The Fire Cat Slovíček

Aktualizováno: 5/2/2017
The Fire Cat Slovíček
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Fire Cat Lesson Plans

The Fire Cat Esther Averill

Plány Lekcí od Ashley Trudeau

The Fire Cat Esther Averill je ideální kniha pro čtenáře emergentní. Pickles je mladá kočka s velkými tlapami, kdo chce dělat velké věci. Vezme nás na cestě, která vede k jeho přijetí a transformaci do dobrého požární kočky. Čtenáři budou radovat, když Pickles najde místo, kam patří.


The Fire Cat

Storyboard Popis

The Fire Cat Esther Averil - Firecat slovní zásoby

Storyboard Text

  • NAJEDNOU
  • Pojďme všichni! Oblečte se, máme oheň na boj! "
  • ZASTRČIT
  • HLAVNÍ
  • Ahoj! Jsem tvůj nový náčelník.
  • (Adv.) Rychle a nečekaně "Ale náhle ohnivá koule zazvonila."
  • (V.), aby něco na určitém místě, obvykle skrýt, držet, nebo aby byl bezpečný "Hasič zvedl Pickles a zastrčil jej do kabátu."
  • (N.) vedoucí nebo vůdce organizovaného sboru lidí "Vezmu vás do našeho hasičského sboru. Možná vám náš náčelník dovolí zůstat."
  • "Požární kočka" Slovní zásoba