https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/първични-и-вторични-източници/как-да-източник-а-документ

Общ Преглед на Дейността


За тази дейност студентите ще трябва да мислят като историк и да изведат документ. Полезен съвет, преди тази дейност да започне, е провеждането на класова дискусия, съсредоточена върху следния въпрос: „Как историците разкриват миналото?“ Тази дискусия ще позволи на студентите да споделят многобройни мнения, които обикновено водят до споменаване на ученик за документ, артефакт, реч, снимка и т.н.

С помощта на паяковата карта учениците ще заведат пет основни исторически въпроса към документ и ще представят своето разбиране за неговото значение . Студентите трябва да изберат исторически документ или реч, които ще служат като визуално помагало за техните абстрактни писмени отговори. Фокусът на тази задача е да накара учениците да се замислят върху въпросите, които са от съществено значение да зададат историците, преди да започнат историческото си изследване. За всеки въпрос студентите трябва да опишат защо смятат, че тези въпроси са важни за задаване. Въпросите, които трябва да се използват за тази дейност са:


  1. Кой създаде документа?
  2. Какво се случваше при създаването на документа?
  3. Кога е създаден източникът?
  4. Къде е създаден документът?
  5. Защо е създаден документът?

Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Инструкции за ученици

Създайте карта на паяка, която очертава важността на въпросите, които трябва да задавате, когато получавате документ.

  1. Кликнете върху "Стартиране на заданието".
  2. В полето за заглавие на всяка клетка въведете въпроси, свързани с кой, какво, кога, къде и защо.
  3. В описанията отговорете на въпроса.
  4. Създайте изображение за всяка клетка с подходящи сцени, герои и елементи.
  5. Запазете и изпратете своя история.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 6-12

Ниво на Трудност 3 (Развиване до майсторство)

Вид на Възлагането Индивидуално, Партньор или Група

Присвояване на Изображения
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/първични-и-вторични-източници/как-да-източник-а-документ
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.