Allegorical Reference - Worksheet

Allegorical Reference - Worksheet
Löydät kuvakäsikirjoituksen seuraavissa artikkeleissa ja resurssit:
George Orwellin Eläinfarmi

Allegorian Määritelmä ja Esimerkkejä

Oppituntisuunnitelmat Rebecca Ray

Allegorisia tekstejä opiskellessaan on tärkeää, että opiskelija ymmärtää käsitteen lukemisen perustana. Koska allegorian tarkoituksena on välittää syvempää, symbolista merkitystä, opiskelijoiden tulee osata määritellä termi ja havaita viittaukset kirjallisuudessa.




Katso joitain muita opetusartikkeleitamme!


Kuvakäsikirjoitus Kuvaus

Use this allegory template to help students identify examples of allegory in literature!

Kuvakäsikirjoitus Teksti

  • EXAMPLE 1
  • TEXT EXAMPLE
  • ALLEGORICAL REFERENCE
  • EXAMPLE 2
  • EXAMPLE 3
Yli 25 miljoonaa kuvakäsikirjoitusta luotu
Storyboard That Perhe