https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/sosyal-hikayeler-şablonlar

Sosyal Hikayeler Çalışma Sayfalarını Özelleştirin


Bunu öğrencilerinize atıyorsanız, çalışma sayfasını hesabınıza kopyalayın ve kaydedin. Bir ödev oluştururken, onu şablon olarak seçmeniz yeterli!social-stories-example

Sosyal Hikayeler Çalışma Sayfalarının Kullanımını Keşfetmek

Özel eğitim alanında, sosyal hikayeler, otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan ve başkalarıyla olan etkileşimlerin karmaşıklığını aşmaya çalışan bireyler için oyunun kurallarını değiştiren bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Carol Gray tarafından 1990'larda yaratılan bu anlatı müdahaleleri, çeşitli durumları kavramak, başa çıkma stratejileri geliştirmek ve uygun davranışı teşvik etmek için yapılandırılmış ve etkili bir yol sağlar.

Sosyal Hikayeler nedir?

Bireylerin, özellikle otizmli çocukların, çeşitli sosyal durumların inceliklerini kavramalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, dikkatle hazırlanmış anlatılardır. Genellikle fotoğraf, illüstrasyon ve metinden oluşan bu dosyalar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç temel bileşenden oluşur:

 • Betimleyici Cümleler: Durumun ayrıntılarını ortaya koyan kısa ve açıklayıcı dil.

 • Perspektif Cümleleri: Başkalarının durumu nasıl algılayabileceğine ve ne hissedebileceğine dair içgörüler.

 • Yönlendirici Cümleler: Uygun şekilde nasıl yanıt verileceği konusunda açık talimatlar.

 • Kontrol Cümleleri: Bireylere eylemleri üzerinde kontrol duygusu kazandırmak.

 • Olumlu Cümleler: İstenilen davranışların uygulanması için güvence ve olumlu pekiştirme.

Sosyal Hikayeleri Bireylere Uyarlamak

Sihir onların kişiselleştirilmesinde yatıyor. Her çocuğun ihtiyaçlarını, tercihlerini ve zorluklarını karşılayacak şablonlar hazırlayarak bu anlatılar, önemli yaşam becerilerinin kazandırılmasında güçlü araçlar haline gelir. Bu şablonlar günlük rutinler ve okul etkileşimlerinden duyguları yönetme ve başa çıkma stratejilerine kadar çeşitli konuları kapsayabilir.

Geliştirilmiş beceri ve davranışların sayısız örneğinde bunlara tanık olunabilir. Ancak bireyler arasındaki değişkenliği kabul etmek önemlidir. Bazıları olumlu yanıt verirken bazıları farklı yaklaşımlar gerektirebilir. Kaynak ve fikir arayan eğitimciler veya ebeveynler için çevrimiçi olarak çok sayıda ücretsiz sosyal hikaye şablonu, görsel ve ipucu mevcuttur.

Sosyal Hikayeler Oluşturma ve Uygulama

Etkili hikayelerin değerinin öğretilmesi ve geliştirilmesi söz konusu olduğunda öğretmenler, ebeveynler ve bakıcılar arasındaki işbirliği çok önemlidir. Kolayca erişilebilen şablonlar ve çevrimiçi olarak sunulan sosyal öykü oluşturma araçları sayesinde, kendi sosyal öykünüzü oluşturmak, işbirlikçi ve yaratıcı bir çaba haline gelir. Bu araçlar, çocuğun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış anlatılar ve sosyal senaryolar oluşturma sürecini basitleştiren değerli bir kaynak sağlar. Betimleyici cümleleri birleştirmek ve kendi resimlerini sosyal anlatıya entegre etmek, genç öğrencilerin katılımını ve kavrayışını daha da artırır. Bu görsel unsur özellikle çocukların hikayelerde tasvir edilen senaryoları görselleştirmelerine ve anlamalarına yardımcı olmaya çalışırken önemlidir.

Ayrıca sosyal öykü örneklerinin rolü de göz ardı edilmemelidir. Etkili hikaye anlatma tekniklerini ve bir çocuğun rehber olarak kullanabileceği temel unsurların entegrasyonunu gösteren bir ilham ve rehberlik kaynağı olarak hizmet ederler. Öğretmenler, bu örnekleri değerli öğretim araçları olarak kullanarak öğrencilere çeşitli durumların karmaşıklıkları konusunda rehberlik etme konusunda iyi donanıma sahiptir. Eğitimciler, doğru dili seçerek ve sosyal anlatıyı uygun şekilde yapılandırarak, öğrencileri insan etkileşimlerinin karmaşıklıkları konusunda ustalıkla yönlendirebilir ve onların duygusal gelişimlerine katkıda bulunabilir.

Etkinlik Fikirleri

İlkokul Düzeyi: Sanat ve Dil Sanatları

Önerilen bu sınıf etkinliğinde, çocuklara özel olarak tasarlanmış bir çalışma sayfası seçmelerini sağlayarak başlayın. Onları, kendilerine uygun bir hikaye ya da mücadele edebilecekleri bir durum bulana kadar çeşitli seçenekleri keşfetmeye teşvik edin. Seçimlerini yaptıktan sonra, kendi yaratıcı illüstrasyonlarını hazırlayarak veya hikayenin temasına uygun görseller bularak yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları için onlara rehberlik edin. Bu sanatsal çaba sayesinde öğrenciler sadece çocuklara yönelik sosyal hikayeler dünyasını keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda görsel ifade becerilerinden de yararlanıyorlar. Süreç boyunca, karmaşık sosyal durumların ve duyguların anlaşılmasını geliştirmede görsellerin güçlü rolü hakkında bir tartışma geliştirin; bu, her yaştan insan için hayati önem taşıyan bir beceridir. Son adım olarak öğrencilere gururla sınıfa sunum yapma fırsatı verin.

Ortaokul Düzeyi: Sağlık Eğitimi

Etkinlik: Kişisel Sosyal Hikayeler Yazmak

Öğrencilere ergenlerin karşılaştığı ortak zorluklarla ilgili ücretsiz sosyal hikaye şablonları sağlayın. Başa çıkma stratejilerine ve uygun davranışlara odaklanarak şablonları kullanarak kendi sosyal anlatılarını hazırlayacaklarını açıklayın. Çocukların ikili veya küçük gruplar halinde bu stratejileri gerçek hayatta nasıl uygulayacaklarını tartışmalarını sağlayın.

Lise Düzeyi: Psikoloji

Etkinlik: Sosyal Hikayeler Atölyesi

Sınıfı çiftlere veya küçük gruplara ayırın. Her gruba lise hayatıyla ilgili farklı bir sosyal durum veya senaryo verin. Onlara bu senaryo için açıklayıcı cümleler ve bakış açısı gibi unsurları içeren bir sosyal hikaye oluşturmalarını söyleyin. Her grup kendi hikâyesini sınıfa sunar, ardından hikâyede vurgulanan stratejiler ve beceriler üzerine bir tartışma yapılır.

Özel Eğitim Sınıfı: Yaşam Becerileri

Etkinlik: Kişiselleştirilmiş Sosyal Anlatılar Yaratmak

Öğrencilerle bireysel olarak veya küçük gruplar halinde çalışın. Özel sosyal becerilerine ve yaşam becerileri hedeflerine odaklanın. Benzersiz zorluklara ve hedeflere hitap eden kişiselleştirilmiş hikayeler oluşturmak için boş şablonlar kullanın. Hikayeleri ilişkilendirilebilir ve ilgi çekici hale getirmek için kendi resimlerini ekleyin.

Dil Sanatları: Yazma Atölyesi

Etkinlik: Sosyal Hikayeler Yazmak

Duygusal zeka ve iletişim öğretiminin amacını ve etkilerini tartışın. Çocuklara ortak bir sosyal durum veya duygusal zorluk seçmelerini sağlayın. Onlara bu zorlukla karşı karşıya kalan birinin bakış açısından bir sosyal hikaye yazmalarını öğretin. Çocuklar daha sonra hikayelerini paylaşacak ve empati ve anlayışı geliştirmek için geri bildirimde bulunacaklardır.

Okul Danışmanlığı: Sosyal Beceri Grubu

Etkinlik: Sosyal Hikayelerle Rol Oynama

İlgili birkaç durumu seçin veya grubun ihtiyaçlarına göre yenilerini oluşturun. Önemli çıkarımları tartışarak grup halinde okuyun. Öğrencileri hikayelerdeki senaryoları canlandıracakları rol yapma etkinliklerine dahil edin. Uygun davranışları uygulamalarına, baş etme stratejilerini uygulamalarına ve farklı bakış açılarını anlamalarına rehberlik edin.

Bu aktivite önerileri, öğrencilerin anlamalarını, başa çıkma stratejilerini ve uygun davranışlarını geliştirirken dinamik ve etkileşimli yollarla öğrencilerin ilgisini çekmek için sağlanan anahtar kelimeleri ve cümleleri entegre eder.

Sosyal Hikayeler Şablonu Oluşturma İpuçları

 1. İlgili Bir Konu Seçin: Sosyal hikayeler şablonunuzda ele almak istediğiniz belirli bir sosyal durum veya senaryoyu seçin. Hikayeyi kendisi için oluşturduğunuz kişinin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurun.
 2. Temel Unsurları Belirleyin: Durumu temel bileşenlerine ayırın. İlgili duyguları, olası tepkileri ve vurgulamak istediğiniz istenen davranışı göz önünde bulundurun.
 3. Açıklayıcı Cümleler Yazın: Durumu gerçekçi bir şekilde tanımlayan açık ve kısa cümleler oluşturun. Bireyin kolayca anlayabileceği bir dil kullanın.
 4. Perspektifi Birleştirin: İlgili kişilerin duygularına ve bakış açılarına dair içgörü sunan cümleler ekleyin. Bu, bireyin başkalarının bakış açılarını anlamasına yardımcı olur.
 5. Direktif Sağlayın: Belirli bir durumda nasıl uygun şekilde yanıt verileceği konusunda rehberlik sunun. Bireyin öğrenmesini istediğiniz belirli eylemleri veya davranışları ana hatlarıyla belirtin.
 6. Kontrol Cümleleri Ekleyin: Bireye, durum veya tepkileri üzerinde kontrol uygulayabileceği yollar önererek onu güçlendiren cümleler ekleyin.
 7. Olumlu İfadeleri Dahil Edin: Bireyin güvenini artırmak ve istenen davranışın uygulanmasını teşvik etmek için olumlu ve güven verici ifadeleri entegre edin.
 8. Görsellerden Faydalanın: Bir çalışma sayfası oluşturuyorsanız, senaryoyu tasvir eden ilgili görselleri veya çizimleri ekleyin. Görseller, özellikle görsel olarak öğrenenler için anlayışı geliştirir.
 9. Kişiselleştirin: Şablonu bireyin tercihlerine, dil yeteneklerine ve benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın. Bu kişiselleştirme etkileşimi ve anlayışı artırır.

Daha Fazla Storyboardthat Kaynağı ve Ücretsiz Basılabilirler

Öğretmenler, öğrencilerin karmaşık sosyal etkileşimleri anlamalarını ve temel yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlamak için yazdırılabilir sosyal öyküler çalışma sayfalarını etkileşimli kaynaklar olarak kullanabilir. Storyboardthat, kendi şablonlarınızı oluşturma ve kullanma fırsatı sunar.


Sosyal Hikayeler Şablonu Nasıl Yapılır?

1

Hazır Şablonlardan Birini Seçin

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok şablonumuz var. İlham almak için örneğimize bir göz atın!

2

“Şablonu Kopyala”ya tıklayın

Bunu yaptığınızda, storyboard oluşturucuya yönlendirileceksiniz.

3

Çalışma Sayfanıza Bir Ad Verin!

Gelecekte kolayca bulabilmeniz için konuyla ilgili bir şey olarak adlandırdığınızdan emin olun.

4

Çalışma Sayfanızı Düzenleyin

Yönlendirmeleri, belirli görüntüleri ekleyeceğiniz ve istediğiniz estetik değişiklikleri yapacağınız yer burasıdır. Seçenekler sonsuzdur!

5

"Kaydet ve Çık"ı tıklayın

İşiniz bittiğinde, film şeridinizden çıkmak için sağ alt köşedeki bu düğmeyi tıklayın.

6

Sonraki Adımlar

Buradan yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, bir ödeve ekleyebilir ve dijital olarak kullanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!Mutlu Yaratmalar!


Sosyal Hikayeler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal hikayeler nasıl çalışır?

Karmaşık sosyal senaryoları açık ve kısa anlatımlara bölerek çalışırlar. Bireylerin ne bekleyeceklerini, uygun davranışları ve potansiyel sonuçları daha iyi anlamalarını sağlar, böylece sosyal becerileri geliştirir ve kaygıyı azaltır.

Kendi sosyal hikayelerimi oluşturabilir miyim?

Sosyal hikaye şablonlarının ve bol miktardaki kaynakların kullanılabilirliği sayesinde, belirli durumlara ve kişilere göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş sosyal hikayeler oluşturabilirsiniz.

Sosyal hikayeler ne sıklıkla kullanılmalı?

Kullanım sıklığı bireyin ihtiyacına bağlıdır. Bazı kişiler öğrenmeyi güçlendirmek için düzenli olarak maruz kalmaktan faydalanırken, diğerleri buna daha az ihtiyaç duyabilir.

Tüm Çalışma Sayfası Şablonlarını Görüntüle !
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/oluştur/sosyal-hikayeler-şablonlar
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.