https://www.storyboardthat.com/cs/create/žebříčky-sedadel
Přizpůsobte si a Použijte Ještě Dnes!

Pokud to přiřadíte svým studentům, zkopírujte si list do svého účtu a uložte. Při vytváření úkolu jej jednoduše vyberte jako šablonu!Šablona Sezení | Tabulky Sedadel

Co je tabulka sedadel?

Je to diagram nebo vizuální znázornění, které zobrazuje uspořádání sedadel nebo přiřazených míst v místě konání, jako je divadlo, koncertní sál, učebna nebo prostor pro akce. Pomáhá organizátorům, plánovačům událostí nebo místům řídit a organizovat uspořádání sedadel pro hosty nebo účastníky. Uspořádání se může lišit v závislosti na typu akce nebo místa konání. Obvykle obsahují řádky a sloupce, přičemž každé sídlo nebo oblast je označena číslem, písmenem nebo jiným jedinečným identifikátorem. Tabulka může také označovat různé sekce nebo oblasti v rámci místa konání, jako jsou VIP sekce, prostory pro všeobecné vstupy nebo přístupná místa k sezení.

Co jsou pracovní listy s grafem sedadel?

Jsou užitečné pro učitele při správě třídy, při zapamatování jmen a při poskytování pocitu bezpečí a vlastnictví svého prostoru v místnosti. Tyto šablony vnesou zábavu a kreativitu do základního postupu ve třídě!

Typické použití tabulek sedadel

Mapy sedadel slouží k několika účelům:

 1. Organizace: Pomáhají zajistit řádný tok lidí vstupujících a opouštějících místo konání a pomáhají s řízením davu.
 2. Vstupenky a rezervace: Často se používají k přiřazení konkrétních míst držitelům vstupenek nebo k rezervaci míst pro konkrétní jednotlivce nebo skupiny.
 3. Pokyny pro hosty: Poskytují účastníkům jasnou vizuální orientaci, aby našli svá přidělená sedadla, což jim usnadňuje nalezení určených oblastí.
 4. Přístupnost: Mohou obsahovat informace o sedadlech pro vozíčkáře, vyhrazených oblastech pro osoby se zdravotním postižením nebo jiných speciálních ubytováních.
 5. Plánování akcí: Pomáhají plánovačům akcí při určování kapacity místa konání, optimalizaci využití prostoru a zajištění pohodlného zážitku pro účastníky.

Tabulky sedadel ve třídě

Rozvrhy sedadel hrají zásadní roli při vytváření dobře organizovaného prostředí ve třídě. Pomocí šablon plánů sedadel mohou učitelé přiřadit sedadla a vytvořit vizuální reprezentaci uspořádání stolu nebo stolu ve třídě. Tyto šablony umožňují přizpůsobení pomocí textových polí a barevného kódování, což usnadňuje přizpůsobení plánu. Studenti těží z přidělených míst, protože jim to poskytuje pocit bezpečí a vlastnictví vyhrazeného prostoru. Podporují také správu třídy tím, že pomáhají učitelům zapamatovat si jména studentů a usnadňují hladké přechody. Plány sedadel jsou navíc cenné pro suplující učitele, protože zajišťují kontinuitu a pomáhají udržovat zavedená očekávání ve třídě.

Jednou z klíčových výhod těchto plánů je jejich schopnost podporovat zapojení. Strategickým umístěním studentů do vzájemné blízkosti mohou učitelé podporovat vzájemné učení a kooperativní aktivity. Seskupování těch, kteří dobře spolupracují, nebo párování jednotlivců s různými silnými stránkami podporuje spolupráci a interakci, což studentům umožňuje učit se jeden od druhého a prohlubovat své porozumění probírané látce.

Umožňují také diferenciaci výuky a zajišťují uspokojení individuálních potřeb. Strategickým umístěním studentů mohou učitelé poskytovat cílenou podporu těm, kteří potřebují další pomoc, nebo mohou vyzvat ostatní tím, že je umístí do blízkosti zdrojů nebo kolegů, kteří mohou zlepšit jejich studijní zkušenost. Tento personalizovaný přístup zvyšuje zapojení studentů a podporuje pocit vlastnictví nad jejich učením.

Plány sedadel navíc usnadňují hladké přechody do třídy. Díky určenému uspořádání děti přesně vědí, kam mají jít a sedět, když vstoupí do třídy, což minimalizuje vyrušování a šetří cenný čas při výuce. To se stává zvláště důležité v přítomnosti suplujícího učitele, protože zasedací pořádek poskytuje jasné vodítko, kde by se měl každý nacházet, a zachovávat pocit rutiny a pořádku.

Tabulky sedadel lze snadno sdílet prostřednictvím online platforem nebo jejich zobrazením ve třídě. Díky různým dostupným návrhům, rozvržením, tabulkám a diagramům mohou učitelé vytvářet vizuálně přitažlivé a tisknutelné tabulky sedadel, které zlepšují organizaci a komunikaci ve třídě.

Proč jsou šablony sedadel důležité a jak je nejlépe používat?

Použití online tabulky sedadel umožňuje učitelům zkopírovat šablony a zadat jejich jména nebo v případě potřeby změnit jejich uspořádání. Mohou dokonce měnit barvy a písma tak, aby vyhovovaly jejich individuálnímu stylu! Poté mohou promítnout na tabuli nebo ji vyvěsit na zeď, aby je studenti mohli vidět, když přijdou na hodinu. Učitelé si také mohli ponechat své vytištěné grafy v pořadači, aby měli přehled o tom, která uspořádání fungují nejlépe. Studenti se mohou zapojit do akce tím, že si vytvoří vlastní tabulku sedadel jako aktivitu pro budování komunity!

Výhody používání šablon sedadel

Mít tabulky sedadel je výhodné z mnoha důvodů:

 • Organizace třídy: Podporují strukturované učební prostředí strategickým umístěním studentů na základě různých faktorů, podporou zapojení a řízením chování.
 • Efektivní plánování událostí: U událostí nebo setkání tyto grafy pomáhají při správě účastníků, zajišťují hladký tok lidí a vyhovují speciálním požadavkům.
 • Úspora času: Využití šablon šetří značný čas ve srovnání s vytvářením aranžmá od začátku.
 • Personalizovaný prostor: Pracovní listy s tabulkou sedadel umožňují dětem získat pocit vlastnictví nad jejich určenými místy nebo oblastmi ve třídě. Mohou si přizpůsobit svůj graf napsáním svých jmen, zdobením jim přidělených prostorů nebo přidáním dalších podrobností.
 • Preference a pohodlí: Studenti mohou sdělit své preference, například sedět poblíž přítele, čelem dopředu nebo být v tišší oblasti. To pomáhá vytvářet pohodlné a příznivé vzdělávací prostředí, podporuje zapojení studentů a jejich pohodu.
 • Skupinová práce: Tyto pracovní listy mohou usnadnit skupinovou práci a kooperativní učení. Členové třídy mohou vizuálně identifikovat členy své skupiny a jim přiřazená uspořádání, což usnadňuje spolupráci a interakci během třídních aktivit a projektů.
 • Vztahy mezi vrstevníky: Pracovní listy s grafem sedadel poskytují studentům příležitost lépe poznat své spolužáky tím, že vizuálně znázorňují jejich uspořádání. To může podporovat pozitivní vztahy, komunikaci a sociální interakci ve třídě.

Tipy pro vytvoření tabulky sedadel

 1. Vyberte si tvůrce sedadel nebo tvůrce sedadel: Hledejte spolehlivý a uživatelsky přívětivý generátor sedadel, který vám umožní vytvořit tabulku sedadel zdarma pro vaši třídu. Na internetu je k dispozici mnoho bezplatných možností.
 2. Shromážděte potřebné informace: Shromážděte seznam jmen a jakékoli další informace, které mohou ovlivnit uspořádání, jako jsou styly učení, chování nebo akademické potřeby.
 3. Určete rozvržení a velikost: Zvažte fyzické rozvržení vaší třídy a počet dostupných stolů nebo stolů. Rozhodněte se o uspořádání stolů nebo stolů s ohledem na faktory, jako je velikost třídy a počet jednotlivců v každé třídě.
 4. Vyberte šablonu tabulky sedadel u stolu: Hledejte vhodnou upravitelnou šablonu tabulky sedadel, která odpovídá rozložení vaší třídy. To bude sloužit jako základ pro vytvoření vašeho grafu.
 5. Přizpůsobte si tabulku sedadel: Pomocí organizátora nebo výrobce sedadel zadejte jména do šablony a vytvořte si vlastní tabulku sedadel. Jména studentů můžete snadno přetáhnout na jejich přiřazené místo. Zvažte barevné kódování nebo použití různých symbolů k reprezentaci různých skupin nebo tříd.
 6. Strategicky uspořádejte studenty: Strategicky umístěte děti na základě různých faktorů, jako je chování, styly učení nebo akademické potřeby. Seskupte ty, kteří dobře spolupracují, nebo spárujte studenty s různými silnými stránkami, abyste podpořili spolupráci a interakci.
 7. Kontrola a úprava: Udělejte krok zpět a zkontrolujte, co jste vytvořili. Proveďte všechny nezbytné úpravy, abyste zajistili, že uspořádání sedadel je vyvážené a odpovídá potřebám vaší třídy.

Jak Vytvořit Tabulku Sedadel

1

Vyberte Jednu z Předpřipravených Šablon

Na výběr máme spoustu šablon. Pro inspiraci se podívejte na náš příklad tabulky sedadel!

2

Klikněte na „Kopírovat šablonu“

Jakmile to uděláte, budete přesměrováni na tvůrce scénáře.

3

Pojmenujte Svůj Pracovní List!

Nezapomeňte to nazvat nějak související s tématem, abyste to v budoucnu snadno našli.

4

Upravte Svůj Pracovní List

Zde zahrnete pokyny, konkrétní obrázky a provedete jakékoli estetické změny, které byste chtěli. Možnosti jsou nekonečné!

5

Klikněte na "Uložit a ukončit"

Až budete hotovi, kliknutím na toto tlačítko v pravém dolním rohu opustíte scénář.

6

Další Kroky

Odtud můžete tisknout, stahovat jako PDF, připojovat k úkolu a používat digitálně a mnoho dalšího!


Ještě více Storyboard That Resources a Free PrintablesŠťastné vytváření!


Často Kladené Otázky o Tabulkách Sedadel

Jak může tabulka sedadel ve třídě podporovat inkluzivitu a vyhovět studentům se specifickými potřebami?

Mohou být použity k podpoře inkluzivity a přizpůsobení studentům se specifickými potřebami. Strategickým umístěním dětí z různých prostředí, kultur nebo schopností blízko sebe můžete vytvořit podpůrné a inkluzivní vzdělávací prostředí, které podporuje mezikulturní porozumění a empatii. Navíc osoby se specifickými potřebami, jako jsou osoby se sluchovým postižením nebo problémy související s pozorností, mohou vyžadovat zvláštní uspořádání sedadel. Spolupracujte s příslušným podpůrným personálem, jako jsou speciální učitelé nebo specialisté, abyste zajistili vhodné umístění sedadel pro tyto studenty a podpořili inkluzivní a podpůrné prostředí ve třídě.

Jaké jsou výhody flexibilního sezení a jak může vyhovět studentům, kteří raději pracují sami?

Flexibilní možnosti mohou vyhovět těm, kteří dávají přednost práci sami a zároveň podporují spolupráci. Poskytování alternativních možností sezení, jako jsou stoly na stání, sezení na podlaze nebo vyhrazená klidná místa pro samostatnou práci, umožňuje dětem mít autonomii nad prostředím, ve kterém se učí. Tento přístup nabízí výhody většího výběru studentů a spolupráce a zároveň vychází vstříc individuálním preferencím pro samostatnou práci. Dosažení rovnováhy mezi přidělenými sedadly a flexibilním sezením může vytvořit pocit rutiny, minimalizovat rušivé vlivy a usnadnit správu třídy a zároveň podporovat zapojení studentů a pohodlí.

Jak může vlastní tabulka sedadel prospět správě třídy se suplujícími učiteli a musím přiřadit sedadla pro každou aktivitu ve třídě?

Jsou cenným nástrojem pro suplující učitele, protože poskytují jasné uspořádání sedadel, usnadňují správu třídy a identifikaci, kdo je kdo ve třídě. Zajišťují kontinuitu a pomáhají udržovat zavedená očekávání a rutiny ve třídě v nepřítomnosti běžného učitele. Nezbytnost přidělení míst pro každou aktivitu ve třídě však závisí na povaze aktivity a vašich výukových cílech. Flexibilní ujednání mohou podporovat spolupráci a interakci, zatímco jiné činnosti mohou vyžadovat soustředěnější individuální práci.

Zobrazit všechny šablony pracovních listů!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/žebříčky-sedadel
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA