Megafauna Ranih Ljudi
Ažurirano: 1/16/2021
Megafauna Ranih Ljudi
Ova ploča scenarija možete pronaći u sljedećim člancima i resursima:
Early Humans and Stone Ages

Rani Ljudi

Vodič za Učitelje Liane Hicks

Prije milijuna godina, naši su preci preživjeli u sasvim drugačijem okruženju nego danas. Naišli su na velike, zastrašujuće sisavce i morali su svakodnevno raditi kako bi osigurali hranu i sklonište za svoj opstanak. Paleolitik je napredovao kamenim alatima, dok je neolitik donio otkriće poljodjelstva i trajnih naselja. Istražujući prošlost, možemo steći bolji uvid u naš odnos prema zemlji i jedni drugima.


Rani Ljudi

Storyboard Tekst

  • SABLJOZUBI TIGAR
  • ZEMLJIŠTE
  • MAMUT
  • Sabljasti tigar bio je grabežljivi sisavac poznat po prepoznatljivom paru dugih, britkih psećih zuba koji su mogli narasti do 8 centimetara!
  • Prizemni ljenjivci bili su otprilike veličine modernog slona dugačkog 20 stopa i teški približno 3 tone.
  • Vuneni mamuti varirali su u veličini, ali mogli su narasti i do 13 stopa i težine 8 tona. I muški i ženski mamut imaju kljove.
  • IZGASILA MEGAFAUNA