באד, לא באדי ספרותי הסכסוך

באד, לא באדי ספרותי הסכסוך
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
באד, לא באדי מערכי שיעור

באד, לא באדי ידי כריסטופר פול קרטיס

תכניות שיעורים מאת אליזבת פדרו

Bud, Not Buddy is a historical fiction novel by Christopher Paul Curtis about an orphan boy during the Great Depression. It is a story that relays the hardship of a young African American boy on his journey to find his place in the world. Softly entwined throughout the story are interesting historical tidbits, all while maintaining a light-hearted, humorous quality.
באד, לא באדי

תיאור Storyboard

באד, לא באדי ספרותי הסכסוך

טקסט Storyboard

  • MAN vs SOCIETY
  • MAN vs MAN
  • MAN vs MAN
  • MAN vs MAN
  • בית היתומים להציב ילדים למשפחות אומנה כשירות.
  • באד הוא התעלל ידי משה.
  • טוד מתחיל עימות פיזי, ומר וגברת עמוס לנעול באד בסככה.
  • הרמן א'קאלוויי סבור כי באד הוא זומם משהו, ומסרב לעסוק איתו, או להאמין שהם קשורים.
נוצרו למעלה מ- 20 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family