Clean water

Ažurirano: 6/21/2018
Clean water
Ova ploča scenarija možete pronaći u sljedećim člancima i resursima:
Innovations - Clean Water

Čista Voda

Storyboard That je Vodič za Inovacije

Saznajte više o inovacijama kroz storyboards!


Pogledajte neke od naših ilustriranih vodiča!


Opis Storyboarda

Clean water is water that is purified. Water purification is the process of removing undesirable substances and contaminants from war with an aim to make it disinfected, clean, and safe for human consumption.

Storyboard Tekst

  • ČISTA VODA Čista voda je voda koja se pročišćava. Pročišćavanje vode je proces uklanjanja nepoželjnih tvari i kontaminanata iz vode kako bi se dezinficiralo, čisto i sigurno za ljudsku potrošnju.