Društvena Struktura Antičke Grčke

Društvena Struktura Antičke Grčke
Ova ploča scenarija možete pronaći u sljedećim člancima i resursima:
Stara Grčka za Djecu

Drevna Grčka

Planovi Lekcije Liane Hicks

Drevna Grčka bila je napredna civilizacija koja je impresivno napredovala na mnogim poljima poput umjetnosti, arhitekture, inženjerstva, medicine, astronomije, matematike, filozofije i vlade. Mnogi njihovi ideali bili su temelj budućih civilizacija i njihov je utjecaj i danas u nama.


Drevna Grčka

Storyboard Tekst

  • SOCIJALNA PIRAMIDA ZA DREVNU GRČKU
  • Drevna Grčka imala je strogu društvenu hijerarhiju. Samo slobodni muškarci mogli su biti građani i sudjelovati u vlasti. Političari su bili na vrhu, a slijedili su ih vojnici i ostali muškarci, zatim muška djeca. Žene i ženska djeca imale su mnogo manje prava, kao i stranci. Nisu bili građani. Porobljeni ljudi imali su surove živote i nikakva prava.
  • Porobljeni ljudi
  • Žene, ženska djeca i stranci
  • Vojnici i drugo muški građani
  • Muška djeca
  • Muški građani u vladi
Stvoreno preko 20 milijuna Storyboards
Storyboard That Obitelj