımlar

Buradan yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, bir ödeve ekleyebilir ve dijital olarak kullanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!Mutlu Yaratmalar!


Konuşma Çalışma Sayfaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Konuşma çalışma sayfaları kullanılarak hangi konular ele alınabilir?

Aktif dinleme, empati, çatışma çözümü, dijital iletişim, kültürel duyarlılık, mesleki görgü kuralları, soru teknikleri ve daha fazlasını içeren çeşitli konuları kapsar. Bu konular çeşitli durumlar için iletişim becerilerini geliştirerek etkili ve saygılı etkileşimleri teşvik eder.

Konuşma çalışma sayfalarını kullanmak için hangi yaş grupları uygundur?

Bu çalışma sayfaları çok çeşitli yaş gruplarına uyacak şekilde uyarlanabilir, bu da onları iletişim becerilerinin geliştirilmesi için çok yönlü araçlar haline getirir. Bu çalışma sayfaları ilkokul çocuklarına, ortaokul öğrencilerine, lise öğrencilerine, üniversite öğrencilerine ve hatta yetişkinlere hitap edecek şekilde uyarlanabilir. Çalışma sayfalarının içeriği, karmaşıklığı ve formatı hedef yaş grubunun bilişsel yeteneklerine, dil yeterliliğine ve gelişim aşamalarına göre ayarlanabilir. Bu uyarlanabilirlik, konuşma çalışma sayfalarının farklı eğitim seviyeleri ve yaşam evreleri boyunca iletişim becerilerini geliştirmede etkili olmasını sağlar.

Konuşma çalışma sayfaları gerçek hayattaki konuşmalarla uyumlu mu yoksa teorik mi?

Tamamen teorik olmaktan ziyade gerçek hayattaki konuşmalarla yakından uyum sağlayacak şekilde tasarlandılar. Gerçek etkileşimleri simüle eden pratik senaryolar, alıştırmalar ve yönlendirmeler sağlarlar. Bu çalışma sayfaları aracılığıyla öğrenciler, gerçek konuşmalarda gezinme konusunda uygulamalı deneyim ve içgörü kazanır, günlük etkileşimlerinde kolayca uygulayabilecekleri becerileri geliştirir. Bu pratik yaklaşım, teori ile gerçek dünya iletişimi arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olarak konuşma çalışma sayfalarını beceri gelişimi için etkili araçlar haline getirir.

Tüm Çalışma Sayfası Şablonlarını Görüntüle !
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/bir-yetişkinle-ne-zaman-konuşulmalı-çalışma-sayfaları
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.