https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/gerçek-karşı-görüş-çalışma-sayfaları

Bunu öğrencilerinize atıyorsanız, çalışma sayfasını hesabınıza kopyalayın ve kaydedin. Bir ödev oluştururken, onu şablon olarak seçmeniz yeterli!Gerçek ve Fikir Çalışma Sayfası Şablonları | Hakikat ve Düşünce

Gerçek ve Görüş Çalışma Sayfaları Nelerdir?

Gerçek ve fikir çalışma sayfaları, öğrencilere, doğru olan bir gerçek ile bir kişinin bir konu hakkında düşündüğü veya hissettiği bir fikir arasındaki farkı öğretmeye yardımcı olur. Aşırı bilgi yüklemesi ve medyanın doygunluğu çağında, eleştirel düşünme ve gerçekler ile görüşler arasında ayrım yapma yeteneği giderek daha hayati hale geldi. Eğitimciler ve ebeveynler olarak çocuklarımızı bu karmaşık ortamda ilerlemeleri için gerekli becerilerle donatma sorumluluğumuz var. Sınıf eğitimine ve evde öğrenmeye dahil edilebilecek etkili bir araç, gerçeklere karşı görüş çalışma sayfalarının kullanılmasıdır.

Farkı Anlamak: Gerçek ve Görüş

Gerçekler ve görüşler çalışma sayfalarının yararlarına dalmadan önce, gerçekler ve görüşler tanımını araştırarak gerçekleri görüşlerden ayıran şeyin ne olduğuna dair net bir anlayış oluşturmak önemlidir. Gerçekler nesneldir ve kanıtlarla veya ilgili gerçeklerle kanıtlanabilir; görüşler ise özneldir ve kişisel inanç veya tercihlere dayanır. Öğrencilerin gerçekler ve görüşler arasında ayrım yapma kavramını kavramalarına yardımcı olmak için öğretmenler, tarihsel olaylardan kişisel tercihlere kadar çeşitli ifadeleri sergileyerek öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini uygulamalarına olanak tanıyarak gerçek ve görüş örnekleri sunabilir.

Gerçek ve Görüş Çalışma Sayfalarının Yararları

 • Eleştirel Düşünme Yeteneklerini Geliştirme: Gerçekler ve görüşler çalışma sayfaları, eleştirel düşünme becerilerinde daha fazla pratik sağlar, öğrencilerin ifadeleri incelemesine ve bunların gerçek mi yoksa fikir mi olduğunu belirlemesine yardımcı olur. Bu süreç onların bağımsız düşünme ve bilinçli kararlar verme yeteneklerini güçlendirir.
 • Medya Okuryazarlığını ve Bilgi Değerlendirmesini Geliştirme: Gerçekler ve görüşler çalışma sayfalarıyla ilgilenerek öğrenciler medyanın daha seçici tüketicileri haline gelirler. Kaynakları sorgulamayı, iddiaları değerlendirmeyi ve potansiyel önyargıları belirlemeyi öğrenirler. Bu beceriler, çevrimiçi ve diğer medya formatlarında mevcut olan büyük miktardaki bilgide gezinmek için çok önemlidir.
 • Kanıta Dayalı Akıl Yürütmenin Teşvik Edilmesi: Gerçeklere karşı görüş çalışma sayfaları, iddiaları ve argümanları desteklemek için kanıtların kullanımını teşvik eder. Öğrenciler güvenilir kaynaklar aramayı, birden fazla bakış açısını dikkate almayı ve destekleyici kanıtlar ile sonuçlar arasında mantıksal bağlantılar kurmayı öğrenirler. Bu, sınıfın ötesine uzanan kanıta dayalı bir akıl yürütme alışkanlığını geliştirir.
 • Saygılı Tartışma ve Tartışmayı Teşvik Etmek: Gerçekler ve görüşler çalışma sayfalarıyla etkileşime geçmek, öğrencilere saygılı tartışmalara ve tartışmalara katılma fırsatları sağlar. Düşüncelerini ifade etmeyi, başkalarının bakış açılarını dinlemeyi ve kanıtlara dayalı fikirlere meydan okumayı öğrenirler. Bu beceriler, farklı bakış açılarına değer veren ve eleştirel sorgulamayı teşvik eden bir sınıf ortamı yaratmak için hayati öneme sahiptir.

Sınıfta Uygulama: Gerçeklere Karşı Görüş Çalışma Sayfalarını Kullanmak

Sınıfta gerçekler ve görüşler çalışma sayfalarının tanıtılması, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için yararlı bir öğretim stratejisi olabilir. İşte önerilen bir yaklaşım:

 1. Talimat ve Tanımlar: Öğrencilere olgu ve görüşlerin net tanımlarını sunarak başlayın. Bir gerçeğin kanıtlarla kanıtlanabilen doğru bir ifade olduğunu, bir fikrin ise kişisel inanç veya tercihlere dayalı bir ifade olduğunu açıklayın.
 2. Rehberli Öğretim ve Örnekler: Öğrencilere gerçek ve fikir örnekleri verin ve her ifadenin gerçek mi yoksa fikir mi olduğunu belirlemede onlara rehberlik edin. Her kararın arkasındaki mantığı açıklayın ve öğrencileri gerçekleri ve görüşleri kullanarak kendi cümlelerini yazmaya teşvik edin.
 3. Bağımsız Uygulama: Yazdırılabilir gerçekler ve görüş çalışma sayfalarını öğrencilere dağıtın. Bu çalışma sayfaları genellikle öğrencilerin incelemeleri ve gerçekler veya görüşler olarak sınıflandırmaları için bir dizi ifade sunar. Öğrenciler ifadeleri belirleyebilir, gerekçelerini açıklayabilir ve cevaplarını kanıtlayabilirler.
 4. Sınıf Tartışması ve Gözden Geçirme: Öğrencileri, gerçeklere karşı görüş çalışma sayfalarına verdikleri yanıtlar hakkında bir tartışmaya dahil edin. Onları düşünce süreçlerini açıklamaya ve sonuçlarını kanıtlarla desteklemeye teşvik edin. Bu inceleme, kavramların güçlendirilmesine yardımcı olur ve daha fazla açıklığa kavuşturulmasına olanak tanır. Bir gerçek veya fikir çalışma sayfasının eklenmesi eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.

Ebeveynlerle İşbirliği Yapmak: Evde Gerçekleri ve Fikirleri Öğrenmeyi Genişletmek

Gerçekler ve görüşler çalışma sayfalarının etkisini en üst düzeye çıkarmak için ebeveynlerin öğrenme sürecine dahil edilmesi çok önemlidir. İşte nasıl işbirliği yapabileceğiniz:

Kaynakları ve Yazdırılabilir Çalışma Sayfalarını Paylaşma

Ebeveynlere, sınıfta işlenen kavramları güçlendirmek için evde kullanabilecekleri ücretsiz bilgi ve görüş çalışma sayfaları sağlayın. Bu, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini uygulamaya devam etmelerini ve bunları gerçek hayattaki durumlarda uygulamalarını sağlar.

Açık Diyalogları Teşvik Etmek

Ebeveynleri çocuklarıyla güncel olaylar, medya tüketimi ve karşılaştıkları görüşler hakkında tartışmaya teşvik edin. Bu, çocukların eleştirel düşünme becerilerini uygulamalarına ve gerçeklerle görüşler arasında daha derin bir anlayış kazanmalarına fırsatlar yaratır.

Zorlukların Üstesinden Gelmek

Öğretmenler gerçeklere karşı görüş çalışma sayfalarını uygularken kavram yanılgılarının ve önyargıların üstesinden gelmek veya tartışmalı konularla uğraşmak gibi zorluklarla karşılaşabilirler. Rehberlik, iskele ve destekleyici bir ortam sağlayarak bu zorluklar etkili bir şekilde çözülebilir. Basılabilir belgeleri ve ilgili gerçekleri öğretim uygulamalarına dahil ederek ve ebeveynlerle işbirliği yaparak, öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini geliştirme, bilgileri etkili bir şekilde değerlendirme ve bilinçli kararlar verme konusunda güç veriyoruz.

Gerçek ve Görüş Çalışma Sayfası Oluşturmanın İpuçları

 1. Hedefi Tanımlayın: Gerçek ve görüş çalışma sayfasının amacını tanımlayarak başlayın. Amacın, öğrencilerin gerçek ifadeler ile görüş ifadeleri arasında ayrım yapmasına yardımcı olmak ve çeşitli disiplinlerde eleştirel düşünme becerilerini teşvik etmek olduğunu açıklayın.
 2. İlgili Bir Konu Seçin: Farklı açılardan ve perspektiflerden incelenebilecek alakalı bir konu seçin. Bu, çalışma sayfasının çeşitli konu alanlarına uygulanabilir olmasını sağlayarak öğrencilerin disiplinler arası bağlamda eleştirel düşünme pratiği yapmalarına olanak tanır.
 3. İfadeleri Toplayın: Seçilen konuyla ilgili çeşitli ifadeleri toplayın. Kanıtlarla desteklenebilecek gerçek ifadelere ve öznel bakış açılarını veya kişisel inançları yansıtan görüş ifadelerine yer verin. Bu, öğrencilere analiz etmek ve kategorize etmek için çeşitli ifadeler sağlar.
 4. Bir Beyan Bankası Oluşturun: Toplanan ekstreleri bir ekstre bankasına derleyin. İfadeleri rastgele veya kategorilere göre düzenleyerek gerçek ve görüş beyanlarının bir karışımını sağlayın. Bu, öğrencilere incelemek ve değerlendirmek için çeşitli örnekler sağlar.
 5. Talimatları Geliştirin: Öğrencilere bir ifadenin gerçek mi yoksa fikir mi olduğunu nasıl belirleyecekleri konusunda rehberlik eden açık ve kısa talimatlar yazın. Öğrencilerin eldeki görevi anlamalarına yardımcı olmak için tanımlar, talimat ve inceleme gibi anahtar sözcükleri ekleyin.
 6. Örnekleri Dahil Edin: Ayrımı göstermek için hem olgusal hem de fikir beyanlarına örnekler verin. Bu, öğrencilerin kavrama alışmalarına yardımcı olur ve onları, anladıklarını çalışma sayfasındaki ifadelere uygulamaya teşvik eder.
 7. Düşünme ve Tartışma Yönergesi: Öğrencileri gerçekler ve görüşler arasındaki farklar ve bunların verilen konuya nasıl uygulanacağı üzerine düşünmeye teşvik eden soruları dahil edin. Bu, tartışmayı, fikir paylaşımını ve kavramların daha derinlemesine anlaşılmasını teşvik eder.
 8. Disiplinler Arası Bağlantıları Birleştirin: Öğrencilere, gerçekler ve görüşler çalışma sayfasını kendi disiplinleriyle ilişkilendirme fırsatları sağlayın. Yazma, öğretme veya diğer ilgili disiplinler gibi konularda gerçeklerin ve görüşlerin nasıl farklılık gösterebileceğini belirlemelerini gerektiren yönlendirmeleri ekleyin.
 9. Ek Kaynaklar Sağlayın: Öğrencilerin konu hakkında daha fazla bilgi için başvurabilecekleri referans materyalleri, web siteleri veya makaleler gibi kaynaklar sunun. Bu onların bilgilerini genişletir ve çalışma sayfasının ötesinde daha fazla keşfetmeyi teşvik eder.
 10. Gözden Geçirme ve İyileştirme: Çalışma sayfasını netlik, doğruluk ve uygunluk açısından inceleyin. Çalışma sayfasının ilgi çekici olduğundan, amaçlanan hedeflerle uyumlu olduğundan ve cümle, öğrenci ve kaynaklar gibi eksik anahtar kelimeleri içerdiğinden emin olun.

Eğitimciler bu adımları izleyerek, eleştirel düşünmeyi teşvik eden, disiplinler arası bağlantıları teşvik eden ve öğrencileri çeşitli konu ve bağlamlarda uygulanabilir değerli becerilerle donatan gerçeklere karşı görüşler çalışma sayfası oluşturabilirler.

Daha Fazla Storyboardthat Kaynağı ve Ücretsiz Basılabilirler


Gerçek ve Görüş Çalışma Sayfası Nasıl Yapılır?

1

Hazır Şablonlardan Birini Seçin

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok şablonumuz var. İlham almak için örneğimize bir göz atın!

2

“Şablonu Kopyala”ya tıklayın

Bunu yaptığınızda, storyboard oluşturucuya yönlendirileceksiniz.

3

Çalışma Sayfanıza Bir Ad Verin!

Gelecekte kolayca bulabilmeniz için konuyla ilgili bir şey olarak adlandırdığınızdan emin olun.

4

Çalışma Sayfanızı Düzenleyin

Yönlendirmeleri, belirli görüntüleri ekleyeceğiniz ve istediğiniz estetik değişiklikleri yapacağınız yer burasıdır. Seçenekler sonsuzdur!

5

"Kaydet ve Çık"ı tıklayın

İşiniz bittiğinde, film şeridinizden çıkmak için sağ alt köşedeki bu düğmeyi tıklayın.

6

Sonraki Adımlar

Buradan yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, bir ödeve ekleyebilir ve dijital olarak kullanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!Mutlu Yaratmalar!


Gerçek ve Görüş Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Gerçeklere karşı görüş çalışma sayfaları, proje tabanlı öğrenme veya sorgulamaya dayalı etkinliklere nasıl entegre edilebilir?

Ücretsiz olgu ve fikir çalışma sayfaları da dahil olmak üzere olguya karşı görüş çalışma sayfalarını proje tabanlı öğrenme veya sorgulamaya dayalı etkinliklere entegre etmek, öğrencilerin anlayış ve eleştirel düşünme becerilerini derinleştirebilir. Proje veya sorgulama sürecinin bir parçası olarak öğrenciler, belirli bir konu hakkında bilgi toplamak ve olguya karşı görüş tanımını kullanarak kaynakları değerlendirmek için araştırma yapabilirler. Bu çalışma sayfaları, öğrencilerin olgusal ifadeler ile öznel görüş ifadeleri arasında ayrım yapmasına yardımcı olur. Çocuklar, toplanan bilgileri analiz ederek kanıtlarla desteklenen kendi argümanlarını veya bakış açılarını geliştirir. Gerçeklere karşı görüş çalışma sayfalarını dahil etmek, bilgileri eleştirel bir şekilde inceleme, birden fazla bakış açısını dikkate alma ve bilgili ve anlayışlı düşünürler olma becerisini geliştirir. Bu entegrasyon, proje tabanlı veya sorgulamaya dayalı öğrenme deneyimlerini geliştirerek gerçeğe karşı görüş kavramlarını çocuklar için gerçeğe karşı görüş seviyesinde olanlar da dahil olmak üzere öğrenciler için erişilebilir ve ilgi çekici hale getirir.

Çalışma sayfalarını kullanarak olgu ve fikir beyanları etrafında sınıf tartışmalarını kolaylaştırmak için bazı etkili stratejiler nelerdir?

Çalışma sayfalarını kullanarak gerçekler ve fikir beyanları etrafında sınıf tartışmalarını kolaylaştırmak için, saygılı iletişim için net yönergeler oluşturun. Kanıta dayalı argümanları ve eleştirel sorgulamayı teşvik edin. İşbirliğini ve farklı bakış açılarını geliştirmek için küçük grup tartışmalarını kullanın. Tüm görüşlere saygı duyulan güvenli bir ortam yaratın. Farklı bakış açıları üzerine düşünün ve tartışmalardan elde edilen temel içgörüleri özetleyin. Bu stratejiler eleştirel düşünmeyi, empatiyi ve anlamlı diyaloğu teşvik eder.

Öğrenciler arasındaki gerçekler ve görüşler hakkındaki yaygın yanılgıları ele almak için herhangi bir strateji veya teknik var mı?

Öğrenciler arasındaki gerçekler ve görüşler hakkındaki yanılgıları gidermek için:

 • Olgu ve görüş özelliklerine ilişkin açık yönergeler sağlayın.
 • İfadeleri değerlendirmek için öğrencileri uygulamalı etkinliklere dahil edin.
 • Önyargılar ve düşünce süreçleri üzerine düşünmek için üstbilişi teşvik edin.
 • Kavram yanılgılarına meydan okumak için örnek olay incelemelerini ve sorgulamayı kullanın.
 • Birbirinden öğrenmek için akran tartışmalarını teşvik edin.
 • Bilgiyi medyayı analiz etmek gibi gerçek dünya bağlamlarına uygulayın.
Tüm Çalışma Sayfası Şablonlarını Görüntüle !
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/gerçek-karşı-görüş-çalışma-sayfaları
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.