The Fire Cat - Srovnání / Contrast
Aktualizováno: 5/2/2017
The Fire Cat - Srovnání / Contrast
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Fire Cat Lesson Plans

The Fire Cat Esther Averill

Učitel Guide Ashley Trudeau

The Fire Cat Esther Averill je ideální kniha pro čtenáře emergentní. Pickles je mladá kočka s velkými tlapami, kdo chce dělat velké věci. Vezme nás na cestě, která vede k jeho přijetí a transformaci do dobrého požární kočky. Čtenáři budou radovat, když Pickles najde místo, kam patří.
The Fire Cat

Storyboard Text

  • OKURKY NA ZAČÁTKU
  • • Je to kočka • Je žlutý • Má velké paže a skvrny • Chce udělat velké věci
  • VĚCI, KTERÉ JSOU STEJNÉ
  • NAKONEC NAKRÁJÍMME
  • Žije v barelu • honí další kočky • jiné kočky se mu nelíbí • někdy špatně
  • Žije u hasičského domu • pomáhá jiným kočkám • jiným kočkám jako on • pomáhá požárům • šetří jiné kočky
Bylo vytvořeno více než 15 milionů scénářů
Storyboard That Family