https://www.storyboardthat.com/da/lesson-plans/esl-aktiviteter/simple-tider
START DIN 14 DAGES GRATIS PRØVE NU!
START DIN 14 DAGES GRATIS PRØVE NU!

Aktivitetsoversigt


Elever kan øve sig i fortid, nutid og fremtid ved at lave et diagram over deres præstationer i forskellige stadier af deres liv ! Dette enkle diagram giver eleverne mulighed for at øve deres engelske grammatikfærdigheder, mens de også deler om sig selv såvel som deres håb og drømme for fremtiden. Da denne aktivitet er tre celler, er den en perfekt introduktion til Storyboard Creator eller brugen af forskellige tider. Elever vil elske at finde karakterer og scener til at repræsentere sig selv, da de var unge, som de er nu, og i fremtiden som voksne!


Skabelon og Klasse Instruktioner

(Disse instruktioner kan tilpasses fuldstændigt. Når du har klikket på "Kopiér aktivitet", skal du opdatere instruktionerne på fanen Rediger i opgaven.)Afleveringsdato:

Mål: Skab et storyboard, der viser dig i fortiden, nutiden og fremtiden. Beskriv, hvad du laver i hver ved at bruge de korrekte verbum for fortid, nutid og fremtid.

Elevvejledning:

  1. Klik på "Start tildeling".
  2. Brug den medfølgende skabelon og skriv dit navn i venstre side af diagrammet.
  3. Tilføj en illustration og beskrivelse af dig i fortiden. Beskriv, hvad du gjorde, og hvad du nød som baby eller lille barn.
  4. Tilføj en illustration og beskrivelse af dig i nutiden. Beskriv, hvad du laver nu, og hvad du nyder.
  5. Tilføj en illustration og beskrivelse af dig i fremtiden. Beskriv, hvad du håber at gøre i fremtiden. Hvad vil du være? Hvad vil du nyde?

Lektionsplan Reference


Rubrik

(Du kan også oprette din egen på Quick Rubric.)


Fortid, Nutid, Fremtid
Eleverne skal lave et storyboard, der viser sig selv i fortid, nutid og fremtid med illustrationer og beskrivelser. Deres beskrivelser vil fokusere på den korrekte udsagnsform for hver for at demonstrere deres forståelse af tidligere, nuværende og fremtidige verbum.
Dygtig
5 Points
Opstår
3 Points
Starten
1 Points
Skrivning og grammatikbrug
Alle beskrivelserne er detaljerede og fuldstændige. De er skrevet med de korrekte verbum i fortid, nutid og fremtid.
De fleste af beskrivelserne er detaljerede og fuldstændige. De er skrevet med de korrekte verbum i fortid, nutid og fremtid med kun få grammatiske fejl.
Kun nogle af beskrivelserne er fuldstændige. Der bruger ikke de korrekte verbum.
Illustrationer
Alle illustrationerne viser tydeligt de skrevne beskrivelser ved hjælp af passende karakterer, scener og genstande.
De fleste af illustrationerne viser de skriftlige beskrivelser ved hjælp af passende karakterer, scener og genstande. Nogle er uklare eller ufærdige.
Kun få af illustrationerne skildrer de skriftlige beskrivelser med passende karakterer, scener og genstande. De fleste er uklare eller ufærdige.
Indsats
Alt arbejdet er gennemført, grundigt og pænt. Det er tydeligt, at eleverne har ydet en stor indsats.
Det meste af arbejdet er gennemført, grundigt og pænt. Det er tydeligt, at eleverne kun har gjort en indsats.
Kun noget af arbejdet er gennemført, grundigt og pænt. Det er tydeligt, at eleven ikke ydede tilstrækkelig indsats.


Sådan Underviser du i Fortid, Nutid og Fremtid ved Hjælp af Livstidslinjediagrammer

1

Introduktion til Tider og Tidslinjekoncept

Begynd lektionen med at introducere eller gennemgå fortid, nutid og fremtidig tid. Brug enkle sætninger til at illustrere hver tid, og lægger vægt på det tidsaspekt, der er forbundet med hver tid. Introducer derefter konceptet med et tidslinjediagram og forklar, hvordan det kan repræsentere forskellige stadier af livet.

2

Brainstorming af Personlige Milepæle

Lad eleverne brainstorme vigtige begivenheder i deres liv. Tilskynd dem til at tænke på tidligere præstationer (f.eks. at lære at cykle), nuværende aktiviteter (f.eks. at studere engelsk) og fremtidige mål eller forhåbninger (f.eks. at gå på college). Dette trin hjælper eleverne med at samle indhold til deres tidslinjediagrammer.

3

Oprettelse af Livstidslinjediagrammer

Giv eleverne materialer til at oprette deres tidslinjediagrammer. Eleverne skal plotte deres tidligere, nuværende og fremtidige begivenheder langs tidslinjen. Tilskynd dem til at bruge sætninger i de passende tider for hver begivenhed. Denne aktivitet giver eleverne mulighed for at anvende deres forståelse af tider på en personlig og kreativ måde.

4

Præsentation og Diskussion af Tidslinjer

Tillad eleverne at præsentere deres tidslinjediagrammer for klassen eller i små grupper. Tilskynd dem til at forklare deres tidslinjer ved at bruge de korrekte tider, når de taler om hver begivenhed. Denne præsentation styrker ikke kun deres forståelse af tider, men forbedrer også tale- og lyttefærdigheder.

Ofte stillede spørgsmål om fortid, nutid og fremtid

Hvordan Vælger jeg den Korrekte tid til Brug i Forskellige Situationer?

At vælge den korrekte tid i forskellige situationer afhænger primært af tidsrammen for den handling eller begivenhed, du beskriver. For tidligere begivenheder, brug datid; for handlinger, der forekommer i nutid, brug nutid; og til fremtidige begivenheder, brug fremtidens tid. Konteksten dikterer ofte tiden: Brug datid til fuldførte handlinger eller begivenheder, der fandt sted på et bestemt tidspunkt i fortiden, nutid for nuværende handlinger, vante rutiner eller generelle sandheder, og fremtidsform for handlinger eller begivenheder, der er planlagt eller forventet at ske. Kompleksiteten øges med de perfekte og kontinuerlige aspekter, som tilføjer lag af mening med hensyn til handlingernes afslutning eller varighed. Brug for eksempel nutiden perfekt til handlinger, der startede i fortiden og fortsætter til nutiden, og fremtiden kontinuerlig til handlinger, der vil være i gang på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

Hvordan Påvirker Uregelmæssige Verber Spændt Brug?

Uregelmæssige verber påvirker i høj grad spændt brug, fordi de ikke følger standard bøjningsmønstre, især i datid og datid participium former. For eksempel er datid af 'go' 'gik', ikke 'goed'. Denne uregelmæssighed kræver memorering og øvelse, da brug af den forkerte formular kan føre til misforståelser. I tilfælde af perfekte tider er det afgørende at kende datidens participiumsform, da det bruges sammen med hjælpeverber til at konstruere disse tider (f.eks. "Jeg har set", ikke "jeg har set"). Uregelmæssige verber er en almindelig kilde til fejl for engelske elever, hvilket kræver ekstra opmærksomhed og øvelse.

Hvordan fungerer tidsudtryk med forskellige tider?

Tidsudtryk er nøgleindikatorer, der hjælper med at bestemme den passende tid. Sætninger som 'i går', 'sidste uge' eller 'i 2010' signalerer typisk datid, mens 'nu', 'aktuelt' eller 'i øjeblikket' angiver nutid. For fremtiden bruges udtryk som 'i morgen', 'næste år' eller 'i fremtiden'. Tidsudtryk kan være særligt nyttige i komplekse tider; f.eks. bruges 'for' og 'siden' ofte med nutidens perfektum for at angive varigheden fra fortiden op til nutiden. At forstå, hvordan disse udtryk stemmer overens med forskellige tider, er afgørende for nøjagtig og klar kommunikation på engelsk.
Denne Aktivitet er en del af Mange Lærervejledninger

*(Dette vil starte en 2 ugers gratis prøveperiode - ingen kreditkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/da/lesson-plans/esl-aktiviteter/simple-tider
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheder forbeholdes.
StoryboardThat er et varemærke tilhørende Clever Prototypes , LLC og registreret i US Patent and Trademark Office