https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/метеорологични-работни-листове

Персонализирайте Работни Листове за Времето


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!weather-example

Какво представляват метеорологичните работни листове?

Обучението на младите умове за сложността на времето и климата може да бъде предизвикателна задача. Времето, основен аспект на нашата околна среда, обхваща широк набор от понятия, които могат да бъдат едновременно завладяващи и абстрактни за младежите. Преподавателите обаче имат мощен инструмент на свое разположение, за да направят това учебно изживяване интерактивно, ангажиращо и разбираемо: работни листове. Те се грижат за различни възрастови групи, от предучилищна възраст до детска градина и след това, като предоставят структуриран начин за въвеждане и изследване на теми, свързани с времето.

Предимства на работните листове за времето

Тези брошури са нещо повече от листчета хартия; те са мостове, които свързват царството на науката за времето с младите, нетърпеливи умове. За учениците от детската градина и предучилищната възраст те служат като портал за научаване на различни типове време и условия, включително магията на дъжда, топлината на слънцето и мистериите на облаците. С цветни илюстрации и прост език тези работни листове предлагат увлекателна среда, в която децата се учат да свързват правилните термини с метеорологичните явления.

Едно от основните предимства на тези работни листове е способността им да насърчават уменията за критично мислене. Чрез съпоставяне на работни листове за времето за детска градина децата се учат да наблюдават, прогнозират и определят модели. Тази ранна експозиция поставя основата за по-напреднали теми, като например прогнозиране на времето. Работни листове като тези насърчават учениците да прилагат знанията си и да правят обосновани предположения за предстоящото време въз основа на наблюдавани данни и модели.

Интегриране на работни листове за времето в различни предмети

Времето не се ограничава само до науката; това е неразделна част от нашата среда, която засяга различни аспекти от живота ни. Работните листове се възползват от този мултидисциплинарен характер, като включват елементи от география, математика и обучение по безопасност. Работните листове по математика за времето учат учениците да измерват температурата, да проследяват промените във времето и дори да проектират проста прогноза, използвайки основни математически умения. Междувременно дискусиите за бури и други екстремни условия насърчават информираността за безопасността и дават възможност на учениците да вземат информирани решения при различни тежки условия. Работните листове за времето освобождават време в клас за интерактивни дискусии, практически експерименти и увлекателни дейности, които задълбочават разбирането на учениците за метеорологията и нейното въздействие върху нашия свят.

Идеи за работен лист за времето

Ниво предучилищна и детска градина

 • Weather Match-Up (Matching Activity): Ангажирайте децата в предучилищна възраст с работни листове за времето за предучилищна възраст, включващи цветни изображения на слънчеви, дъждовни, снежни и ветровити дни. Накарайте ги да съпоставят всяко изображение със съответния етикет с дума.

 • Сортиране на сезоните (Дейност за категоризиране): Въведете концепцията за сезоните. Осигурете изображения, изобразяващи дейности или облекло за всеки сезон, и помолете децата в предучилищна възраст да ги сортират по съответния начин.

 • Колаж (изкуство и учебна дейност): Комбинирайте изкуство и учене, като използвате работни листове за отпечатване на времето. Дайте на децата в предучилищна възраст различни материали за занаяти като памучни топки (за облаци), строителна хартия и стикери. Помолете ги да създадат колаж, като изберат елементи, които представляват различни условия.

Начално ниво (1-ви - 3-ти клас)

 • Изследване на инструменти: Представете основни инструменти като термометър, дъждомер и ветропоказател, като използвате работни листове за интерактивни инструменти за времето. Предоставете изображения и описания и накарайте учениците да съпоставят всеки инструмент с неговата функция. Чрез работни листове с практически инструменти децата придобиват практическо разбиране за това как тези инструменти се използват за измерване и анализ на различни атмосферни условия.

 • Какво е времето? (Дейност по прогнозиране): Насърчавайте уменията за прогнозиране и прогнозиране с работни листове за времето по природни науки за ученици от начален етап. Покажете на децата изображения на различни състояния и ги помолете да предвидят кое състояние може да възникне в определен ден въз основа на дадените улики или информация.

Средно ниво (4-ти - 6-ти клас)

 • Карта на климатичните зони: Комбинирайте география и наука, като използвате работни листове за времето и климата. Предоставете карта на света и маркирайте различни климатични зони. Накарайте учениците да оцветят всяка зона според общите климатични характеристики.

 • Диаграма на Venn за времето срещу климата (сравнителна дейност): Насърчавайте критичното мислене с работни листове „какво е времето“, които включват диаграма на Venn. Накарайте обучаемите да сравнят „Времето“ и „Климат“ със съвпадащи дейности, като изброят характеристики, специфични за всеки термин и попълнят припокриващата се област със споделени черти.

 • Сценарий за екстремни метеорологични условия (дейност за критично мислене): Подтикнете към критично мислене и осведоменост за безопасността с помощта на работни листове за екстремни метеорологични условия. Представете измислен екстремен сценарий (напр. приближаващ ураган). Накарайте ги да нарисуват рисунка или да напишат кратък параграф за това какви мерки за безопасност биха предприели в подобна ситуация.

 • Контролен списък за безопасност (Дейност по безопасност): Интегрирайте мерките за безопасност в работни листове за безопасност при метеорологични условия. Осигурете контролен списък с елементи за различни извънредни ситуации (напр. торнадо, гръмотевична буря). Помолете класа да идентифицира кои предмети ще са им необходими, за да останат в безопасност.

Стъпки за създаване на работен лист за времето

 1. Изберете ниво на клас и фокус: Изберете ниво на клас (предучилищна, детска градина, начално) и фокус (време и климат, инструменти, прогнозиране, екстремно време) за вашия работен лист.

 2. Определете целите: Ясно очертайте целите, които искате да постигнете с работния лист. Например, ако създавате безплатен работен лист за времето за детска градина за печат, вашите цели може да включват да помогнете на учениците да идентифицират различни типове време и да разберат основните термини.

 3. Проектирайте ангажиращо съдържание: Създавайте завладяващо съдържание, което отговаря на вашите цели. Използвайте живи визуализации, интерактивни функции като съвпадащи работни листове и включете ключови думи като безопасност и какво е времето, за да покриете различни аспекти.

 4. Включете практически дейности: Интегрирайте практически дейности, свързани с избраната тема. Например, ако проектирате работни листове по математика за времето, включете дейности, при които класът може да измерва и проследява температурните промени с помощта на основен модел на термометър.

 5. Включете визуални помощни средства и ресурси: Подобрете работния лист с визуални помощни средства като диаграми на метеорологични инструменти, снимки на облаци или илюстрации на сериозни събития. Ако е подходящо, дайте връзки към онлайн ресурси, където децата могат да изследват повече за времето. Работните листове за тежки метеорологични условия могат да осигурят на обучаемите основни знания и мерки за безопасност, за да се ориентират в предизвикателни условия, като гарантират, че са добре подготвени и информирани пред природни опасности.

 6. Преглед и адаптивност: Прегледайте попълнения работен лист, за да се уверите, че той ефективно отговаря на целите и е ангажиращ. Помислете за адаптивност за различни нива на обучение. Ако създавате работни листове за времето за печат, уверете се, че оформлението и дизайнът са ясни и достъпни.

Създаването на работни листове предлага ценна възможност да направите ученето приятно и образователно за учениците. Независимо дали чрез работни листове за времето за печат или по-интерактивни формати, тези ресурси могат да помогнат на учителите да предадат сложни концепции по достъпен и увлекателен начин.

Още Storyboard That ресурси и безплатни разпечаткиКак да си Направим Работен Лист за Времето

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често задавани въпроси относно работни листове за времето

Могат ли работните листове за времето да се използват за междудисциплинарно обучение?

Абсолютно. Това е мултидисциплинарна тема, която може да бъде интегрирана в предмети като наука, география, математика и дори езикови изкуства. Работните листове за времето могат да включват елементи от тези различни предмети, обогатявайки учебния опит.

Какви видове дейности се срещат често в работните листове за времето?

Тези работни листове често включват дейности като съпоставяне на термини, свързани с времето, етикетиране на инструменти за времето, анализиране на данни, прогнозиране на модели и провеждане на прости експерименти, свързани с метеорологични явления.

Има ли метеорологични работни листове, които се занимават с безопасността по време на екстремни метеорологични явления?

Да, много работни листове се фокусират върху мерките за безопасност по време на екстремни метеорологични явления като бури, урагани, торнадо и наводнения. Тези работни листове обучават децата как да останат в безопасност и подготвени в такива ситуации.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/метеорологични-работни-листове
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ