https://www.storyboardthat.com/cs/create/function-host-is-not-running
Přizpůsobte si a Použijte Ještě Dnes!

Pokud to přiřadíte svým studentům, zkopírujte si list do svého účtu a uložte. Při vytváření úkolu jej jednoduše vyberte jako šablonu!predictions

Co je to předpověď?

Předpověď je vzdělaný odhad nebo závěr o tom, co by se mohlo stát v budoucnu, na základě aktuálních informací, vzorců nebo důkazů. V kontextu čtení schopnost předvídat zahrnuje používání textových důkazů, dovednosti kritického myšlení a porozumění čtenému textu k vytváření logických předpovědí o tom, co by se v textu mohlo stát dál. Tyto pracovní listy obsahují krátké texty nebo pasáže, kde si studenti mohou procvičit předpovídání na základě poskytnutých informací. Zapojením se do této techniky čtení si děti zlepšují své schopnosti porozumění a stávají se aktivnějšími čtenáři.

Vytváření předpovědí na všech úrovních

Chápeme důležitost materiálů vhodných pro věk, a proto jsou naše šablony přizpůsobeny potřebám mladších studentů i středoškoláků. To zajišťuje, že každý student se může zapojit do obsahu na odpovídající úrovni a postupně si budovat své předpovědní dovednosti.

Pro středoškoláky jsou naše předpovědní pracovní listy pro střední školy navrženy tak, aby zpochybnily jejich schopnosti kritického myšlení a zlepšily jejich porozumění při čtení. Prostřednictvím analýzy složitých textů, zapojováním se do diskusí a vyvozováním závěrů poskytují tyto pracovní listy středoškolákům stimulující prostředí k procvičování předpovídání na základě textových důkazů.

Naše pracovní listy pro vytváření předpovědí pro mateřské školy jsou přizpůsobeny potřebám mladších žáků. Tyto pracovní listy obsahují aktivity vhodné pro daný věk, jako jsou jednoduché příběhy, obrázkové výzvy a řízené otázky, které představují koncept tvorby předpovědí zábavným a interaktivním způsobem. Zapojením se do těchto aktivit si školky začínají rozvíjet své rané čtenářské dovednosti a schopnosti kritického myšlení.

Co potřebujete vědět o našich pracovních listech pro vytváření předpovědí

Naše pracovní listy jsou všestranné zdroje navržené tak, aby vyhovovaly studentům různých věkových skupin a čtenářských schopností, od mateřských škol až po střední školy. S našimi pracovními listy pro vytváření předpovědí, které lze vytisknout, mají děti k dispozici poutavé aktivity, které jim umožní naučit se předvídat. Tyto činnosti zahrnují analýzu názvů knih, čtení povídek a využití jejich znalostí a inferenčních dovedností k předpovídání výsledků.

Naše sbírka bezplatných tisknutelných pracovních listů pro vytváření předpovědí je pro pedagogy snadno dostupná, aby je mohli integrovat do svých plánů lekcí. Tyto zdroje jsou nejen pohodlné, ale také nákladově efektivní a umožňují učitelům poskytovat své třídě hodnotnou praxi bez obav z vysokých nákladů.

Začleněním tvorby pracovního listu do výuky můžete vytvořit dynamické učební prostředí, které povzbudí děti ke kritickému myšlení a předpovídání na základě poskytnutých informací. Tyto materiály slouží jako cenné nástroje pro rozvoj porozumění čtenému textu, prohlubování logického uvažování a rozvíjení lásky ke čtení.

Umožněte dětem přesně předpovídat a posílit jejich čtenářské dovednosti s naší komplexní sbírkou pracovních listů pro vytváření předpovědí. Začněte využívat tyto zdroje ještě dnes a staňte se svědky růstu svých studentů ve schopnosti předpovídat a celkově číst.

Aktivity ve třídě pro vytváření předpovědí: příklady a nápady

Požádat čtenáře, aby přemýšleli o tom, co se stane dál, může být vzrušujícím a účinným způsobem, jak zlepšit jejich porozumění čtenému textu a dovednosti kritického myšlení. Zde jsou některé aktivity a nápady ve třídě, které zahrnují pracovní listy, vytváření předpovědí a vytváření grafických organizátorů předpovědí, které čtenářům pomohou zvládnout umění předpovídat.

  • Kotevní diagramy předpovědí: Vytvářejte kotevní diagramy, které nastiňují kroky a myšlenkový proces při vytváření předpovědí. Zobrazte tyto grafy ve třídě jako vizuální reference, na které se studenti mohou odvolávat při čtení.
  • Předpovědi obrázků: Prezentujte sérii obrázků souvisejících s konkrétním tématem nebo tématem. Požádejte je, aby na základě vizuálních podnětů na obrázcích předpověděli, co by se v příběhu nebo sledu událostí mohlo stát dál.
  • Předpovědi názvu knihy: Než si přečtete novou knihu, nechte třídu prozkoumat obálku a název. Požádejte je, aby odhadli děj, postavy a hlavní události na základě názvu knihy a designu obálky. Povzbuďte je, aby své předpovědi zdůvodnili nebo zdůvodnili.
  • Předpovědi čtení nahlas: Během čtení nahlas se zastavte ve strategických bodech příběhu a požádejte studenty, aby předpověděli, co se může stát dál. Povzbuďte je, aby k podpoře svých předpovědí používali textové důkazy a své předchozí znalosti.
  • Deníky s předpověďmi: Poskytněte třídě deníky, do kterých si mohou zaznamenávat své předpovědi před, během a po čtení. Povzbuďte je, aby přemýšleli o přesnosti toho, co předpověděli, a podle potřeby provedli úpravy nebo revize.
  • Předpovědi ve skupinách: Rozdělte třídu do malých skupin a každé skupině dejte krátkou pasáž nebo text. Nechte je diskutovat a na základě poskytnutých informací předvídat, co by se v příběhu mohlo stát dál. Podporujte společné myšlení a sdílení různých pohledů.
  • Vizuální grafické organizéry: Používejte grafické organizéry, jako jsou vývojové diagramy nebo příběhové mapy, které studentům pomohou vizuálně uspořádat jejich myšlenky. Tito organizátoři mohou studentům pomoci při identifikaci hlavních událostí, vztahů příčiny a následku a logického postupu v jejich předpovědích.
  • Prediktivní stanice: Rozmístěte po třídě předpovědní stanice s různými materiály ke čtení, jako jsou knihy, časopisy nebo povídky. Poskytněte studentům nalepovací poznámky nebo kartotéční lístky, aby si mohli psát své předpovědi při prozkoumávání materiálů. Stanice pravidelně střídejte, aby byla aktivita svěží a poutavá.

Pamatujte, že předpovídání není o tom, zda máte pravdu nebo se nemýlíte, ale o rozvoji schopností kritického myšlení a aktivního zapojení do textu. Povzbuďte studenty, aby přemýšleli o svých předpovědích a důkazech, které je podporují, a podpořte tak hlubší porozumění čtenému materiálu.

Další zdroje!

Až tyto poutavé aktivity a nápady začleníte do své třídy, zvažte využití různých zdrojů ke zlepšení výuky. Prozkoumejte naši sbírku šablon pracovních listů , pracovních listů pro kreativní psaní a šablon esejů s více odstavci, abyste dále podpořili učení a rozvoj svých studentů.


Jak Vytvořit Předpovědní List

1

Vyberte Jednu z Předpřipravených Šablon

Na výběr máme spoustu šablon. Pro inspiraci se podívejte na náš příklad!

2

Klikněte na „Kopírovat šablonu“

Jakmile to uděláte, budete přesměrováni na tvůrce scénáře.

3

Pojmenujte Svůj Pracovní List!

Nezapomeňte to nazvat nějak související s tématem, abyste to v budoucnu snadno našli.

4

Upravte Svůj Pracovní List

Zde zahrnete pokyny, konkrétní obrázky a provedete jakékoli estetické změny, které byste chtěli. Možnosti jsou nekonečné!

5

Klikněte na "Uložit a ukončit"

Function host is not running.
6

Function Host is not Running.

Odtud můžete tisknout, stahovat jako PDF, připojovat k úkolu a používat digitálně a mnoho dalšího!Šťastné vytváření!


Často Kladené Otázky o Vytváření Předpovědních Pracovních Listů

Proč je vytváření předpovědí důležité?

Jedná se o klíčovou čtenářskou dovednost, která studentům pomáhá aktivně se zapojit do textu a rozvíjet jejich dovednosti kritického myšlení. Předpovídáním se děti učí používat textové důkazy, vyvozovat logické závěry a kvalifikovaně odhadovat, co se v příběhu nebo textu může stát dál. Tato dovednost nejen zlepšuje jejich porozumění čtenému textu, ale také je povzbuzuje ke kritickému myšlení a vytváření souvislostí mezi textem a vlastními zkušenostmi.

Jak mohu používat pracovní listy pro vytváření předpovědí ve třídě?

Tyto pracovní listy mohou být použity různými způsoby k posílení konceptu. Můžete je začlenit do svých plánů lekcí jako samostatné procvičovací aktivity, skupinové diskuse nebo dokonce jako součást cvičení na porozumění čtení. Poskytují studentům příležitost analyzovat text, identifikovat klíčové detaily a vytvářet informované předpovědi na základě informací, které shromáždí.

Mohu najít volné pracovní listy pro vytváření předpovědí k tisku?

Ano absolutně! Nabízíme 2týdenní bezplatnou zkušební verzi, která vám poskytuje plný přístup k našim prémiovým zdrojům, včetně rozsáhlé sbírky pracovních listů pro vytváření předpovědí. Během tohoto zkušebního období můžete prozkoumat a využít širokou škálu dalších zdrojů na podporu výuky a poskytnout svým studentům cenné příležitosti k učení. Přihlaste se k bezplatné zkušební verzi a objevte výhody naší komplexní kolekce pracovních listů a dalších vzdělávacích materiálů.

Mohu přizpůsobit pracovní listy vytváření předpovědí?

Zatímco pracovní listy pro vytváření předpovědí k tisku, které poskytujeme, jsou připraveny k použití, máte také možnost je přizpůsobit podle konkrétních potřeb vaší třídy. Můžete je upravit přidáním vlastních pokynů, výzev nebo příkladů, aby odpovídaly vašim cílům výuky. To vám umožní přizpůsobit pracovní listy jedinečným požadavkům vašich studentů a vytvořit více přizpůsobenou výuku.

Zobrazit všechny šablony pracovních listů!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/function-host-is-not-running
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA