https://www.storyboardthat.com/cs/create/kreativních-psacích-listů

Přizpůsobte si Šablony Kreativního Psaní


Pokud to přiřadíte svým studentům, zkopírujte si list do svého účtu a uložte. Při vytváření úkolu jej jednoduše vyberte jako šablonu!Šablony Pracovních Listů pro Kreativní Psaní | Psaní Pracovních Listů

Co je pracovní list kreativního psaní?

Pokud jste někdo, koho baví psaní, pravděpodobně víte, že k vytvoření poutavého příběhu nebo strhující básně je zapotřebí více než jen kreativita. Tyto zabití vyžadují hodně cviku a strukturovaný přístup. Zde se hodí pracovní listy pro kreativní psaní. Ať už jste zkušený spisovatel nebo právě začínáte, tyto pracovní listy vám pomohou efektivněji vyjádřit své myšlenky a nápady. Tyto pracovní listy pomáhají dětem plánovat různé formáty příběhů, s mapami příběhů, které vedou zápletku, nebo zábavnými tvary, aby odpovídaly tématu nebo nápadu.

Proč jsou šablony pro kreativní psaní důležité a jak je nejlépe používat?

Kreativní práce je často místem, kde si děti ve škole psaní nejvíce užívají a kde mohou uplatnit svou představivost. Tyto šablony pomáhají rozvíjet jejich dějovou sekvenci, vytvářet osobnosti pro postavy a utvářet konflikty. Šablony navíc dávají studentům příležitost psát o tématech a nápadech ve formátu, který se liší od tradičního linkovaného papíru, což může stimulovat jejich kreativitu a učinit proces zábavnějším a zajímavějším.

Pracovní listy kreativního psaní, jako je psaní šablony příběhu a šablona osnovy kreativního psaní, jsou základními nástroji pro rozvoj dovedností psaní. Nabízejí strukturovaný přístup k učení a procvičování písemných dovedností tím, že rozdělují proces psaní na zvládnutelné kroky a poskytují výzvy a činnosti. Pomocí těchto pracovních listů se studenti mohou naučit, jak uspořádat své myšlenky, vytvořit osnovu a vytvořit soudržný a poutavý děj. To může pomoci spisovatelům vybudovat důvěru ve své schopnosti a lépe porozumět tomu, jak vytvořit dobře napsaný příběh nebo esej.

Kromě toho, že poskytují strukturu, tyto pracovní listy také podporují kreativitu a sebevyjádření. Tím, že své třídě předložíte výzvy, které je vyzývají k přemýšlení mimo rámec, mohou jim tyto pracovní listy pomoci vyjádřit se jedinečnými a inovativními způsoby. Navíc dokážou zažehnout vášeň pro psaní a vyprávění příběhů, což se může promítnout do dalších aspektů jejich života.

Kromě podpory kreativity tyto pracovní listy také posilují jazykové dovednosti, včetně slovní zásoby a gramatiky. Zahrnutím výzev, které se zaměřují na konkrétní slovní zásobu nebo gramatické pojmy, se studenti mohou naučit a procvičovat tyto pojmy způsobem, který je poutavý a zapamatovatelný.

Typy pracovních listů tvůrčího psaní

 • Psací papír: Psací papír je základní pracovní list, který vám poskytuje prázdný prostor pro napsání příběhu nebo básně. Je to nezbytný nástroj pro každého spisovatele a můžete najít různé typy papíru, včetně linkovaného papíru, milimetrového papíru a obyčejného papíru.
 • Šablona plánování příběhu: Šablona plánování příběhu je pracovní list, který vám pomůže naplánovat váš příběh. Obsahuje části pro postavy, prostředí, děj a další důležité prvky. Tato šablona je užitečná pro ty, kteří si chtějí uspořádat své nápady, než začnou psát.
 • Náčrt psaní příběhu: Náčrt psaní příběhu je pracovní list, který vám pomůže vytvořit strukturovaný obrys vaší práce. Zahrnuje části pro začátek, střed a konec, stejně jako vývoj postavy a postup děje.
 • Šablona kreativního psaní: Toto je pracovní list, který poskytuje rámec pro vaše psaní. Může obsahovat části pro různé typy psaní, jako je popisné psaní nebo poezie, a lze jej použít ke strukturování vašeho procesu.
 • Šablona pro psaní motýlů: Šablona pro psaní motýlů je zábavný a poutavý pracovní list, který vám pomůže prozkoumat různé perspektivy a úhly pohledu. Obsahuje části pro různé pohledy, jako je perspektiva hmyzu nebo květiny, a lze je použít k psaní příběhů nebo básní.
 • Plánovací list kreativního psaní: Plánovací list kreativního psaní je pracovní list, který vám pomůže plánovat. Obsahuje sekce pro brainstorming, nastínění a uspořádání vašich nápadů.
 • Scénář kreativního psaní: Scénář kreativního psaní je pracovní list, který vám pomůže představit si, o čem chcete psát. Obsahuje sekce pro různé scény a lze ji použít k vizuálnímu plánování postupu vašeho příběhu.
 • Výzvy pro kreativní psaní: Tyto výzvy jsou pracovní listy, které poskytují inspiraci. Mohou obsahovat výzvy pro různé typy psaní, jako je poezie nebo beletrie, a mohou vám pomoci vytvářet nové nápady.

Tvorba pracovních listů pro kreativní psaní od nuly

 1. Stanovte si svůj cíl: Začněte tím, že určíte, čeho chcete, aby vaši studenti prostřednictvím pracovního listu dosáhli. Chcete, aby si procvičili konkrétní dovednost psaní nebo rozvinuli svou kreativitu? Znát svůj cíl vám pomůže vytvářet podněty a činnosti, které jsou cílené a efektivní.
 2. Vyberte formát: Rozhodněte se, jaký formát má mít váš list. Různé formáty fungují lépe pro různé cíle, takže si vyberte takový, který odpovídá vašemu cíli.
 3. Vytvářejte výzvy a aktivity: Vyvíjejte výzvy a aktivity, které jsou přizpůsobeny vašemu cíli a formátu. Pokud například chcete, aby si vaše třída procvičila popisné psaní, můžete poskytnout výzvu, která je požádá, aby popsali konkrétní objekt nebo scénu.
 4. Začlenit vizuální pomůcky: Zvažte použití vizuálních pomůcek, jako jsou obrázky nebo ilustrace, které studentům pomohou vytvářet nápady a zapojit se do materiálu. Díky tomu může být pracovní list zajímavější a přístupnější.
 5. Test a revize: Jakmile vytvoříte svůj pracovní list, vyzkoušejte jej s malou skupinou studentů, abyste viděli, jak je efektivní. Vezměte si zpětnou vazbu a podle potřeby proveďte úpravy, abyste zajistili, že pracovní list splňuje vaše cíle a zapojí studenty do procesu psaní.

Tipy pro vytváření vlastních pracovních listů pro kreativní psaní

Pokud si chcete vytvořit vlastní pracovní listy, zde je několik tipů, které vám pomohou začít:

 1. Určete účel svého listu: Rozhodněte se, jaký typ listu chcete vytvořit a čeho by měl dosáhnout.
 2. Vyberte šablonu: Vyberte šablonu, která odpovídá účelu vašeho listu. Na internetu je k dispozici mnoho šablon, které můžete použít jako výchozí bod.
 3. Zahrňte výzvy nebo příklady: Chcete-li své třídě nebo sobě pomoci začít, zahrňte výzvy nebo příklady, které podnítí kreativitu.
 4. Udělejte to vizuálně přitažlivým: Použijte obrázky, barvy a písma, aby byl váš list vizuálně přitažlivý.

Vytváření pracovního listu od začátku může být zábavné, ale použití jedné z našich předpřipravených šablon bude mnohem jednodušší! Jak na to se podívejte níže.


Jak Vytvořit Pracovní Listy pro Kreativní Psaní

1

Vyberte Jednu z Předpřipravených Šablon

Na výběr máme spoustu úžasných šablon. Pro inspiraci se podívejte na náš barevný příklad!

2

Klikněte na "Kopírovat šablonu"

Jakmile to uděláte, budete přesměrováni na tvůrce scénáře.

3

Pojmenujte Svůj Plakát!

Nezapomeňte to nazvat nějak související s tématem, abyste to v budoucnu snadno našli.

4

Upravte Svůj Plakát

Zde zahrnete detaily, text, obrázky a provedete jakékoli estetické změny, které byste chtěli. Možnosti jsou nekonečné!

5

Klikněte na "Uložit a ukončit"

Až budete s plakátem hotovi, kliknutím na toto tlačítko v pravém dolním rohu opustíte scénář.

6

Další Kroky

Odtud můžete tisknout, stahovat jako PDF, připojovat k úkolu a používat digitálně a mnoho dalšího!


Efektivní používání pracovních listů pro kreativní psaní

Jakmile vytvoříte své pracovní listy, zde je několik strategií, jak je efektivně používat:

 • Zahrňte je do své výuky: Použijte pracovní listy pro kreativní psaní jako součást učebních osnov, které pomohou studentům zlepšit jejich dovednosti psaní.
 • Použijte je jako zahřátí: Použijte pracovní listy pro kreativní psaní jako zahřívací aktivitu před zahájením projektu psaní, aby vaše tvůrčí šťáva proudila.
 • Sdílejte příklady: Sdílejte příklady vyplněných pracovních listů, abyste své třídě pomohli pochopit, jak je efektivně používat.

Ještě více Storyboard That Resources a Free PrintablesŠťastné vytváření!


Často Kladené Otázky o Pracovních Listech Kreativního Psaní

Jakými způsoby pomáhají pracovní listy kreativního psaní zlepšit dovednosti psaní?

Tyto pracovní listy, včetně šablon pro plánování příběhů a osnov příběhů, jsou všestranným nástrojem pro zlepšení kompozičních dovedností. Poskytují strukturovaný přístup a zároveň nabízejí výzvy a činnosti, které se zaměřují na specifické dovednosti, jako je rozvoj postavy nebo popisné psaní. Kromě toho, že pomáhají studentům rozvíjet kreativitu, slovní zásobu a gramatické dovednosti, mohou tyto pracovní listy zlepšit dovednosti kritického myšlení tím, že požadují od spisovatelů, aby analyzovali a interpretovali literární texty nebo vytvořili své vlastní příběhy a postavy. Tím, že jim tyto šablony poskytnou rámec pro uspořádání jejich myšlenek a nápadů, mohou být obzvláště užitečné pro děti, které mají potíže se započetím písemného úkolu. Celkově jsou cenným zdrojem pomoci studentům stát se lepšími spisovateli a sebevědomějšími komunikátory.

Jak lze pracovní listy kreativního psaní využít k výuce různých žánrů psaní?

Tyto pracovní listy lze upravit pro výuku různých žánrů, jako je poezie, beletrie a literatura faktu. Pracovní list by se mohl například zaměřit na vývoj popisného jazyka pro psaní poezie nebo na vytváření profilů postav pro psaní beletrie. Přizpůsobením výzev a činností konkrétním žánrům se děti mohou naučit dovednosti potřebné k psaní v těchto žánrech.

Jak lze pracovní listy kreativního psaní využít k podpoře kreativity?

Příklady a pracovní listy lze použít k podpoře kreativity poskytnutím podnětů a činností, které inspirují spisovatele k přemýšlení mimo rámec. Pracovní list může například vyzvat studenty, aby napsali příběh z perspektivy neživého předmětu nebo vytvořili nový svět s vlastními pravidly a zvyky. Tím, že povzbuzujeme spisovatele, aby prozkoumali svou představivost a kreativitu, mohou naše pracovní listy podpořit lásku k psanému slovu a vyprávění příběhů.

Jak mohou učitelé pomoci studentům, kteří chtějí vědět, jak začít s kreativním psaním pomocí pracovních listů?

Učitelé mohou pomoci poskytnutím jasných pokynů a pokynů, jak pracovní listy efektivně používat. To může zahrnovat ukázku, jak používat šablony a osnovy plánování příběhu k uspořádání jejich myšlenek a nápadů, stejně jako poskytování podnětů a činností, které podněcují kreativitu a povzbuzují spisovatele, aby přemýšleli nad rámec. Kromě toho mohou učitelé nabídnout zpětnou vazbu a podporu během celého procesu, aby pomohli studentům rozvíjet jejich kreativní nápady, dovednosti psaní a budovat sebevědomí. Poskytnutím podpůrného a strukturovaného učebního prostředí mohou učitelé pomoci studentům všech úrovní zlepšit jejich schopnosti a dosáhnout svých cílů.

Zobrazit všechny šablony pracovních listů!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/kreativních-psacích-listů
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA