Vyhledávání
 • Vyhledávání
 • Moje Příběhy

Reproduction

Zobrazit Plán Lekce
Zkopírujte tento scénář
Reproduction
Storyboard That

Vytvořte si vlastní Storyboard

Zkuste to zdarma!

Vytvořte si vlastní Storyboard

Zkuste to zdarma!
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Reprodukční Orgány

Výuka Reprodukčních Orgánů

Plány Lekcí Patrick Healey

Učit dospívající o reprodukčních orgánech může být nepříjemný úkol. Vezmeme-li toto téma vědeckým přístupem, zbavíme se velkého stresu. Reprodukční orgány platí pro každého. Toto je anatomie našich těl a z vědeckého hlediska se to neliší od diskuse o srdci, mozku atd.
Podívejte se na některé z našich dalších vzdělávacích článků!


Storyboard Popis

Human Reproduction - The path of reproductive cells

Storyboard Text

 • PATH OF REPRODUCTIVE CELLS
 • Reproduction can be a complicated process. Let's break it down and find out how it works!
 • Reproduction
 • REPRODUCTIVE CELLS
 • TESTIS
 • EPIDIDYMIS
 • Reproduction can be made simple by following the development and path of reproductive cells.
 • VAS DEFERENS
 • Sperm cells are the male reproductive cells formed in the testes. An egg is the female reproductive cell formed in the ovaries.
 • PROSTATE
 • Testes are egg-shaped organs where the sperm is produced. Testes are made up tightly coiled tubes called seminiferous tubules.
 • SEMINAL VESICLES
 • After being produced in the seminiferous tubules, sperm travel to the epididymis, where they mature.
 • URETHRA AND PENIS
 • The vas deferens is a long tube that connects the epididymis to the urethra. This is the path for sperm cells.
 • The prostate secretes an alkaline (basic) fluid that neutralizes the acids in the female reproductive system.
 • Seminal vesicles produce a fluid rich in sugars that sperm use for energy. This fluid, added with the fluid from the prostate gland, will be combined with sperm cells to make semen.
 • Sperm leave the body by passing through the urethra. The penis deposits sperm in the female reproductive system during sexual activity.
 • OVARIES
 • VAGINA
 • CERVIX
 • UTERUS
 • Each month, the female reproductive system prepares for a possible pregnancy by releasing a mature egg cell from the ovaries.
 • FERTILIZATION
 • The vagina is a muscular canal that leads from the outside of the body to the uterus. Sperm cells enter through the vagina during intercourse.
 • FALLOPIAN TUBES
 • The cervix is a narrow portion at the bottom of uterus that provides an opening to the uterus from the vagina. The cervix will need to dilate during labor.
 • UTERUS
 • The uterus is a hollow, muscular organ which expands during pregnancy. The uterine walls build up and break down during the ovulation cycle, causing menstruation.
 • PATH OF REPRODUCTIVE CELLS
 • Reproduction
 • When a sperm cell and egg unite, cell division begins. If fertilization takes place, it will happen in the fallopian tubes. 
 • The fallopian tubes serve as a passageway for the ovum from the ovary to the uterus. Smooth muscle contractions and cilia move ovum towards the uterus.
 • If an ovum is fertilized, it will implant in the wall of the uterus, starting the first stages of pregnancy.
 • The first signs of pregnancy usually show up after about two weeks. About half the time, a fertilized egg does not implant and pregnancy will not begin.
 • That wasn't so bad! Are there any questions?
Vytvořeno více než 30 milionů Storyboardů