https://www.storyboardthat.com/cs/create/sloupcový-graf-pracovní-listy

Pokud to přiřadíte svým studentům, zkopírujte si list do svého účtu a uložte. Při vytváření úkolu jej jednoduše vyberte jako šablonu!


Pracovní List se Sloupcovým Grafem

Co jsou pracovní listy se sloupcovými grafy?

Pracovní listy se sloupcovými grafy se používají ke zmapování kategorických dat, která studenti shromáždili. Sloupcové grafy mohou být uspořádány svisle nebo vodorovně a reprezentují data ve formě obdélníkového sloupce napříč grafem.


Proč jsou důležité a jak je nejlépe používat?

Sloupcové grafy umožňují studentům snadno si vizualizovat a porovnávat nasbíraná data. Naše pracovní listy jsou ideální pro procvičování čtení a interpretace informací prezentovaných ve sloupcovém grafu. Je jich tolik na výběr, díky čemuž je odlišení a plánování hračkou!


Pracovní listy se sloupcovým grafem

Chcete-li vytvořit pracovní list se sloupcovým grafem, vyberte šablonu výše! Jakmile jste ve Storyboard Creator, klikněte na každý z prvků v šabloně a změňte je tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Až budete hotovi, klikněte na „Uložit a ukončit“! Svůj pracovní list si můžete ihned vytisknout nebo si jej jednoduše ponechat ve své knihovně scénářů, dokud nebudete připraveni jej použít.Šťastné vytváření!


Často Kladené Otázky o Sloupcových Grafech

Jak mohou být pracovní listy se sloupcovými grafy prospěšné studentům?

Tyto pracovní listy pomáhají dětem rozvíjet základní dovednosti interpretace dat, zlepšovat kritické myšlení a podporovat hlubší porozumění reprezentaci dat. Poskytují praktickou praxi při vytváření a analýze grafů, což jsou cenné dovednosti v různých předmětech a scénářích ze skutečného života.

Jaký je rozdíl mezi sloupcovým grafem a histogramem?

Rozdíl mezi sloupcovým grafem a histogramem je demonstrován prostřednictvím jejich odlišných přístupů k vizualizaci dat. Sloupcový graf porovnává jednotlivé kategorie dat pomocí samostatných sloupců, zatímco histogram ukazuje rozložení spojitých dat v intervalech. Naučit se číst sloupcový graf zahrnuje interpretaci délek sloupců a obě vizualizace přispívají k pochopení toho, k čemu se sloupcové grafy používají při zobrazování datových trendů a vzorů.

K čemu slouží sloupcové grafy?

Jsou to všestranné vizuální reprezentace dat používané k předvedení a porovnání množství nebo hodnot mezi různými kategoriemi. Jsou cenným nástrojem v různých oblastech, od vzdělávání až po podnikání. Pomocí kopírování sloupcového grafu nebo vytváření vodorovných sloupcových grafů s pomocí tvůrce sloupcových grafů nebo tvůrce sloupcových grafů pro děti mohou jednotlivci efektivně komunikovat složité informace ve snadno stravitelném formátu. Tyto grafy se používají k prezentaci výsledků průzkumu, sledování pokroku v čase, porovnání datových bodů, zdůraznění trendů a rozhodování na základě dat napříč odvětvími.

Zobrazit všechny šablony pracovních listů!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/sloupcový-graf-pracovní-listy
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA