Su Parçacıkları

Su Parçacıkları
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Sera Gazları Ders Planları

Storyboard That ile Bilimde Modelleme

Oliver Smith Tarafından

Modelleme, bir şeyin ne olduğu ve neden olduğu konusunda kendi anlayışımızı oluşturmamızı sağlar. Kavramsal modeller paylaşılır ve açık temsiller veya fenomenlerin analojileridir ve bilim adamları tarafından çevremizdeki dünyayı anlamalarına yardımcı olmak için kullanılır. Modeller bilimin her alanında kullanılmaktadır ve zihinsel kavramların dış versiyonlarını sunmaktadır. Modeller mükemmel bir temsil değildir; başkalarını görmezden gelirken belli bölgeleri vurgulayan bir sistemin basitleştirilmiş bir versiyonudur.
Maddenin Halleri Ders Planları

Maddenin Halleri

Oliver Smith Tarafından

Mesele evrenimizde yer kaplayan herhangi bir şeydir; Maddeden yapılmıştır ve daima onunla çevreleniriz. Tüm madde, periyodik tabloda düzenlenen atom denilen küçük parçacıklardan yapılmıştır. Bu parçacıkların düzenlenmesi, maddenin içinde bulunduğu "durumu" belirler; yani, nesnenin katı mı, sıvı mı yoksa gaz mı olduğu. Aşağıdaki aktiviteler öğrencilere maddenin özelliklerini ve parçacıkların her bir durumda nasıl düzenlendiğini tanıtır.


Maddenin Halleri

Öykü Açıklama

Durum değişiklikleriyle Su Partikülünün Hikayesi

Öykü Penceresi Metni

 • Katı hal
 • Sıvı hal
 • Katı ve Sıvı Karışık
 • Erime
 • Buharlaşma
 • Gaz Devlet
 • Çok sıcak bir gün ve Alan buzlu bir bardak su içmek istiyor. Biraz buz almak için dondurucuya gider.
 • Sonra biraz soğuk su almak için musluğa gider
 • Buzu suyun içine koyuyor.
 • Birkaç yudum aldıktan sonra camı pencerenin güneş altında bırakır. Mutfağı soğutmaya çalışmak için pencereyi açıyor.
 • Güneş'ten gelen ısı suyunu ısıtır.
 • Alan geri geldiğinde bardağı tamamen boşaldı!
 • Buharlaştık! Uçuyoruz!
 • Bu su parçacıkları katı haldedir. Aralarında çok güçlü bağlar var. Harekete geçememek biraz sıkıcı oluyor.
 • Sıvı haldeki su partikülleri katı halden daha serbesttir. Hareket edebilmeleri için daha fazla enerjileri var, ancak yine de oldukça dolu.
 • Buz küpünü suyun içine koyduğunuzda iki durum var: katı ve sıvı. Sıvı haldeki parçacıklar birbirine yakın, ancak rasgele düzenlenmişlerdir. Katı haldeki parçacıklar düzenli bir biçimde fakat aynı zamanda birbirine daha yakınlar.
 • Suyun ısınmasıyla buz küpündeki tüm parçacıklar daha fazla enerji alır ve sıvı olurlar. Artık birbirlerine dolaşmaya başlayabilirler, ancak yine de çok yakındırlar.
 • Su ısındıkça, suyun sıcaklığı kaynama noktasının çok altında olmasına rağmen, parçacıkların bir kısmı buharlaşmaya başlar.
 • Tüm su partikülleri buharlaştı ve dışarıda uçuyor!
20 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu
Storyboard That Aile Storyboard