Üles Vaadata

Üles Vaadata
Leiate selle storyboard järgmistes esemed ja vahendid:
Look Up – Inglise Fraasverbid

Inglise Fraasiline Tegusõna: Otsima Üles

Inglise Fraasiverbide Piltentsüklopeedia

Ingliskeelsed fraasverbid nagu "üles otsima" on keerulised! Vaadake meie pildientsüklopeediat, et aidata ESL-i õpilastel mõista iga tähendust!


Vaadake mõnda meie illustreeritud juhendit!


Süžeeskeem Kirjeldus

Fraasverbid: Otsima Üles

Süžeeskeem Tekst

  • TO LOOK UPTo find a piece of information.Example: Olivia didn't know what what onomatopoeia meant, so her teacher told her to look it up.
  • Look it up in the dictionary!
  • What does "onomatopoeia" mean?
  • TO LOOK UPTo get better. If a situation is looking up, it is improving.Example: Elsie had been very sick in hospital for a week, but things were looking up.
  • You have made an amazing recovery after your accident. Things are really looking up for you.
Loodud on üle 20 miljoni süžee
Storyboard That Family