Freak the Mighty Film Posteri

Freak the Mighty Film Posteri
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:


Mighty Freak

Öykü Açıklama

Bir film afişi oluşturmak, öğrencilerin bir hikayenin ana temalarını ve atmosferini ne kadar iyi anladıklarını göstermelerinin eğlenceli bir yoludur. Görüntü seçimi ve hatta slogan bile kitap ve bıraktığı izlenim hakkında güçlü bir açıklama yapabilir. Posterler basılabilir ve sınıfa asılabilir ve hatta sınıfta film uyarlamasını izlemekle çakışabilir!

Öykü Penceresi Metni

  • Freak the Mighty
  • The thrilling adventures of Max and Kevin are brought to the big screen in this moving adaptation of Rodman Philbrick's award winning novel!
  • Freak the Mighty
  • 
  • "Freak the Mighty is a heart-warming story of friendship. It is full of suspense and surprises that are sure to thrill viewers of all ages!" - Movie Reviews Daily
20 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu
Storyboard That Aile Storyboard