Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/критичен-анализ-лист

Персонализирайте Шаблони на Работни Листове за Критичен Анализ


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!


Какво е есе за критичен анализ?

Това е академична задача, която изисква анализ на текст и оценка на неговата ефективност. Това изисква излизане отвъд повърхностното ниво и задълбочаване в смисъла и значението на текста.

Един полезен ресурс за начинаещите в този тип писане е работен лист или шаблон за критично писане. Тези работни листове често включват примерен план на хартия и подкани, които да помогнат на писателя да развие своята теза, да идентифицира основните точки и да организира есето си ефективно. Някои онлайн инструменти дори предлагат създател на есета за критичен анализ, който може да генерира основен шаблон за есе въз основа на избраната от писателя тема или литературно произведение. Важно е обаче да имате предвид, че тези есета не трябва да бъдат просто резюмета на произведение и все още се нуждаете от критични умения за писане на есета, за да предложите оригинални идеи и прозрения за анализираното произведение. За да генерират идеи за есе за критичен анализ, писателите могат да обмислят изследване на теми, развитие на героите, символика или други литературни елементи в творбата. Като обмислят внимателно тези елементи, писателите могат да разработят завладяващо и обмислено критично есе, което се ангажира с произведение на по-дълбоко ниво. Освен това безплатни шаблони за критичен анализ могат да бъдат намерени онлайн и използвани като примери за насочване на процеса на писане.

Преди да напишете своето есе за критичен анализ, важно е да разберете ключовите компоненти, които трябва да бъдат включени. Те включват:

 1. Теза: Тезата е основният аргумент или точка, която ще бъде изложена в есето. То трябва да е ясно и кратко и да предоставя пътна карта за останалата част от есето.
 2. Основни точки: Основните точки са идеите и аргументите, които подкрепят основния аргумент. Те трябва да бъдат организирани логично и представени по начин, който е лесен за проследяване от читателя.
 3. Анализ: Това е сърцето на есето. Тук ще бъде предоставена подробна оценка на текста и подкрепа на основните точки с доказателства и примери.
 4. Литературен анализ: Когато анализирате литературно произведение, е важно да включите литературен анализ. Това включва анализ на структурата, езика и темите на текста.

Схема за есе за анализ

С добро разбиране на ключовите компоненти на есето за критичен анализ може да се създаде схема на хартия за критичен анализ. Това ще помогне есето да бъде добре структурирано и последователно. Ето примерен план:

Въведение

 • Кука
 • Обща информация
 • Теза

Основна точка 1

 • Подкрепящи доказателства
 • Анализ

Основна точка 2

 • Подкрепящи доказателства
 • Анализ

Основна точка 3

 • Подкрепящи доказателства
 • Анализ

Литературен анализ (ако е приложимо)

 • Структура
 • език
 • Теми

Заключение

 • Обобщение на основните точки
 • Преформулирайте тезата
 • Последни мисли

Един полезен ресурс за начинаещите в критичния анализ е шаблон за критичен анализ. Тези работни листове често включват схема на хартия с критичен анализ и подсказки, които да помогнат на писателя да развие основната си идея, да обясни основните точки и да организира ефективно писането си. Някои онлайн инструменти дори предлагат създател на есета за критичен анализ, който може да генерира основен шаблон за анализ на есе въз основа на избраната от писателя тема или литературно произведение.

Какво представлява работен лист за есе за критичен анализ?

Работният лист за критичен анализ помага да подготвите вашия клас за документ във формален стил по тяхната тема, като очертавате техните идеи и текстови доказателства. Документите за критичен анализ изискват от децата да анализират 1-2 конкретни теми в текст от критична гледна точка и да оценят въздействието на тази тема върху произведението като цяло, както и ефективността на автора при изразяването на тази тема в цялото произведение.

Въпреки това е важно да се има предвид, че есетата за критичен анализ не трябва да бъдат просто резюмета на произведение; по-скоро те трябва да предлагат оригинални идеи и прозрения за анализираната работа. За да генерират идеи за критичен анализ, писателите могат да обмислят изследване на познати теми, развитие на героите, символика или други литературни елементи в творбата. Като обмислят внимателно тези елементи, писателите могат да разработят завладяващо и обмислено критично произведение, което се ангажира с произведение на по-дълбоко ниво. Освен това безплатни есета за критичен анализ могат да бъдат намерени онлайн и използвани като примери за насочване на процеса на писане.

Защо са важни и как се използват най-добре?

В доклад за критичен анализ студентите трябва да се съсредоточат върху 1-2 конкретни теми от текст и да определят какво е посланието или тезата на автора по отношение на тази тема, след което да аргументират ефективността на това послание или теза. Работен лист за критичен анализ помага на учениците да организират своите идеи и аргументи с текстови доказателства. Когато започнат да пишат документите си, ще имат всичко необходимо.

Създаване на примерен работен лист за есе за критичен анализ

 1. Определете фокуса на работния лист: Първата стъпка в създаването на примерен работен лист за критичен анализ е да определите фокуса на работния лист. Решете какъв текст, историческо събитие или друга тема ще се използва за анализ на работния лист.
 2. Идентифицирайте ключовите компоненти на анализа: Избройте ключовите компоненти на критичния анализ, които работният лист ще покрие. Те могат да включват идентифициране на автора и заглавието на анализираната творба, обобщаване на основните идеи и теми, идентифициране на ключови литературни средства, анализиране на текста в детайли и извеждане на заключения въз основа на анализа.
 3. Създайте шаблон: Създайте шаблон за работния лист, който включва секции за всеки от ключовите компоненти, идентифицирани в стъпка втора. Това ще помогне на обучаващите се да напътстват през процеса и ще гарантира, че покриват всички необходими компоненти.
 4. Включете подкани и въпроси: Включете подкани и въпроси в работния лист, които водят учениците през всеки раздел на работния лист. Тези подкани и въпроси могат да помогнат да се съсредоточите върху ключови идеи и да насърчите критичното мислене.
 5. Осигурете място за отговорите на учениците: Осигурете достатъчно място за децата да отговорят на всеки раздел от работния лист. Това ще им позволи да организират своите мисли и идеи, докато работят.
 6. Помислете за разграничаване: Помислете как можете да разграничите работния лист за тези с различни нива на способности. Може да предоставите начални изречения или графични организатори, за да подпомогнете затруднените учащи се, или да предизвикате напреднали ученици да анализират текста по-задълбочено.
 7. Тествайте работния лист: Тествайте работния лист с малка група ученици, за да сте сигурни, че е ефективен и отговаря на нуждите на вашите ученици. Направете ревизии, ако е необходимо, въз основа на обратна връзка от ученици и други преподаватели.

Как да Направите Работен Лист за Критичен Анализ

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Още повече Storyboard That ресурси и безплатни разпечаткиЧестито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Работни Листове за Критичен Анализ

Кои са някои често срещани въпроси или подкани, включени в работния лист за критичен анализ?

Често срещаните въпроси или подкани, включени в тези работни листове, може да включват неща като идентифициране на основната тема или послание на произведението, предлагане на идеи за есе, анализиране на развитието на героите или символиката или оценка на цялостната ефективност на произведението.

Как работните листове за критичен анализ могат да помогнат на учениците да подобрят уменията си за писане?

Използвайки работни листове за критичен анализ, учениците могат да развият способността си да идентифицират литературни елементи, да ги анализират и тълкуват и да изразяват своите мисли и мнения за произведението по ясен и организиран начин. Тези умения са от решаващо значение за писане на ефективни есета за литературен анализ и за развиване на силни умения за критично мислене в по-широк план.

Могат ли работните листове за критичен анализ да бъдат модифицирани за различни нива на клас или нива на умения?

Да, тези примерни работни листове могат да бъдат модифицирани, за да отговорят на нуждите на различни нива на клас или нива на умения. Например работен лист за по-малки ученици може да включва по-прости указания или да се фокусира върху по-основни литературни елементи, докато работен лист за по-големи ученици може да включва по-сложни указания или да изисква по-задълбочен анализ.

Кои са някои ефективни стратегии за това как да напишете критичен анализ, който да се откроява и да привлича вниманието на читателя?

Ефективните стратегии за писане на критичен анализ включват внимателно анализиране на работата, разработване на ясна теза, използване на доказателства от работата и външни източници, организиране на анализа по ясен и лесен за следване начин, използване на ефективни преходи, избягване на сложен език или жаргон и ангажиране на интереса на читателя от самото начало. Чрез комбиниране на тези стратегии може да се разработи добре проучен, организиран и ангажиращ критичен анализ с уникална и проницателна гледна точка по темата.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/критичен-анализ-лист
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ