https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/1850-те-америка/ключови-фигури
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


В тази дейност учениците ще използват график за разказване на времевата скала, за да представят основните събития, които предшестват Гражданската война. Разглеждайки нападението на Джон Браун на Harpers Ferry, изборите през 1860 г., евентуалното отделяне на Южна Каролина и бомбардировките на Fort Sumter, учениците ще разберат и анализират събитията, довели до избухването на Гражданската война. Други събития, които могат да бъдат използвани, са: решението на Дред Скот, няколко споменати по-горе закони или законодателство или изборите от 1856 г. Това ще позволи на учениците да разберат, в по-буквален смисъл, как и защо гражданската война най-накрая дойде.


За алтернатива на графиката на графиката, нека учениците да създадат плакат за времева линия, който да се включи в презентация или разходка с галерия. Можете да добавите повече от един шаблон към тази задача, за да дадете на студентите много възможности!


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Учебни инструкции

Създайте хронология с подробности за важните събития, довели до Гражданската война.

  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Добавете клетки към вашата времева линия, ако е необходимо.
  3. Избройте всеки от събитията в последователен ред.
  4. В полетата за описание опишете събитията.
  5. Създайте изображение във всяка клетка, която изобразява събитията, като използвате подходящи сцени, символи и елементи.
  6. Запазете монтажната маса и го изпратете на заданието.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Timeline
Създаване на график на важни събития и хора и обяснение на тяхното значение. Уверете се, че датите са правилни и Photos for Class са исторически точни или значими.
Опитен
33 Points
Развиваща
25 Points
Начало
17 Points
Събития и Дати
Събитията, избрани за график, са важни и важни за цялостното разбиране на времевия период. Предоставените дати са верни.
Повечето събития, избрани за времевата линия, са значителни и важни за цялостното разбиране на периода от време. Повечето от предоставените дати са верни.
Някои от събитията, избрани за времевата линия, са значителни. Възможно е да липсват събития или събития, които са без значение. Твърде много дати може да са неправилни.
Обяснения / Описания
Обясненията или описанията, предвидени за всяко събитие, са точни и дават представа за значението на събитията.
Обясненията или описанията, предоставени за всяко събитие, са предимно точни и се опитват да дадат представа за значението на събитията.
Има няколко явни неточности в обясненията или описанията на събитията. Възможно е да има малко или никакво вникване в значението на събитията, или предоставената информация може да е твърде ограничена или липсва.
Английските Конвенции
Има 0-2 грешки в правописа, граматиката и механиката.
Има 3-4 грешки в правописа, граматиката и механиката.
Има 5 или повече грешки в правописа, граматиката и механиката.

Тази Дейност е Част от Много Ръководства за Учители

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/1850-те-америка/ключови-фигури
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ