https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/etiket-çalışma-sayfaları

Bunu öğrencilerinize atıyorsanız, çalışma sayfasını hesabınıza kopyalayın ve kaydedin. Bir ödev oluştururken, onu şablon olarak seçmeniz yeterli!Etiketler Çalışma Sayfaları | Özel Sınıf Etiketleri

What are Labels Worksheets?

Label worksheets are perfect to use for making classroom labels for all sorts of objects. Teachers can select the perfect editable classroom labels theme for their classroom! All they have to do is customize, print, and use however they would like; they can even be saved in Microsoft Word or as a PowerPoint file!

Why Are They Important and How Are They Best Used?

With several themes to choose from, teachers can use our labels all year long that fit their classroom theme. Use the labels for name tags, classroom décor, classroom bins, lockers, coat hangers, signs, desks, books, classroom resource labels, and so much more! Simply enter your personalized text, print, and laminate!

Using Classroom Label Templates in Classroom Lessons

Research suggests that labeling worksheets can also be an effective tool for teaching vocabulary and improving literacy skills in the classroom. Labeling worksheets made with a classroom label maker can be used in the following ways:

 • Vocabulary Development: Labeling worksheets can help students learn new words and expand their vocabulary. By labeling different objects or parts of a picture, students can learn the names of those objects and their functions.
 • Reading Comprehension: Labeling worksheets can also help students understand the meaning of words and phrases used in texts. By labeling key words and concepts in a text, students can better understand the text as a whole.
 • Writing Skills: Labeling worksheets can also be used to improve writing skills. Students can practice writing sentences or short paragraphs using the vocabulary they gained from participating in labeling activities.
 • Science and Social Studies: Labeling worksheets can also be used in science and social studies classes to help students understand the parts of different systems or to label maps and diagrams.
 • Visual and Kinesthetic Learners: Labeling worksheets can be particularly effective for visual and kinesthetic learners who learn best through hands-on activities and visual aids.

Overall, labeling worksheets can be a valuable addition to any classroom space, helping students develop vocabulary, keep them organized, improve reading comprehension, and enhance writing skills.

Labeling Activity Suggestions

Labeling cards are versatile and can be used for various activities in the classroom, including language learning. Here are some common, hands-on, practical activities that teachers use labeling cards for:

 • Vocabulary Building: Teachers can use labeling cards to help students learn new vocabulary words. They can create cards with pictures and words, and students can match the correct word to the picture.
 • Sentence Building: Teachers can create labeling cards with individual words on them and have students use them to build sentences. This activity can help students practice their grammar and sentence structure.
 • Categorization: Teachers can create labeling cards with different categories written on them, and students can sort objects or pictures into the correct category.
 • Labeling Diagrams: In science or anatomy class, teachers can use labeling cards to help students label diagrams of the human body, plants, or other scientific concepts.
 • Sequencing: Teachers can create labeling cards with words or pictures that represent a sequence of events. Students can arrange the cards in the correct order to practice sequencing skills.
 • Spelling: Teachers can use labeling cards to help students practice spelling. They can create cards with pictures and the corresponding word, and students can use the cards to practice spelling the words correctly.

Overall, labeling activities are beneficial in the classroom because they engage students in hands-on learning, promote vocabulary acquisition, and improve students' comprehension and understanding of the subject matter. At different age-levels, different labeling activities can be incorporated into the lessons.

Suggested Labeling Activities by Grade Level

Classroom label templates can be as versatile as you want to make them by adding just a bit of creativity. Use Storyboard That to make some editable labels for classroom activities and get your students engaged.

Preschool

Labeling Body Parts: Provide a large poster of the human body and have students label different body parts, such as arms, legs, eyes, nose, etc.

Labeling Classroom Objects: Provide pictures of objects in the classroom, such as chairs, tables, and pencils, and have students label each object with its name.

Elementary

Labeling a Plant: Provide a diagram of a plant and have students label the different parts, such as roots, stem, leaves, and flowers.

Labeling a Map: Provide a map of a region, state, or country and have students label different cities, bodies of water, and landmarks.

Middle School

Labeling a Microscope Diagram: Provide a diagram of a microscope and have students label the different parts, such as eyepiece, objective lenses, and stage.

Labeling a Diagram of the Human Brain: Provide a diagram of the human brain and have students label the different parts, such as the frontal lobe, temporal lobe, and cerebellum.

High School

Labeling a Genetic Diagram: Provide a diagram of a genetic sequence and have students label the different parts, such as genes, chromosomes, and DNA strands.

Labeling a Technical Diagram: Provide a technical diagram of a machine or process and have students label the different parts and steps involved.

Research shows that labeling activities can help students better understand and remember the material being taught. It also encourages students to pay close attention to details and to develop their vocabulary and language skills.

Additional Detailed Labeling Activity Suggestions by Subject:

Science

 • Label the parts of a plant or animal
 • Label the parts of a microscope
 • Label the phases of the moon
 • Label the different layers of the earth's crust
 • Label the different types of rocks

Math

 • Label the different types of angles
 • Label the different geometric shapes
 • Label the different parts of a graph
 • Label the different parts of a fraction
 • Label the different measurements on a ruler or protractor

Social Studies

 • Label the different regions or states on a map
 • Label the different branches of government
 • Label the different parts of a community or city
 • Label the different landforms found in a region
 • Label the different parts of a historical event or document

Language Arts

 • Label the different parts of speech in a sentence
 • Label the different elements of a story (characters, setting, plot)
 • Label the different parts of a sentence (subject, predicate, etc.)
 • Label the different literary devices used in a poem or story (metaphor, simile, etc.)
 • Create book labels

Art

 • Label the different colors on a color wheel
 • Label the different parts of a painting or drawing (background, foreground, etc.)
 • Label the different elements of design (line, shape, texture, etc.)
 • Label the different parts of a sculpture or other art form
 • Label the different art supplies to help with classroom organization

Reasons to Use Labeling Activities in the Classroom

Labeling activities are important for students because they:

 1. Improve Cognitive Development: Labeling activities help students learn to categorize, organize, and make connections between new information and existing knowledge. This improves their cognitive development and enhances their ability to learn and retain information.
 2. Develop Language Skills: Labeling activities involve naming and identifying objects, which can help students develop their vocabulary and language skills.
 3. Enhance Fine Motor Skills: Labeling activities often require students to write or draw, which can help develop their fine motor skills.
 4. Encourage Critical Thinking: Labeling activities require students to think critically about the characteristics and properties of objects and how they relate to each other, which can help improve their problem-solving skills.
 5. Foster Creativity: Labeling activities can also be creative and fun, allowing students to express themselves through their drawings and labels.

Labeling activities are best used as a supplement to other classroom activities, such as reading, music, and science experiments. They can be incorporated into lessons in various ways, including as a pre-reading activity, a post-reading activity, or as part of a science experiment. By making connections between words, images, and objects, students can deepen their understanding of concepts and enhance their overall learning experience.

Etiketler Çalışma Sayfası Nasıl Yapılır?1

Hazır Etiket Şablonlarından Birini Seçin

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda dikey veya yatay şablonumuz var. İlham almak için etiket örneğimize bir göz atın!

2

"Şablonu Kopyala"ya tıklayın

Bunu yaptığınızda, storyboard oluşturucuya yönlendirileceksiniz.

3

Çalışma Sayfanıza Bir Ad Verin!

Gelecekte kolayca bulabilmeniz için konuyla ilgili bir şey olarak adlandırdığınızdan emin olun.

4

Çalışma Sayfanızı Düzenleyin

Yönergeleri, belirli soruları ve resimleri ekleyeceğiniz ve istediğiniz estetik değişiklikleri yapacağınız yer burasıdır. Seçenekler sonsuzdur!

5

"Kaydet ve Çık"ı tıklayın

Etiketler çalışma sayfanızla işiniz bittiğinde, film şeridinizden çıkmak için sağ alt köşedeki bu düğmeyi tıklayın.

6

Sonraki Adımlar

Buradan yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, bir ödeve ekleyebilir ve dijital olarak kullanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!


Even More Storyboard That Resources and Free PrintablesMutlu Yaratmalar!


Etiketler Çalışma Sayfaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sınıfta etkinlikleri etiketlemenin amacı nedir?

Etiketleme etkinlikleri, öğrencilerin yeni kelime dağarcığı ve kavramları öğrenmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, sınıfta işlenen konuları anlamalarını pekiştirmek için tasarlanmıştır.

Etiketleme etkinlikleri farklı öğrenme stilleri ve yetenekleri için nasıl uyarlanabilir?

Etiketleme etkinlikleri, farklı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli şekillerde uyarlanabilir. Örneğin, görsel öğrenenler görüntüleri ve diyagramları içeren etiketleme aktivitelerinden yararlanabilirken, dokunsal öğrenenler 3B modeller veya manipülatiflerle çalışmayı tercih edebilir.

Etiketleme etkinlikleri her yaştan öğrenci için uygun mu?

Evet, etiketleme etkinlikleri erken çocukluktan liseye ve sonrasına kadar her yaştan öğrenciye uyarlanabilir.

Dil öğrenimi için etiketleme etkinliklerine bazı örnekler nelerdir?

Dil öğrenimi için etiketleme etkinlikleri, evdeki nesnelerin hedef dildeki adlarıyla etiketlenmesini, kelime dağarcığını ve çevirilerini içeren bilgi kartları oluşturmayı veya farklı ülke ve şehirlerin adlarını içeren bir haritayı etiketlemeyi içerebilir.

Etiketleme faaliyetleri farklı konu alanlarına nasıl dahil edilebilir?

Etiketleme etkinlikleri, bilim ve sosyal bilgilerden matematik ve dil sanatlarına kadar hemen hemen her konu alanına dahil edilebilir. Örneğin, öğrenciler fen dersinde bir bitkinin kısımlarını, sosyal bilgilerde Amerika Birleşik Devletleri haritasını veya matematikte farklı geometrik şekilleri etiketleyebilirler.

Tüm Çalışma Sayfası Şablonlarını Görüntüle !
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/etiket-çalışma-sayfaları
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.