İngiliz Edebi Hareketler - Dönemin Özellikleri
Güncelleme: 4/28/2017
İngiliz Edebi Hareketler - Dönemin Özellikleri
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Protag Antag Lesson Plans

İngiliz Edebi Hareketler

Rebecca Ray Tarafından Ders Planları

As the world around us changes, so does the way that we see the world, and express that vision. Literature, arts, and philosophy evolve to mirror their historic and social context. An appreciation of literature is grounded by an understanding of the work’s context. Looking at the literary movements helps students articulate the common approach and ideas of each movement and time period. It is important for students of British Literature to understand the author and characters’ attitudes. Connecting a piece of writing to the ideologies of its time is an significant component in this task.


İngiliz Edebi Hareketler

Öykü Açıklama

İngiliz Edebi Hareket Dönemlerinin Özellikleri - Anglo-Sakson / Eski İngilizce

Öykü Penceresi Metni

  • BRİTANYA EDEBİ HAREKETLERİ
  • Anglo-Sakson / Eski İngilizce
  • AYARI
  • EVLER
  • İNSANLAR
  • TEKNOLOJİ / İLERLEMELER
  • Anglo-Sakson ayarları, Roma döneminin etrafında toplanmış ve kaleler, malikâneler ve güçlendirilmiş burhlar ile Anglo-Sakson krallıklarının kurulmasını izliyor.
  • Soylular tipik olarak malikâttan kaleye kadar taş evlerde yaşıyordu. Serfler veya köylüler tipik olarak taş ya da ahşaptan yapılan küçük sazlık evlerinde yaşıyorlardı.
  • Bu insanlar Norveçli, Germenli ve Fransız kökenlilerdi. Erkekler genelde büyük ve güçlü olmakla ve kadınları güzelleştirmişti.
  • Anglo-Saksonlar, Avrupa anakarasına ulaşabilmek için İngiliz kanalını gezmek zorunda kaldıklarında, gelişmiş denizciler oldu.