Zorbalık Kelime
Güncelleme: 8/11/2017
Zorbalık Kelime
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Anti-Bullying Activities and Lesson Plan

Zorbalıkla Mücadele Faaliyetleri

Patrick Healey Tarafından Ders Planları

Her yıl beş öğrenciden biri bir şekilde, şekilde veya şekilde zorbalıktır. Zorbalığın mağdur üzerindeki etkisi büyüktür ve genellikle artan endişe, depresyon ve ilgi kaybına neden olur. Bu etkiler genellikle genç yaşlarda ve yetişkinlikte devam eder. Bu konuda öğrencilerinizle konuşmak zorunludur ve bu etkinlikler ve senaryolar yardımcı olacaktır.


Zorbalık Önleme Faaliyetleri

Öykü Açıklama

Zorbalık Kelime

Öykü Penceresi Metni

 • F
 • SÖZLÜ ZORBALIK
 • CYBERBULLYİNG
 • Sözlü zorbalık, kendilerine zarar vermek amacıyla bir şahsa veya gruba yöneltilen kelimeleri kullanır.
 • Jim, Bayan Smith'in testini geçememek için aptal olmalısın!
 • B
 • Siber zorbalık, başkalarına zarar vermek için medya kanallarını veya cihazları kullanıyor.
 • Jim, ezst testine bu yıl BOMBED!#stoooppid
 • SOSYAL ZORBALIK
 • Git, kaybedenin masasına otur.
 • ZORBALIK KELİME BİLGİSİ
 • GÖZDAĞI
 • Otobüsten inene kadar bekle!
 • Sosyal zorbalık, bir kişinin veya grubun önünde bulunan bir kişiye saldırmayı içerir.
 • Göz korkutması, kurban için korku ya da endişe yaratıyor.