Търсене
  • Търсене
  • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/inferencing-листове

Персонализиране на Шаблони за Извеждане


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!


Какво е извод и какво представляват работните листове за изводи?

Уменията за извод са от решаващо значение за разбирането при четене, критичното мислене и решаването на проблеми. Това включва използване на предишни познания и контекстни улики, за да се направят заключения относно това, което не е изрично посочено в даден текст. Правенето на изводи е сложен познавателен процес, който изисква практика и насоки. За щастие има много работни листове за изводи, дейности и графични организатори, достъпни онлайн, които могат да помогнат на учениците да подобрят своите умения за изводи. Работният лист за изводи обикновено изисква от учениците да разгледат ситуация или пасаж и да определят значението, което не е изрично заявено. Студентите черпят от собствения си опит и това, което вече знаят, за да стигнат до разумно заключение. Заключението може да не е изрично посочено в текста.

Използване на работни листове за изводи в класната стая

В днешния разнообразен и динамичен образователен пейзаж работните листове за изводи се очертаха като основен инструмент за подобряване на способностите за четене с разбиране на учениците в различни нива на клас. Тези работни листове, които могат да варират от работни листове с изводи за начални ученици до работни листове с изводи за по-напреднали на ниво гимназия, са предназначени да изострят способността на детето да прави изводи. Като представят на децата улики и подробности в текст, тези ресурси ги насърчават да използват своите основни знания и доказателства от материала за четене, за да определят и правят заключения. Учителите откриват, че съставянето на работни листове за изводи е безценно за преподаването на това критично умение. Те подкрепят и учат младите читатели не само да четат редовете, но и да четат между тях, като по този начин подобряват цялостното им разбиране и практика на умозаключение. С работни листове за извод учителите в средното училище могат да предложат по-сложни примери и да насърчат учениците да обяснят мисловния си процес. Независимо дали става въпрос за безплатни работни листове за изводи или файл с персонализирани упражнения, тези ресурси спестяват време на учителите и предоставят последователни възможности за практика на учениците. Способността за правене на изводи е от решаващо значение не само при четене, но и при писане и тези работни листове са доказателство за многостранното приложение на това умение в различни образователни контексти.

Надграждайки тази основа, разнообразието от налични работни листове за изводи се грижи за широк спектър от етапи на обучение, от начални ученици до тези в средното образование. Работните листове за изводи за средно и средно училище често включват по-нюансирани доказателства и улики, предизвиквайки по-големите ученици да навлязат по-дълбоко в текстовете. Тези работни листове не само подобряват уменията за четене, но също така укрепват способностите за писане, тъй като учениците се научават да включват фини намеци и непреки детайли в собствените си композиции. Безплатните работни листове за изводи за печат са благодат за преподавателите, позволявайки им лесен достъп и запазване на тези ценни ресурси. Тези материали подпомагат учителите, като осигуряват структурирана практика в класната стая. Освен това изготвянето на работни листове за изводи може да бъде творческо упражнение за учителите, приспособяване на примери и упражнения към специфичните основни знания и интереси на техните деца. Независимо дали се използва в работни листове за четене на изводи или като част от по-голям план на урока, способността да се правят изводи е критично умение, което свързва разбирането при четене и аналитичното мислене. По този начин работните листове за практически изводи се превръщат в ключов инструмент в репертоара на учителите, като им позволяват ефективно да преподават и ангажират своите ученици в умение, което е от съществено значение за академичния успех.

Дейности по изводи и идеи за работни листове

Правенето на изводи е основно умение за разбиране при четене, което позволява на читателите да осмислят даден текст, като използват своите основни познания и информацията, представена в текста, за да направят логични предположения или тълкувания относно това, което не е директно заявено.

Работните листове за практикуване на изводи са полезни инструменти, достъпни за различни нива на клас, осигуряващи насочено четене и насочена практика, която е в съответствие с общите основни стандарти. Тези работни листове са полезни както за самостоятелна работа, така и за обучение в клас. Освен това повечето от тях идват с ключ за отговор, който помага на учениците да оценят сами напредъка си.

Детективска игра за заключение

Използвайте работни листове за изводи като част от игра в класната стая, където учениците стават „Детективи по изводи“. За ученици от средното училище можете да използвате работни листове за изводи за ниво на средно училище, за да създадете мистериозен сценарий, при който учениците трябва да направят изводи от дадените улики, за да разрешат случай. Тази игра прави процеса на правене на изводи интерактивен и ангажиращ.

Групово предизвикателство за работен лист

Разделете класа на малки групи и дайте на всяка група различен безплатен работен лист за изводи за печат. Всяка група работи заедно, за да попълни своя работен лист, като обсъжда и обосновава своите заключения. След приключване всяка група представя своите заключения и разсъждения пред класа. Тази дейност насърчава работата в екип и критичното мислене, а като използва безплатни работни листове за изводи, също е рентабилна.

Извеждащ графичен организатор

Графичният организатор за изводи е визуална помощ, която помага на учениците да организират мислите си и да правят връзки между текста и предишните си знания. Този тип инструмент за създаване на изводи позволява на учениците да анализират и да правят изводи от сложни текстове чрез предоставяне на ръководена практика и полезни указания. Тези графични организатори се предлагат в различни форми, включително графики, диаграми и мисловни карти. Те позволяват на учениците да видят връзките между идеи и концепции и им помагат да правят заключения и заключения.

Пример за извод

Да предположим например, че четете изречение като „Джон пристигна на партито с торта в ръка“. От това изречение можете да заключите, че Джон вероятно присъства на парти или празненство и вероятно е донесъл тортата като подарък или принос към събитието.

Учебни заключения

Когато преподавате изводи, от съществено значение е да подчертаете важността на предишните знания и правенето на заключения въз основа на доказателства. Насърчаването на учениците да задават въпроси и да правят прогнози преди и по време на четене може да им помогне да активират предишните си знания и да се ангажират активно с текста.

Ръководена практика

Осигуряването на ръководена практика също е от решаващо значение при преподаването на изводи. Учителите могат да моделират процеса на правене на изводи и да насочват учениците през процеса с скелетни въпроси и примери. Постепенното освобождаване на отговорността от учениците може да им помогне да развият необходимите умения и увереност да правят заключения самостоятелно.

Правенето на изводи е жизненоважно умение, от което учениците се нуждаят, за да успеят в училище и извън него. С ръководена практика и насърчение учениците могат да подобрят своите способности за разбиране, критично мислене и решаване на проблеми.

Как да направите извод

  1. Започнете, като прочетете внимателно текста, като обърнете внимание на детайлите и контекста.
  2. Потърсете улики в текста, които могат да ви помогнат да направите изводи. Това може да бъде всичко - от тона на писане до действията и думите на героите.
  3. Използвайте предишните си познания и опит, за да ви помогнат да установите връзки и да разберете по-добре текста. Помислете за това, което вече знаете и как то е свързано с това, което четете.
  4. Правете прогнози въз основа на уликите и информацията, които сте събрали от текста. Опитайте се да предвидите какво може да се случи след това или какво се опитва да предаде авторът.
  5. Обмислете целта и посланието на автора. Помислете защо авторът е написал текста и какво иска да съобщи на читателя.
  6. Подкрепете извода си с доказателства от текста. Потърсете конкретни примери и подробности, които подкрепят вашето заключение.
  7. Ревизирайте заключението си, ако е необходимо. Ако попаднете на нова информация, която оспорва първоначалното ви заключение, бъдете отворени за преразглеждане и коригиране на вашето заключение.

Как да Направите Работен Лист за Изводи

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Тук ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които желаете. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Още повече Storyboard That ресурси и безплатни разпечаткиЧестито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Работни Листове за Изводи

Какво е умозаключение?

Изводът е заключение или извод, който се прави въз основа на доказателства и разсъждения, а не на пряко заявена или очевидна информация. С други думи, това включва използване на това, което вече е известно или дадено, за да се направи логично предположение или тълкуване за нещо, което не е директно заявено. Правенето на изводи е важно умение за разбиране при четене, което позволява на читателите да задълбочат разбирането си на текст и да направят заключения, които може да не са изрично заявени.

Как работните листове за изводи помагат на учениците да развият своите умения за изводи?

Работните листове за изводи предоставят на учениците възможности да се упражняват да правят заключения от прочетеното. Чрез предоставяне на ръководена практика, учениците могат да се научат да използват контекстни улики, да правят прогнози и да прилагат предишните си знания, за да осмислят това, което четат. Редовната практика с работни листове за изводи може да помогне на учениците да развият навика да мислят критично и да правят заключения въз основа на доказателства. Използването на графични организатори за изводи и работни листове за печат може да помогне на учениците да организират мислите си и да приложат уменията си за изводи към различни текстове и ситуации.

Кои са някои примери за дейности по изводи, които могат да се използват в класната стая?

Има много дейности за изводи, които учителите могат да използват в класната стая, включително графични организатори, прогнозиране на резултати и правене на заключения. Графичните организатори, като диаграми на Вен и мисловни карти, могат да помогнат на учениците да организират мислите си и да направят връзки между идеите. Дейностите за прогнозиране на резултатите и извеждане на заключения изискват от учениците да използват контекстни улики и доказателства, за да направят изводи за това какво може да се случи след това или какво се случва в даден текст.

Каква е ролята на уменията за изводи в критичното мислене и решаването на проблеми?

Уменията за изводи са от решаващо значение за критичното мислене и решаването на проблеми. Когато учениците се научат да правят заключения от доказателства, те могат да прилагат това умение в много различни ситуации. Това умение е от съществено значение за решаването на проблеми, защото позволява на учениците да анализират проблем, да обмислят различни решения и да изберат най-добрия вариант въз основа на доказателства.

Как могат да се използват работни листове за изводи за подобряване на уменията за писане?

Работните листове за изводи могат да подобрят уменията за писане, като учат учениците да включват фини детайли и контекст в своето писане, което позволява на читателите да правят изводи. Тази практика насърчава учениците да пишат по-обмислено и креативно, подобрявайки цялостната им способност за писане.

Какви са някои предизвикателства, пред които могат да се изправят учениците с работните листове за изводи и как учителите могат да помогнат?

Студентите може да се затрудняват да направят изводи от ограничена информация или може да разчитат твърде много на лични предположения. Учителите могат да помогнат, като насочват учениците да се съсредоточат върху доказателствата в текста, да задават насочващи въпроси и дават примери за правене на логически изводи. Редовната практика и конструктивната обратна връзка са ключови за подпомагане на учениците да подобрят уменията си за изводи.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/inferencing-листове
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ