https://www.storyboardthat.com/cs/create/plánovacích-listů

Přizpůsobte Šablony Plánovače


Pokud to přiřadíte svým studentům, zkopírujte si list do svého účtu a uložte. Při vytváření úkolu jej jednoduše vyberte jako šablonu!Pracovní Listy Denního Plánovače | Šablony Plánovače

Co je šablona denního plánovače?

Šablona plánovače pomáhá nastínit termíny, cíle a záměry. Jedná se o předem navržený rozvržení nebo formát, který lze použít k plánování vašeho denního plánu a úkolů. Obvykle obsahuje místa, kam si můžete zapsat schůzky, seznamy úkolů, priority a poznámky pro každý den. Šablony a příklady denního plánovače jsou užitečnými zdroji pro správu důležitých úkolů a efektivní trávení času. Tyto nástroje pomáhají studentům a učitelům udržet si pořádek tím, že poskytují tiskový nebo digitální formát listu, který lze snadno upravovat tak, aby vyhovoval změnám rozvrhu.

Proč jsou denní plánovače důležité a jak je nejlépe používat?

Denní plánovači jsou základním nástrojem pro učitele, studenty a týmy ve školách, aby zvládli svůj nabitý rozvrh. Použití příkladů denního plánovače a různých formátů, jako je šablona denního plánu, může jednotlivcům pomoci vytvořit si vlastní osobní plánovač, který vyhovuje jejich jedinečným potřebám a rutinám. Naučit se používat plánovač je zásadní pro efektivní řízení času, umožňuje uživatelům upřednostňovat důležité úkoly a trávit čas moudře. Nabité plány mohou být ohromující, ale s pomocí těchto nástrojů mohou uživatelé rozdělit svou každodenní rutinu na zvládnutelné úkoly a zůstat organizovaní. Jsou také užitečné pro stanovení profesních a studentských cílů, rozdělení úkolů, termínů a očekávaných výsledků.

Stránky denního plánovače, ať už v šablonách plánovače pro tisk nebo vytvořené pomocí nástroje pro vytváření denních plánů, nabízejí řadu výhod pro lidi, kteří chtějí zůstat organizovaní a produktivní. Vytvoření vlastního denního plánovače vám může pomoci dosáhnout osobních cílů, řídit své každodenní úkoly a zůstat na správné cestě. Většina lidí těží z toho, že mají denní seznam úkolů a rozdělují velké úkoly na menší, zvládnutelné kroky. Kromě toho vám mohou pomoci sledovat váš denní příjem vody, upřednostňovat sebeobslužné činnosti a zlepšit vaše dovednosti v řízení času. Stanovením denních cílů a sledováním vašeho pokroku směrem k větším cílům mohou tyto nástroje podpořit pocit úspěchu a motivaci. Díky stránkám denního plánovače, které jsou k dispozici v různých formátech, si jednotlivci mohou přizpůsobit svůj organizér tak, aby vyhovoval jejich specifickým potřebám a preferencím.

Výhody používání denních plánovačů

 • Zvyšte produktivitu
 • Snížit stres
 • Zlepšit řízení času
 • Vylepšete stanovování cílů
 • Podporujte péči o sebe
 • Stanovení cílů

Nápady na lekce pro používání denních plánovačů

Úvod do Time Managementu

Naučte studenty základy time managementu a jak si efektivně naplánovat svůj den pomocí denního plánovače. Diskutujte o výhodách plánování dopředu a o tom, jak jim může pomoci dosáhnout jejich cílů.

Stanovení priorit a cílů

Požádejte studenty, aby používali svůj pracovní list denního plánovače, aby si stanovili priority úkolů a stanovili si cíle. Povzbuďte je, aby velké cíle rozdělily na menší, zvládnutelné úkoly.

Správa úloh

Pomocí pracovních listů denního plánovače naučte studenty, jak efektivně řídit čas a úkoly. Nechte je kategorizovat své úkoly podle naléhavosti a důležitosti a podle toho je naplánujte do svého plánovače.

Studium a příprava na zkoušky

Použijte bezplatný denní plánovač, který pomůže studentům připravit se na zkoušky a efektivně řídit dobu studia. Požádejte je, aby si naplánovali čas na studium, revizní sezení a další důležité aktivity.

Reflexe a sebehodnocení

Nechte studenty, aby se na konci dne nebo týdne zamysleli nad svým denním plánovačem. Požádejte je, aby zhodnotili svůj pokrok směrem k jejich cílům, určili oblasti, kde by se mohli zlepšit, a podle toho upravili svůj plán.

Nápady na lekce pro používání pracovních listů studentského organizátoru podle předmětu

 • Matematika: V hodinách matematiky mohou studenti používat tyto materiály k uspořádání domácích úkolů a termínů. Například pomocí měsíčního kalendáře mohou studenti plánovat dlouhodobější úkoly a projekty, rozdělit je na menší úkoly a pomocí matematiky vypočítat, kolik času je potřeba k dokončení každého úkolu. Učitelé mohou studentům poskytnout šablonu, kterou mohou použít, a poté jim přiřadit denní nebo týdenní matematické úlohy, které mají vyplnit. li>
 • Angličtina/jazykové umění: V hodinách angličtiny je lze použít ke sledování úkolů ke čtení, výzev k psaní a dalších úkolů souvisejících s jazykovým uměním. Studenti mohou například pomocí plánovače naplánovat čas na čtení románu, psaní výzkumné práce nebo studium na nadcházející test. Mohou také používat seznam úkolů ke sledování úkolů, jako je výzkum, navrhování a kreslení.
 • Sociální studia/historie: Pracovní listy denního plánovače mohou být cenným nástrojem pro začlenění do společenských věd a lekcí dějepisu tím, že je využijete v aktivitě, kde si studenti hrají role jako historické postavy. Tato aktivita zahrnuje studenty pomocí pracovních listů denního plánovače k ​​plánování typického dne v životě jim přidělené historické postavy. Vyplněním pracovního listu studenti lépe porozumí každodenní rutině historické postavy, úkolům, které museli splnit, a výzvám, kterým čelili.
 • Tělesná výchova: V hodinách tělesné výchovy je lze využít ke sledování kondičních cílů, tréninků a dalších pohybových aktivit. Studenti mohou pomocí plánovače naplánovat čas na běh, zvedání závaží nebo cvičení konkrétního sportu. Učitelé mohou studentům poskytnout výzvy, aby je přidali do svých plánovačů, jako jsou cvičební rutiny nebo výživové tipy.

Tipy pro plánování denního plánovače

Chcete si navrhnout svůj vlastní plánovač pomocí online denního plánovače Storyboard That? Zde je několik tipů pro úspěch:

 1. Vyberte si šablonu, která vyhovuje vašim potřebám. Šablony plánovače, které lze zdarma vytisknout, můžete najít online nebo pomocí softwaru navrhnout své vlastní.
 2. Vytvořte stránku plánovače pro každý den v týdnu nebo vyberte šablonu, která je již obsahuje. Zahrňte prostor pro denní rozvrh, seznam úkolů a poznámky.
 3. Rozhodněte se o délce trvání vašeho plánovače. Pokryje to den, týden, měsíc nebo rok? Pokud zvolíte delší dobu trvání, nezapomeňte do svého plánovače zahrnout měsíční kalendář.
 4. Nastavte si svůj denní rozvrh. Zapište si svůj pracovní plán, schůzky a další závazky a poté přidělte čas úkolům a aktivitám.
 5. Použijte svůj plánovač k efektivnímu řízení svého času. Upřednostňujte důležité úkoly a nezapomeňte si naplánovat čas na sebeobsluhu a další činnosti, které přispívají k vaší pohodě.
 6. Pravidelně kontrolujte a aktualizujte svůj denní plánovač. Odškrtávejte dokončené úkoly a upravte svůj rozvrh podle potřeby.
 7. Využijte výhod, které denní plánování poskytuje. Používání denního plánovače vám pomůže udržet si pořádek, snížit stres a zvýšit produktivitu v osobním i pracovním životě.

Jak si Vyrobit Denní Plánovač

1

Vyberte Jednu z Předpřipravených Šablon

Na výběr máme spoustu šablon. Pro inspiraci se podívejte na náš příklad!

2

Klikněte na "Kopírovat šablonu"

Jakmile to uděláte, budete přesměrováni na tvůrce scénáře.

3

Pojmenujte Svůj Pracovní List!

Nezapomeňte to nazvat nějak související s tématem, abyste to v budoucnu snadno našli.

4

Upravte Svůj Pracovní List

Zde zahrnete pokyny, konkrétní otázky a obrázky a provedete jakékoli estetické změny, které byste chtěli. Možnosti jsou nekonečné!

5

Klikněte na "Uložit a ukončit"

Až budete s pracovním listem hotovi, kliknutím na toto tlačítko v pravém dolním rohu opustíte scénář.

6

Další Kroky

Odtud můžete tisknout, stahovat jako PDF, připojovat k úkolu a používat digitálně a mnoho dalšího!


Ještě více Storyboard That Resources a Free PrintablesŠťastné vytváření!


Často Kladené Otázky o Pracovních Listech Denního Plánovače

Jak mohou pracovní listy denního plánovače pomoci studentům udržet si cestu s jejich akademickými cíli?

Vědět, jak efektivně používat denní plánovač, může zlepšit dovednosti řízení času a snížit stres. Pomocí tisknutelných šablon denního plánovače mohou studenti přidělit čas svým úkolům, nastavit dosažitelné termíny a sledovat svůj pokrok.

Dají se pracovní listy denního plánovače použít pro mimoškolní aktivity mimo školu?

Jsou užitečné nejen pro akademické cíle, ale mohou také pomoci s mimoškolními aktivitami. Jsou vynikajícím nástrojem pro studenty, jak efektivně řídit svůj čas a držet krok se svými závazky. Výběrem toho nejlepšího denního plánovače, který vyhovuje jejich potřebám, mohou děti efektivně plánovat své sportovní tréninky, hodiny hudby nebo dobrovolnickou práci. To jim může pomoci zůstat motivovaní a soustředit se na dosahování svých cílů mimo školu.

Jak lze pracovní listy denního plánovače začlenit do výuky ve třídě?

Pracovní listy denního plánovače lze začlenit do výuky ve třídě tím, že je použijete jako součást hodiny řízení času. Učitelé je také mohou zadat jako domácí úkol nebo úkol ve třídě.

Zobrazit všechny šablony pracovních listů!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/plánovacích-listů
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA