https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/görgü-çalışma-sayfaları

Davranış Çalışma Sayfalarını Özelleştirme


Bunu öğrencilerinize atıyorsanız, çalışma sayfasını hesabınıza kopyalayın ve kaydedin. Bir ödev oluştururken, onu şablon olarak seçmeniz yeterli!manners-example

Görgü nedir?

Basit bir ifadeyle görgü, bireylerin sosyal durumlarda nasıl davrandıklarını ifade eder. Başkalarına saygı, nezaket ve düşünce gösteren bir dizi davranış, söz ve eylemi kapsarlar. Çocuklara bunu öğretmek, olumlu etkileşimleri ve sağlıklı ilişkileri teşvik eden değerleri aşılamayı içerir.

Çocuklarda İyi Davranışların Önemi

 • Nezaket ve Empati: İyi görgü, nezaket ve empatiden kaynaklanır. Başkalarının duygularına karşı düşünceli olmaları öğretilen çocuklar, daha güçlü bağlantılar geliştirme ve kalıcı dostluklar kurma eğilimindedir.

 • Başkalarına Saygı: Başkalarının kişisel alanlarına, görüşlerine ve sınırlarına saygı duymak, görgü kurallarının çok önemli bir yönüdür. Çocuklarda hoşgörü ve kabul duygusunu geliştirir.

 • Olumlu Sosyal Beceriler Geliştirmek: İyi davranışları anlamak ve uygulamak, çocukların aktif dinleme, etkili iletişim ve çatışma çözümü gibi temel sosyal becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.

 • Değerleri Yansıtan: Davranışlar, çocukların ebeveynlerinden, öğretmenlerinden ve bakıcılarından edindiği değerlerin bir yansımasıdır. Yetişkinler görgü kurallarını teşvik ederek çocuğun karakterini ve etik çerçevesini şekillendirmeye yardımcı olur.

Çocuklar İçin Bazı Davranış Örnekleri Nelerdir?

 1. "Lütfen" ve "Teşekkür ederim" demek: Çocukları bir şey isterken ("lütfen") kibar bir dil kullanmaya teşvik etmek ve minnettarlığı ifade etmek ("teşekkür ederim") saygı ve takdiri artırır.

 2. Paylaşmak ve Sırayla Almak: Oyuncakları, atıştırmalıkları veya sınıf materyallerini paylaşmanın önemini göstermek çocuklara empati ve işbirliğini öğretir.

 3. Dikkatle Dinlemek: Çocukları başkaları konuşurken aktif olarak dinlemeye teşvik etmek saygı gösterir ve daha iyi iletişim becerilerini geliştirir.

 4. İçtenlikle Özür Dilemek: Çocuklara hata yaptıklarında veya istemeden başkalarını incittiklerinde özür dilemeyi öğretmek, sorumluluk ve empatiyi güçlendirir.

 5. Sofra Adabını Kullanmak: Ağızları kapalı çiğnemek ve çatal-bıçakları düzgün kullanmak gibi iyi sofra adaplarını uygulamak, çocukların sosyal ortamlarda kolaylıkla gezinmelerine yardımcı olur.

 6. Kişisel Alana Saygı Göstermek: Çocuklara başkalarının kişisel alanlarına ve sınırlarına saygı duymayı öğretmek, sağlıklı ilişkiler için bir temel oluşturur.

Kötü Davranış Örnekleri

 1. Konuşmaları Bölmek: Başkalarının konuşurken sözünü kesmenin ne kadar kaba ve saygısız olabileceğini göstermek.

 2. Kırıcı Kelimeler Kullanmak: Başkalarına karşı incitici veya saldırgan bir dil kullanmanın olumsuz etkisini vurgulamak.

 3. Selamlaşmayı Görmezden Gelmek: Selamlaşmayı kabul etmenin ve kibarca yanıt vermenin önemini göstermek.

 4. Öfke nöbeti geçirmek: Kamuya açık veya özel ortamlarda öfke nöbeti geçirmenin nasıl uygunsuz bir davranış olduğunun ele alınması.

 5. Kendi Arkasını Temizlememek: Çocuklara oyun oynadıktan veya ortak alanları kullandıktan sonra ortalığı toplamanın önemini öğretmek.

Örnek olarak liderlik etmek, çocuklara saygıyı, nezaketi ve sosyal becerileri öğretmenin güçlü bir yoludur. Çocuklar hem olumlu hem de olumsuz örnekler sunarak davranışlarının başkaları üzerindeki etkisini daha iyi anlayabilir ve çeşitli sosyal ortamlarda kendilerine fayda sağlayacak temel yaşam becerilerini geliştirebilirler. Ebeveynler ve eğitimciler olarak çocuklarda iyi davranışlar geliştirmek, onları şefkatli, düşünceli ve çok yönlü, topluma olumlu katkıda bulunan bireyler haline getirecek bir hediyedir.

Çalışma Sayfalarımızla Değerleri Nasıl Aşılayabiliriz?

İyi davranışlar, olumlu sosyal etkileşimlerin ve kişisel gelişimin yapı taşlarıdır. Çocuklara bu konuyu erken yaşlardan itibaren öğretmek, yalnızca çeşitli sosyal durumlarda kolaylıkla gezinmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda saygı, nezaket ve empati gibi temel değerleri de geliştirir. Bu değerleri çocuklara aşılamanın etkili bir yolu, ilgi çekici ve etkileşimli bildirilerin kullanılmasıdır.

Okul Öncesi Çocuklar İçin Görgü Çalışma Sayfaları: Eğlenceli ve Eğitici Bir Araç

Okul öncesi çocuklara yönelik bu çalışma sayfaları, genç öğrencilere bu kavramı tanıtmak için eğlenceli ve etkileşimli bir ortam görevi görmektedir. Bu çalışma sayfaları, çocukların öğrenirken ilgilerini canlı tutacak eğlenceli grafikler ve canlı renkler içeren, görsel olarak çekici olacak şekilde özenle tasarlanmıştır.

Ücretsiz Yazdırılabilir Davranış Çalışma Sayfaları: Herkes İçin Erişilebilir

Değerli kaynakların herkesin erişimine açık olmasını sağlamak için çok sayıda web sitesi ücretsiz yazdırılabilir çalışma sayfaları sunmaktadır. Selamlaşma, paylaşım, "lütfen" ve "teşekkür ederim" deme ve daha fazlasını içeren çok çeşitli konuları kapsarlar. Hazır bulunan bu kaynaklar sayesinde ebeveynler, öğretmenler ve bakıcılar dersleri kolaylıkla çocuklarının günlük rutinlerine dahil edebilirler.

Görgü Oyunları ve Etkinlikleri: Öğrenmeyi Keyifli Hale Getirmek

Bu çalışma sayfalarında yer alan oyun ve aktiviteler, çocukların öğrenmesini keyifli hale getiriyor. Eşleştirme, renklendirme, cümle tamamlama gibi interaktif alıştırmalar sayesinde çocuklar kavramları daha etkili kavramakla kalmıyor, aynı zamanda bunu yaparken de eğleniyorlar. Bu faaliyetler katılımı ve aktif katılımı teşvik eden olumlu bir öğrenme ortamı yaratır.

Ders Planları ve Sınıf Entegrasyonu: Saygı Kültürünü Geliştirmek

Bu çalışma notlarını ders planlarına dahil etmek, öğretmenlerin bu konunun öğretimini müfredatlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanır. Eğitimciler sınıfta bunun önemini vurgulayarak, genel sınıf dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilecek ve öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirebilecek bir saygı, nezaket ve empati kültürü yaratırlar.

Aileleri Dahil Etmek: Öğrenimi Okulun Ötesine Genişletmek

Bu çalışma sayfaları, çocukların öğrendiklerini aileleriyle paylaşabilmesi nedeniyle okul ile ev arasında bir köprü görevi görebilir. Ebeveynleri ve velileri görgüyle ilgili faaliyetlere katılmaya teşvik etmek, bu değerlerin günlük yaşamda güçlendirilmesine yardımcı olur. Aileler çalışma sayfaları üzerinde işbirliği yaparak birbirleriyle ve daha geniş toplumla olan etkileşimlerinde iyi davranışların önemini yansıtabilirler.

Görgü Çalışma Sayfalarını Sınıfa Dahil Etmek İçin Örnek Etkinlikler

Bu çalışma notlarını sınıfa dahil etmek, öğrencilere bu konunun önemini öğretmenin güçlü bir yolu olabilir, aynı zamanda öğrenme sürecini eğlenceli ve ilgi çekici hale getirebilir. Bu aktiviteler sadece saygı ve nezaket gibi temel değerleri pekiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çocuklara çeşitli durumlarda iyi davranışları nasıl uygulayabilecekleri konusunda pratik örnekler de sunuyor. Eşleştirme, yansıtma, tamamlama ve daha fazlasını içeren çalışma sayfalarını sınıfta kullanmanın bazı heyecan verici ve etkili yollarını keşfedelim.

 • Eşleştirme Oyunu: Çocukların senaryoları uygun davranışlarla eşleştirdiği çalışma sayfalarını kullanarak bir eşleştirme oyunu oluşturun. Örneğin, "Hediye almak" gibi bir durumu, "Gülümseyerek 'teşekkür ederim' demek" gibi uygun bir tavırla eşleştirebilirler. Bu aktivite kavramı güçlendirir ve öğrencilerin farklı durumlarda uygun tepkileri hatırlamalarına ve anlamalarına yardımcı olur.

 • Rol Oynama Sorunlu Senaryoları: Sınıfı gruplara ayırın ve her gruba görgü eksikliği içeren bir sorun senaryosu verin. Onlara durum için doğru davranışı yansıtan bir çalışma sayfası sağlayın. Öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgilerle senaryolarda rol oynamalarına izin verin ve onları çatışma çözümünde öğrendiklerini uygulamaya teşvik edin.

 • Görgü Baskısı ve Renklendirme: Okul öncesi çağındaki çocuklara yazdırabilen ve renklendirebilen çalışma sayfaları sunun. Bu yaratıcı aktivite sadece ilgi çekici olmakla kalmıyor, aynı zamanda görsel bir hatırlatma görevi de görüyor. Çalışma sayfalarını renklendirirken, her bir tarzın önemi hakkında tartışmaları teşvik ederek saygılı davranışların daha derinlemesine anlaşılmasını teşvik edin.

 • Davranış Cümlelerini Tamamlayın: Eksik cümleler içeren çalışma sayfaları sağlayın ve öğrencilerden bunları uygun yanıt veya davranışla tamamlamalarını isteyin. Örneğin, "Biri benimle konuşurken ____________ yapmalıyım." Bu aktivite, eleştirel düşünmeyi ve ifadeyi teşvik ederken anlayışı güçlendirir.

 • Davranış Düşünce Günlüğü: Öğrencilere, hafta boyunca iyi ya da kötü davranışlarla karşılaştıklarında karşılaştıkları örnekleri kaydedecekleri bir yansıma günlüğü verin. Onları, nasıl hissettikleri ve her durumda nasıl tepki verdikleri hakkında düşünmeye ve yazmaya teşvik edin. Bu aktivite kişisel farkındalığı arttırır ve öğrencilerin değerleri içselleştirmesine yardımcı olur.

 • Mükemmel Davranışlar Skeci: Öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışmasına ve mükemmel görgü içeren senaryoları gösteren skeçler oluşturmasına izin verin. Doğruluğu sağlamak için onlara referans olarak bir çalışma sayfası sağlayın. Provadan sonra her grup sınıfın önünde skeçlerini sergileyerek öğrendiklerini eylem halinde gösterebilir.

 • Sofra Adabı Kuralları: Sofra adabı görgü kurallarına odaklanan özel bir çalışma sayfası hazırlayın. Öğrencilere hem iyi hem de kötü çeşitli senaryoları listeleyen bir sofra adabı çalışma sayfası verin. Her senaryo için öğrencilerin takip edilmesi gereken uygun davranışları veya eylemleri belirlemelerini sağlayın.

Bu çalışma sayfalarının ilgi çekici etkinlikler yoluyla sınıfa dahil edilmesi, öğrencilerin görgü kurallarını anlamaları ve uygulamaları üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Öğrencileri eşleştirme oyunlarına, rol oyunlarına, renklendirmeye, cümle tamamlamaya, günlük tutmaya ve skeçlere dahil ederek sadece kavramı kavramakla kalmaz, aynı zamanda saygı ve nezaket değerlerini de içselleştirirler.


Görgü Çalışma Sayfası Nasıl Yapılır?

1

Hazır Şablonlardan Birini Seçin

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok şablonumuz var. İlham almak için örneğimize bir göz atın!

2

“Şablonu Kopyala”ya tıklayın

Bunu yaptığınızda, storyboard oluşturucuya yönlendirileceksiniz.

3

Çalışma Sayfanıza Bir Ad Verin!

Gelecekte kolayca bulabilmeniz için konuyla ilgili bir şey olarak adlandırdığınızdan emin olun.

4

Çalışma Sayfanızı Düzenleyin

Yönlendirmeleri, belirli görüntüleri ekleyeceğiniz ve istediğiniz estetik değişiklikleri yapacağınız yer burasıdır. Seçenekler sonsuzdur!

5

"Kaydet ve Çık"ı tıklayın

İşiniz bittiğinde, film şeridinizden çıkmak için sağ alt köşedeki bu düğmeyi tıklayın.

6

Sonraki Adımlar

Buradan yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, bir ödeve ekleyebilir ve dijital olarak kullanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!Mutlu Yaratmalar!


Görgü Çalışma Sayfaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Okul öncesi çocuklara görgü kuralları nasıl öğretilir?

Okul öncesi çocuklar için çalışma sayfalarını kullanmak mükemmel bir yaklaşımdır. Bu çalışma sayfaları ilgi çekici ve etkileşimli olacak şekilde tasarlanmış olup, genç öğrenciler için öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektedir.

Bu çalışma sayfaları için en uygun yaş grubu hangisidir?

Bu çalışma sayfaları, okul öncesi çocuklar ve ilkokulun ilk öğrencileri de dahil olmak üzere çeşitli yaş grupları için uygundur. Etkinlikler ve içerik, farklı yaş aralıklarının gelişimsel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir.

Sınıfım için ücretsiz yazdırılabilir görgü kuralları çalışma sayfalarını nerede bulabilirim?

Storyboard That geniş bir yelpazede ücretsiz yazdırılabilir çalışma sayfaları sunarak eğitimcilerin değerli kaynaklara hiçbir ücret ödemeden erişmesini kolaylaştırır.

Derslerime görgü kuralları çalışma sayfasını nasıl dahil edebilirim?

Görgü kuralları çalışma sayfalarını eşleştirme oyunları, rol yapma etkinlikleri, cümle tamamlama ve hatta görgü kavramını pekiştirmek için boyama egzersizleri olarak kullanarak derslerinize sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

Tüm Çalışma Sayfası Şablonlarını Görüntüle !
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/görgü-çalışma-sayfaları
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.