https://www.storyboardthat.com/fi/lesson-plans/13-siirtomaa/siirtomaa-alueet
ALOITA 14 PÄIVÄN ILMAINEN KOKEILUSI NYT!
ALOITA 14 PÄIVÄN ILMAINEN KOKEILUSI NYT!

Toiminnan Yleiskatsaus


Yhteenvedon luominen kustakin alueesta on erinomainen tapa opiskelijoille järjestää oppimansa ja pystyä paremmin erottamaan kukin niistä. Tässä aktiviteetissa opiskelijat luovat kuvakäsikirjoituksen, joka näyttää ymmärryksensä yhden siirtomaa-alueen maantieteestä, resursseista, taloudellisista mahdollisuuksista, väestötiedoista ja paikallishallinnosta 1700-luvulla. .Malli ja Luokan Ohjeet

(Nämä ohjeet ovat täysin muokattavissa. Kun olet napsauttanut "Kopioi toiminta", päivitä ohjeet tehtävän Muokkaa-välilehdellä.)Eräpäivä:

Tavoite: Osoita tietosi yhden 1700-luvun Amerikan siirtomaa-alueen luonnonvaroista, talouksista, väestörakenteesta ja hallituksista

Opiskelijan ohjeet

  1. Napsauta "Aloita tehtävä".
  2. Kirjoita kuvausruutuihin: missä siirtomaa-alue sijaitsee ja mitkä siirtomaat ovat mukana, luonnonvarat, perustamisen syyt (miksi siirtomaalaiset tulivat tälle alueelle) ja heidän luomansa paikallishallinnon tyypit.
  3. Luo jokaiselle solulle kuva käyttämällä sopivia kohtauksia, hahmoja ja kohteita.
  4. Tallenna ja poistu, kun olet valmis.

Tuntisuunnitelma Viite


Ohje

(Voit luoda omat myös Quick Rubric.)


Colonial America in the 1700s Chart
Create a storyboard that describes in pictures and text the Geography, Demographics, Economy and Government of the Colonial Regions in America in the 1700s. This can be applied to a chart that contains one of the colonial regions or all three.
Proficient
33 Points
Emerging
25 Points
Beginning
17 Points
Descriptions of Geography, Demographics, Economy and Government
Text includes one to two sentences that clearly and accurately describe the: Geography, Demographics, Economy and Government for the Colonial Region(s).
Text includes descriptions for most of the: Geography, Demographics, Economy and Government for each of the Colonial Region(s).
The text fails to describe most of the categories clearly and accurately.
Storyboard Image and Effort
Student uses appropriate symbols and illustrations to clearly convey the meaning of the text in each cell.
Student uses appropriate symbols and illustrations to clearly convey the meaning of the text in most of the cells.
Student does not clearly convey the meaning of the text in the cells through the symbols or illustrations.
Spelling and Grammar
Student uses exemplary spelling and grammar. There are no errors.
Student makes one or two minor errors in spelling and grammar.
Student makes multiple errors in spelling and grammar.


Kuinka Opettaa Siirtomaa-alueita Peruskoulun Luokkahuoneessa

1

Johdatus Siirtomaa-alueisiin

Aloita oppitunti interaktiivisella esittelyllä Pohjois-Amerikan siirtomaa-alueisiin - Uuteen Englantiin, Keski- ja Etelä-siirtomaihin. Käytä karttoja ja mukaansatempaavia visuaaleja esitelläksesi kunkin alueen maantieteellisiä eroja ja ominaisuuksia. Keskustele lyhyesti kunkin alueen erityispiirteistä, kuten ilmastosta, luonnonvaroista sekä kehittyneiden siirtokuntien ja yhteisöjen tyypeistä.

2

Tutkimus ja Tiedonkeruu

Määritä jokainen oppilas tai opiskelijaryhmä johonkin siirtomaa-alueeseen. Tarjoa heille resursseja, kuten kirjoja, koulutussivustoja ja videoita, jotta he voivat tutkia heille osoitettua aluetta. Kannusta heitä tekemään muistiinpanoja tärkeimmistä näkökohdista: maantiede, resurssit, taloudelliset mahdollisuudet, väestötiedot ja paikallishallinnot.

3

Kuvakäsikirjoituksen Luominen

Kun opiskelijat ovat keränneet tarpeeksi tietoa, ohjaa heitä luomaan kuvakäsikirjoitus, joka havainnollistaa heidän havaintojaan. Jokaisen kuvakäsikirjoituksen tulee edustaa visuaalisesti alueen maantiedettä, taloutta, väestötietoja ja hallintoa. Tarjoa materiaalia kuvakäsikirjoituksen luomiseen, kuten suuria paperiarkkeja, tusseja, värikyniä ja pääsyä mahdollisiin digitaalisiin työkaluihin.

4

Esitys ja Luokkakeskustelu

Kun kuvakäsikirjoitukset ovat valmiit, anna jokaisen oppilaan tai ryhmän esitellä kuvakäsikirjoituksensa luokalle. Kannusta heitä selittämään, mitä he oppivat alueestaan ja kuinka ainutlaatuista se oli muihin verrattuna. Edistää luokan keskustelua ja rohkaise oppilaita pohtimaan, kuinka eri alueet voisivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, niiden panosta siirtomaatalouteen ja mitä tahansa yhtäläisyyksiä tai eroja, joita he pitivät kiinnostavina.

Usein kysyttyjä kysymyksiä siirtomaa-alueista

Mitkä olivat tärkeimmät taloudelliset toiminnot kullakin siirtomaa-alueella?

Amerikan siirtomaa-alueilla taloudellinen toiminta vaihteli merkittävästi ilmaston, maantieteellisen ja resurssien erojen vuoksi. Uuden-Englannin siirtokunnat kivisine maaperäineen ja ankarine ilmastoineen keskittyivät kalastukseen, laivanrakennukseen ja myöhemmin tuotantoon ja kauppaan. Hedelmällisestä maaperästään tunnetut Keski-siirtokunnat olivat maatalouden, erityisesti viljantuotannon, keskus, jossa harjoitettiin myös turkiskauppaa ja raudan kaivostoimintaa. Eteläiset siirtomaat, joissa oli lämpimämpi ilmasto ja hedelmällinen maa, olivat pääasiassa maataloutta ja keskittyivät rahakasveihin, kuten tupakkaan, riisiin ja indigoon. Näitä kasveja tuotettiin usein suurilla viljelmillä, joissa orjuutetut afrikkalaiset muodostivat merkittävän osan työvoimasta. Siten kukin alue kehitti omat taloudelliset ominaisuutensa luonnonympäristönsä ja käytettävissä olevien resurssien perusteella.

Miten eri siirtomaa-alueet olivat vuorovaikutuksessa keskenään?

Siirtomaa-alueiden välistä vuorovaikutusta ohjasivat ensisijaisesti kaupallinen ja taloudellinen täydentävyys. Alueiden moninaiset taloudet tekivät niistä riippuvaisia ​​toisistaan: Etelän maataloustuotteet ja Keski-siirtokuntien vilja vaihdettiin Uudesta Englannista peräisin oleviin teollisuustuotteisiin ja kalaan. Siellä oli myös poliittista vuorovaikutusta, erityisesti yhteisten ulkoisten uhkien edessä tai vastauksena Britannian politiikkaan, mikä johti kasvavaan yhtenäisyyden tunteeseen siirtokuntien välillä. Alueellisia eroja ja kilpailua oli kuitenkin olemassa, mikä toisinaan esti yhtenäistä toimintaa, kuten Mannerkongresseja edeltäneistä ja niiden aikana käydyistä keskusteluista havaittiin.

Miten siirtomaa-alueiden taloudet kehittyivät ajan myötä?

Ajan myötä siirtomaa-alueiden taloudet kehittyivät merkittävästi, ja siihen vaikuttivat muun muassa muuttuvat kauppasuhteet, teknologinen kehitys ja muuttuvat poliittiset maisemat. Uudessa Englannissa alun perin keskittyminen kotitalouteen siirtyi vähitellen laivanrakennukseen ja kauppaan Bostonin kaltaisten satamien kehittyessä. Keski-siirtomaista, jotka hyötyivät maataloustuotannostaan, tuli keskeisiä elintarvikkeiden toimittajia muille siirtomaille ja Eurooppaan. Eteläisessä taloudessa, joka oli vahvasti riippuvainen tupakasta ja myöhemmin puuvillasta, orjatyövoiman käyttö lisääntyi ja suuret viljelmät kasvoivat. Koko 1600- ja 1700-lukujen ajan siirtokuntien talouskasvua vauhditti edelleen lisääntyvä maahanmuutto, maan saatavuus ja markkinajärjestelmien kehittyminen. Amerikan vallankumouksen aattona nämä alueelliset taloudet olivat kypsyneet, mikä loi pohjan itsenäisen Yhdysvaltojen taloudellisille haasteille ja mahdollisuuksille.
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/lesson-plans/13-siirtomaa/siirtomaa-alueet
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.