https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/просвещението-научната-революция/lockes-срещу-хобс

Общ Преглед на Дейността


Много от революционните политически идеи на Просвещението се развиха от основно разногласие по въпроса как трябва да се управляват хората. Това несъгласие се илюстрира най-добре от разнопосочните възгледи на британските политически мислители Джон Лок и Томас Хобс.

В тази дейност студентите ще анализират разликите между политическите възгледи на Джон Лок и Томас Хобс , представени в техните трудове. Студентите трябва да адресират следните въпроси в своя табло:

  1. Какви са естествените права?
  2. Какъв е социалният договор?
  3. Какво е предпочитаното правителство на Лок и на Хобс? Как правителството се основава на възгледа на всеки мислител за човешката природа?

Разширена активност

Студентите могат да разширят тази дейност, като намерят съвременни примери за правителства, които отразяват или локсовски подход, или хобесов подход към управлението. Тези примери могат да бъдат показани в допълнителни две клетки в долната част на тази история.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Инструкции за ученици

Създайте T диаграма, която сравнява идеалите на Джон Лок и Томас Хобс.

  1. Кликнете върху "Стартиране на заданието".
  2. В една колона определете възгледите на Лок, както са изобразени в „Естествени права“, както и предпочитаното от него правителство.
  3. В другата колона направете същото за „Левиатан“ на Хобс.
  4. Създавайте илюстрации с помощта на подходящи сцени, предмети и герои.
  5. Запазете и изпратете своя история.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 9-12

Ниво на Трудност 3 (Развиване до майсторство)

Вид на Възлагането Индивидуално или Групово

Вид Дейност: Сравнете и контрастирайте с T-диаграмата

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/просвещението-научната-революция/lockes-срещу-хобс
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.