https://www.storyboardthat.com/cs/create/formálních-e-mailových-listů

Přizpůsobte si Šablony E-mailůCo je formální e-mail?

V dnešní digitální době se psaní e-mailů stalo nezbytnou dovedností pro komunikaci, a to jak v osobním, tak v profesionálním prostředí. Psaní efektivních e-mailů však vyžaduje správnou etiketu a znalost formálního jazyka. Tyto pracovní listy jsou obvykle v obchodním formátu a ukazují studentům, jak přistupovat k tématu psaním vážným a formálním způsobem. Skvělým nástrojem mohou být ilustrované pracovní listy s příběhy, které studentům pomohou naučit se správné pořadí psaní e-mailů a porozumět etiketě.

Proč jsou formální e-mailové pracovní listy důležité a jak je nejlépe používat?

Studenti se k jejich psaní často nedostanou. Tuto dovednost budou potřebovat po celý život, když budou psát e-maily učitelům, profesorům, šéfům a dokonce i finančním institucím. Šablona nastiňuje, jak by děti měly přistupovat k tématu formálním stylem psaní, a ukazuje jim, jak napsat správný pozdrav, text a závěr.

Pracovní listy pro psaní e-mailů

Pracovní listy pro psaní e-mailů mohou být užitečnými nástroji, jak se naučit psát profesionální zprávy. Tyto pracovní listy často obsahují otázky s výběrem odpovědí, cvičení pro vyplnění prázdného místa a další interaktivní aktivity, které studenty provedou procesem psaní e-mailů. Mohou být přínosné zejména pro mírně pokročilé studenty, kteří nemusí mít mnoho zkušeností s formálním jazykem.

E-mailový pracovní list etikety

Pracovní list e-mailové etikety může být skvělým způsobem, jak porozumět tomu, co lze a co nedělat při e-mailové komunikaci. Tento pracovní list obvykle obsahuje pokyny pro předmět, oslovení, tělo a závěr. Může také obsahovat příklady formálního a neformálního jazyka a běžných chyb, kterým je třeba se vyhnout.

Pracovní list šablony e-mailu

Šablona může být užitečným nástrojem pro studenty, kteří začínají psát e-maily. Šablona listu obvykle obsahuje předem napsaný text s mezerami, aby studenti mohli vyplnit své vlastní informace. Pracovní list šablony pro psaní e-mailů může být zvláště užitečný pro studenty, kteří mají potíže s uspořádáním svých myšlenek a nápadů.

Příklady formálních e-mailů

Vzorová šablona formálního e-mailu může být skvělým způsobem, jak studentům poskytnout jasnou představu o tom, jak by hotová zpráva měla vypadat. Tyto příklady obvykle zahrnují předmět, oslovení, tělo a závěr, vše napsané ve formálním jazyce. Na základě analýzy příkladů se studenti mohou naučit, jak vytvářet efektivní e-maily, které mají správný formát a tón.

Nápady na lekce pro používání formálních e-mailových pracovních listů

 • Cvičení s výběrem z více odpovědí: K představení základních prvků mohou pedagogové použít cvičení s výběrem z více odpovědí ve svých pracovních listech pro mírně pokročilou úroveň. To může vaší třídě pomoci naučit se správné pořadí informací a vhodné používání formálního jazyka strukturovaným a poutavým způsobem.
 • Nácvik psaní: Dalším nápadem je nechat děti vytvořit si vlastní na základě výzvy, jako je žádost o zaměstnání nebo žádost o informace. To může dětem poskytnout cennou praxi a zkušenosti z reálného světa a zároveň zlepšit jejich dovednosti psaní.
 • Vzájemné hodnocení: Poté, co studenti dokončí psaní, požádejte je, aby se zúčastnili činností vzájemného hodnocení. To může studentům pomoci naučit se konstruktivně dávat a přijímat zpětnou vazbu a zároveň zlepšit jejich schopnost kriticky hodnotit své vlastní psaní.
 • Hraní rolí: Do jejich lekcí můžete také začlenit aktivity zaměřené na hraní rolí. To může studentům poskytnout příležitost procvičit své komunikační dovednosti v simulovaném scénáři reálného světa, jako je pracovní pohovor nebo obchodní jednání.

Začleněním těchto nápadů do lekcí, jako je použití formálního generátoru e-mailů nebo formálního tvůrce e-mailů, do svých pracovních listů pro mírně pokročilou úroveň, mohou učitelé pomoci svým studentům rozvíjet základní dovednosti psaní, které jim mohou být prospěšné jak z akademického, tak z profesního hlediska. Tyto aktivity mohou studentům pomoci naučit se správnému pořadí informací a vhodně používat formální jazyk, poskytnout cenné procvičování psaní a zlepšit jejich schopnosti kritického myšlení a řešení problémů. Činnosti při hraní rolí mohou navíc simulovat scénáře ze skutečného světa a činnosti vzájemného hodnocení mohou studentům pomoci naučit se konstruktivně dávat a přijímat zpětnou vazbu. Celkově lze říci, že použití kombinace těchto lekcí a formálního generátoru e-mailů může být pro učitele efektivním způsobem, jak pomoci svým studentům rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšnou profesionální komunikaci.

Jak vytvořit formální e-mail, který spojí vaše publikum

 1. Vyberte si jasný a stručný předmět, který přesně odpovídá obsahu. Předmět je první věc, kterou příjemce uvidí, takže se ujistěte, že upoutá jeho pozornost a povzbudí ho, aby e-mail otevřel.
 2. Začněte formálním pozdravem, například „Vážený [jméno příjemce]“ nebo „Komu se to může týkat“. Vyhněte se používání neformálních pozdravů jako „Ahoj“ nebo „Ahoj“, protože vám mohou připadat neprofesionální.
 3. Použijte formální tón v celém textu svého textu. Udržujte svůj jazyk zdvořilý a uctivý a nepoužívejte slang nebo hovorové výrazy. Pamatujte, že cílem je zprostředkovat profesionální tón a udělat na příjemce dobrý dojem.
 4. V úvodním odstavci jasně uveďte účel. Příjemci to pomůže pochopit, proč se na něj obracíte a co může očekávat od zbytku zprávy.
 5. Poskytněte veškeré nezbytné základní informace nebo kontext, které příjemci pomohou pochopit účel. To může zahrnovat relevantní podrobnosti nebo skutečnosti, které podporují váš požadavek nebo návrh.
 6. Buďte konkrétní a přímí ve svých požadavcích nebo návrzích. Používejte jasný jazyk a nepoužívejte vágní nebo nejednoznačné výrazy, které mohou způsobit zmatek.
 7. Používejte správnou gramatiku a interpunkci. Vyhněte se nadměrnému používání vykřičníků nebo emotikonů, protože by vám mohly připadat neprofesionální.
 8. Uzavřete svůj e-mail formálním odhlášením, například „S pozdravem“ nebo „S pozdravem“. Vyhněte se používání neformálních odhlášení jako „Na zdraví“ nebo „Dávejte pozor“.
 9. Před odesláním pečlivě zkontrolujte. Hledejte pravopisné nebo gramatické chyby a ujistěte se, že je váš e-mail dobře uspořádaný a snadno čitelný.
 10. Nakonec se před odesláním ujistěte, že jste znovu zkontrolovali e-mailovou adresu příjemce a všechny přílohy. Odeslání e-mailu nesprávnému příjemci nebo s nesprávnými informacemi může být trapné a potenciálně poškodit vaši profesionální pověst.

Jak Vytvořit Formální E-mailový List

1

Vyberte Jednu z Předpřipravených Šablon

Na výběr máme spoustu šablon. Pro inspiraci se podívejte na náš příklad!

2

Klikněte na "Kopírovat šablonu"

Jakmile to uděláte, budete přesměrováni na tvůrce scénáře.

3

Pojmenujte Svůj Pracovní List!

Nezapomeňte to nazvat nějak související s tématem, abyste to v budoucnu snadno našli.

4

Upravte Svůj Pracovní List

Zde zahrnete pokyny, konkrétní otázky a obrázky a provedete jakékoli estetické změny, které byste chtěli. Možnosti jsou nekonečné!

5

Klikněte na "Uložit a ukončit"

Až budete s pracovním listem hotovi, kliknutím na toto tlačítko v pravém dolním rohu opustíte scénář.

6

Další Kroky

Odtud můžete tisknout, stahovat jako PDF, připojovat k úkolu a používat digitálně a mnoho dalšího!


Ještě více Storyboard That Resources a Free PrintablesŠťastné vytváření!


Pokud to přiřadíte svým studentům, zkopírujte si list do svého účtu a uložte. Při vytváření úkolu jej jednoduše vyberte jako šablonu!

Často Kladené Otázky o Formálních E-mailových Pracovních Listech

Co je šablona formálního e-mailu a jak může studentům pomoci naučit se psát formální e-mail?

Šablona formálního e-mailu je předem navržený formát, který obsahuje příslušné prvky profesionálního e-mailu, jako je předmět, pozdrav, hlavní text a závěr. Použití šablony může studentům pomoci naučit se psát formální e-mail tím, že jim poskytne jasnou a stručnou strukturu, kterou je třeba dodržovat. Mohou také obsahovat příklady vhodného jazyka a tónu, které mohou dětem pomoci porozumět profesionálnímu komunikačnímu stylu.

Jaké jsou některé běžné chyby, které studenti dělají při psaní formálního e-mailu, a jak jim mohou pracovní listy se šablonou formálního e-mailu pomoci se těmto chybám vyhnout?

Mezi časté chyby, kterých se studenti při psaní formálního e-mailu dopouštějí, patří používání nevhodného tónu, včetně pravopisných a gramatických chyb, a nezahrnutí všech nezbytných informací. Tyto pracovní listy mohou vaší třídě pomoci vyhnout se těmto chybám tím, že poskytnou strukturované cvičení a zdůrazní běžné chyby. Pracovní listy mohou také obsahovat klíče odpovědí nebo zpětnou vazbu od učitele, které studentům pomohou pochopit, kde udělali chybu a jak se zlepšit./p>

Jaký přínos může mít používání formálních e-mailových pracovních listů ve třídě studentům z dlouhodobého hlediska?

Používání těchto pracovních listů ve třídě může studentům z dlouhodobého hlediska pomoci, protože jim pomůže rozvíjet důležité komunikační a písemné dovednosti, které budou užitečné v jejich budoucí kariéře. Naučit se psát formální e-mail může dětem také pomoci udělat pozitivní první dojem u potenciálních zaměstnavatelů, kolegů a dalších profesionálních kontaktů, které vyžadují dobrou e-mailovou etiketu. Navíc procvičování těchto dovedností ve strukturovaném prostředí může studentům pomoci stát se sebevědomějšími a celkově efektivnějšími komunikátory.

Zobrazit všechny šablony pracovních listů!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/formálních-e-mailových-listů
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA