https://www.storyboardthat.com/fi/lesson-plans/i-have-a-dream-martin-luther-king-jr
Minulla on Unelmaopetussuunnitelmat

Pastori Martin Luther King Jr.:n "Minulla on unelma" -puhe on voimakas viesti afrikkalaisamerikkalaiselle yhteisölle, että sen tulee olla vahva ja sinnikäs Yhdysvaltojen suuren epätasa-arvon aikana. Martin Luther King Jr. oli yksi kansalaisoikeusliikkeen ikonisimmista hahmoista. Tässä puheessa hän puhui 200 000 amerikkalaiselle Washington DC:ssä ja halusi tunnetusti Amerikkaa, jossa hänen lapsiaan "ei arvioida heidän ihonvärinsä, vaan heidän luonteensa sisällön perusteella".


Opiskelijan aktiviteetit kohteelle Minulla on Unelma
Olennaisia kysymyksiä "Minulla on unelma"

  1. Miten Martin Luther King Jr. vaikutti Amerikan yhdysvaltojen tulevaisuuteen?
  2. Miksi väkivallattomat protestit ovat voimakkaampia kuin väkivaltaiset?
  3. Miksi sinnikkyys on tärkeä ominaisuus ihmisille?

Nopea yhteenveto "Minulla on unelma" -puheesta

Kingin "Minulla on unelma" -puhe alkaa viittaamalla vapautusjulistukseen "suurena toivon valona" orjille, jotka kokivat epäoikeudenmukaisuutta; tästä toivosta huolimatta King huomautti, että lisätyötä tarvitaan, jotta afrikkalaiset amerikkalaiset olisivat todella vapaita. oma maa.

King käyttää huonon shekin vertauskuvaa kuvaillessaan sitä, kuinka Amerikka on pahoinpidellyt afroamerikkalaisia huolimatta Yhdysvaltain perustuslain ja itsenäisyysjulistuksen sanoista, jotka myöntävät kaikille ihmisille oikeudet elämään, vapauteen ja onnen tavoittelun.

King kertoo yleisölle, että nyt on aika taistella demokratian ja veljeyden puolesta. Ei voi olla luopumista, koska se on vasta taistelun alkua. Hän muistuttaa kuulijoitaan, että taistelu on suoritettava arvokkaasti ja väkivallattomasti; ihmisten ei pitäisi turvautua väkivaltaisiin tekoihin, vaan pysyä kurinalaisena ja jatkaa eteenpäin perimmäistä päämäärää silmällä pitäen.

King kehottaa ihmisiä jatkamaan uskoa eikä "vajoamaan epätoivon laaksossa". Hän toteaa, että vaikka koemme suuria ongelmia, hänellä on unelma, että tämä kansakunta nousee ylös ja tulee todella tasa-arvoiseksi. Eräänä päivänä kaikkialla Yhdysvalloissa ei ole enää epäoikeudenmukaisuutta tai sortoa.


Osta I Have a Dream Amazonista
Miksi käyttää Storyboard That?

Storyboard That on täydellinen työkalu uusiin tuntisuunnitelmiin ja aktiviteetteihin, koska se on niin helppokäyttöinen ja erittäin monipuolinen. Storyboard That -sovelluksella voit luoda monenlaisia kuvakäsikirjoituksia, kuten tarinan päähenkilön näkökulmasta tai minkä tahansa muun hahmon näkökulmasta.

Voit myös käyttää Storyboard That luodaksesi yhteenvedon kirjasta, elokuvajulisteen tai analysoidaksesi teemoja ja tapahtumia. Lisäksi tulostettavien työarkkiemme avulla on helppo viedä hauskaa offline-tilaan.


Miksi kuvakäsikirjoitus on paras opetusmenetelmä?

Storyboarding on uskomattoman tehokas työkalu opettajille, koska se auttaa oppilaita käsittelemään ja ymmärtämään tietoa syvällä ja mielekkäällä tavalla. Kuvakäsikirjoituksessa opiskelijat ovat aktiivisesti mukana oppimisprosessissa ja voivat luoda yhteyksiä tekstin ja oman elämänsä välille.

Kuvakäsikirjoitukset edistävät myös korkeamman tason ajattelua rohkaisemalla oppilaita syntetisoimaan tietoa ja ajattelemaan lukemaansa kriittisesti. Lopuksi kuvakäsikirjoitukset ovat loistava tapa arvioida oppilaiden ymmärrystä, koska ne tarjoavat visuaalisen esityksen oppilaiden oppimisesta.Kuinka Kannustaa Opiskelijoita Pohtimaan Näiden Teemojen Merkitystä Omassa Elämässään ja Yhteisöissään.

1

Esittele Puhe ja Teemat

Esittele Martin Luther King Jr.:n "I Have a Dream" -puhe ja sen käsittelemät teemat, kuten rotujen tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, vapaus ja yhtenäisyys. Selitä, että nämä teemat eivät rajoitu historialliseen kontekstiin, vaan ovat edelleen ajankohtaisia ​​nykyään.

2

Tutustu Henkilökohtaisiin Yhteyksiin

Ota opiskelijat mukaan keskusteluun siitä, kuinka puheen teemat liittyvät heidän omaan elämäänsä ja yhteisöinsä. Kannusta heitä pohtimaan epätasa-arvoa, epäoikeudenmukaisuutta tai haasteita, joita he ovat nähneet tai kokeneet.

3

Edistä Kriittistä Ajattelua

Ohjaa oppilaita kriittisesti analysoimaan yhteisöjensä nykytilaa puheen teemojen suhteen. Kannusta heitä pohtimaan, onko edistystä tapahtunut, tunnistamaan meneillään olevat ongelmat ja tutkimaan mahdollisia ratkaisuja tai toimia.

4

Edistä Empatiaa ja Ymmärrystä

Kannusta oppilaita astumaan toisten asemaan ja tuntemaan myötätuntoa yksilöitä tai ryhmiä kohtaan, jotka kohtaavat syrjintää tai epäoikeudenmukaisuutta. Keskustele eri näkökulmien ja kokemusten ymmärtämisen tärkeydestä osallistavamman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan edistämiseksi.

5

Helpota Henkilökohtaista Pohdiskelua

Tarjoa opiskelijoille mahdollisuuksia pohtia yksilöllisesti, kuinka he voivat edistää puheen teemoja omassa elämässään ja yhteisöissään. Kannusta heitä harkitsemaan toimivia toimia, joita he voivat toteuttaa edistääkseen tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja yhtenäisyyttä.

6

Kannustaa Vuoropuheluun ja Toimintaan

Edistä keskusteluja tai aktiviteetteja, joiden avulla opiskelijat voivat jakaa pohdintojaan ja ideoitaan ikätoveriensa kanssa. Kannusta heitä kuuntelemaan aktiivisesti, haastamaan kunnioittavasti toistensa ajatuksia tai laajentamaan niitä ja tekemään yhteistyötä projekteissa tai aloitteissa, jotka käsittelevät puheen teemoja heidän yhteisöissään.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta "I Have a Dream", kirjoittanut Martin Luther King, Jr.

Miten "Minulla on unelma" -tuntisuunnitelma voidaan integroida luokkahuoneeseen?

"Minulla on unelma" -tuntisuunnitelma voidaan integroida opetussuunnitelman eri osa-alueisiin. Englannin tai Language Artsissa opiskelija osaa analysoida puheen retorisia välineitä ja voimakasta kielenkäyttöä. Yhteiskuntatieteissä tai historiassa puhe voi toimia ensisijaisena lähdeasiakirjana kansalaisoikeusliikkeen tutkimiseen. Eetoksen, patoksen ja logojen oppitunnit voivat liittyä myös mediatutkimuksen suostuttelun oppitunteihin.

Mitä taitoja oppilaat kehittävät "I Have a Dream" -tuntisuunnitelman avulla?

"Minulla on unelma" -tuntisuunnitelma auttaa opiskelijoita kehittämään kriittistä ajattelua analysoimalla puheen sisältöä ja retoriikkaa. Se myös parantaa heidän ymmärrystään historiallisista tapahtumista ja yhteiskunnallisista asioista, mikä edistää empatiaa ja sosiaalista tietoisuutta. Sanastotoiminta tukee kielen kehitystä, kun taas eetoksen, patoksen ja logon tutkiminen tutustuttaa heidät vakuuttavan kirjoittamisen ja puhumisen keskeisiin käsitteisiin.

Onko "Minulla on unelma" -tuntisuunnitelma sopiva kaikille luokkatasoille?

Vaikka "Minulla on unelma" -tuntisuunnitelma voidaan mukauttaa eri luokkatasoille, se sopii parhaiten ylä- ja lukiolaisille, jotka voivat osallistua puheen teemojen ja retoriikan syvempään analysointiin. Nuoremmat opiskelijat voivat kuitenkin hyötyä myös keskustelusta puheen keskeisestä viestistä tasa-arvosta ja vapaudesta.

Kuva Tekijän
Löydä lisää tämän kaltaisia kuvakäsikirjoitustoimintoja K-5- ja 6-12 ELA-luokissamme!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/lesson-plans/i-have-a-dream-martin-luther-king-jr
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.